Ktoré nevhodné presvedčenia nám bránia v zhmotňovaní?

Ktoré nevhodné presvedčenia nám bránia v zhmotňovaní?

Na workshope LOA II sme sa zaoberali nevhodnými vedomými i nevedomými presvedčeniami, ktoré nám bránia dostať do nášho života to, po čom túžime. Účastníci pracovali v skupinkách podľa hlavného motívu zhmotnenia. Mali sme zdravie, vnútornú spokojnosť, peniaze; lásku nakoniec neriešil asi nikto.