Kde leží Hojnosť u bratov Nedostatok a Nadbytok?

Kde leží Hojnosť u bratov Nedostatok a Nadbytok?

Nedostatok a Nadbytok sú bratia. Ľudia hovoria: „Nedostatok to nemá v živote ľahké.“ Všetko si odopiera (mimovoľne), nechce nič vlastniť, verí, že príliš veľa peňazí kazí charakter. Zdá sa, že má stále smolu. Nie je šťastný, ale zo všetkého sa pokúša urobiť to najlepšie. Nadbytok je niečo iné. Ľudia vravia: „Dvaja bratia

Ako mi manipulatívny predajca pomohol odhaliť programy neprijímania peňazí

Ako mi manipulatívny predajca pomohol odhaliť programy neprijímania peňazí

Stala sa mi taká vec… Prišiel telefonát z mne neznámej firmy. Či pracujem aktívne liečením energiou. A či by ma mohli pozvať na prezentáciu ich produktov podporujúcich liečiteľov, a že jeden z produktov by som mohla mesiac zdarma testovať doma. Hmm, vravím

Ktoré nevhodné presvedčenia nám bránia v zhmotňovaní?

Ktoré nevhodné presvedčenia nám bránia v zhmotňovaní?

Na workshope LOA II sme sa zaoberali nevhodnými vedomými i nevedomými presvedčeniami, ktoré nám bránia dostať do nášho života to, po čom túžime. Účastníci pracovali v skupinkách podľa hlavného motívu zhmotnenia. Mali sme zdravie, vnútornú spokojnosť, peniaze; lásku nakoniec neriešil asi nikto.