rukyAmerická psycholožka Cherie Cartar-Scottová, odbornice na partnerské vztahy, vydala knížku s názvem Pokud je láska hrou, pak musí mít svá pravidla. Kdybychom shrnuli obsah této knihy, tak z něho můžeme vydedukovat následující zásady nebo normy, které jsou nezbytné či pomohou k tomu, aby i po řadě let partnerské vztahy neochably či dokonce nezanikly:

1. Především musíme milovat sami sebe. Jen ten člověk, který akceptuje své tělo a svou duši tak, jaké ve skutečnosti jsou, je schopen akceptovat i druhého člověka.

2. Musíme partnerský vztah skutečně chtít. Láska má naději jen tehdy, když jsme schopni přijmout partnera takového, jaký je a nesnažit se ho převychovávat, vnucovat mu své návyky, názory atd.

Nepodmiňujme svoji lásku podmínkami a požadavky. Přijímejme svého partnera pozitivně a bezvýhradně takového jaký skutečně je, s jeho chybami a nedostatky, neboť jen tak se může cítit šťastný, vyrovnaný a spokojený v naší přítomnosti. A pak už se dokáže o své chyby postarat většinou sám.

Důvěřujme svému partnerovi i když nerozumíme jeho jednání. Projevená důvěra je silným motivem, proč nezklamat.

3. Láska nepadá z nebe, a tak i dva jedinci ještě nemusí vytvořit harmonickou dvojici ze dne na den. Partneři se musejí nějakou dobu poznávat, dívat se na život jinak než když žili sami. Mějme stejnou míru pochopení a účasti pro druhého jako sami pro sebe. Jenom tak si mohou oba partneři udržet a rozvíjet dobrý pocit sebepřijetí, který cítili na začátku svého vztahu.

4. Být zodpovědný. Během společného života se dozvídáme nejen mnoho věcí o partnerovi, ale také o sobě. Nesmíme takové poznatky podceňovat, ale snažit se tyto možnosti co nejvíce využívat pro další společný život. Všechno v našem životě se odehrává v našich myšlenkách. Láska, štěstí, neštěstí, nenávist, úspěch a neúspěch. Nedovolte, aby měl někdo moc nad vašimi pocity. Vy sami si určujete, zda jste šťastní, nebo smutní, zda jste rozčilení, nebo projevujete nějakou jinou emoci. To znamená, že nikomu nemůžete dávat vinu za své pocity. Vztah, který se skládá ze samého obviňování, nemůže být dobrý. Dokud nepřevezmete zodpovědnost za své pocity, umožňujete tomu druhému, aby řídil váš citový život.

5. Naprosto nenahraditelná je vzájemná komunikace. Otevřená a čestná výměna názorů – a tím i citů- je životním elixírem vzájemných vztahů. Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro fungující vztah je, aby spolu oba partneři mluvili. Komunikace je umění. Na jedné straně je něco sděleno a na druhé přijímáno. Příjemce se musí naučit být dobrým posluchačem. To mimo jiné znamená, že se musím na to, co ten druhý říká, zcela soustředit. To znamená, musím být přítomen. Být přítomen neznamená pouze tělesně, ale také duševně. Pokud s vámi váš partner / vaše partnerka hovoří o věcech, které jsou pro něj/ni důležité, nedívejte se na televizi ani se nezabývejte žádnými jinými věcmi. Se zájmem poslouchejte vše, co vám partner vypráví. Kdyby to pro něj nebylo důležité, nenamáhal by se o tom s vámi hovořit. Pokud máte partnera, který hovoří málo, mějte ho k tomu, aby s vámi hovořil o věcech, které jsou pro něj důležité. Nejlépe toho dosáhnete kladením otázek. A mějte vždy na paměti: Nic neškodí vztahu tolik, jako když oba partneři mlčí.

6. Musíme být ochotní k jednání, přistupovat na kompromisy, které uspokojí nejen jednoho, ale i druhého partnera. Pokud jeden z nich na ně není ochoten přistoupit, ten druhý toho bude mít velice brzy plné zuby a nemusí to skončit dobře.

V každém vztahu, i v tom nejvyrovnanějším a nejvášnivějším, se občas vyskytnou názorové rozdíly nebo drobná hádka. Velkým uměním je ustoupit a odpustit. To je ale pro mnoho lidí téměř nepřekonatelná překážka.
Ještě těžší to je, pokud se máte omluvit. Pokud jsme tomu druhému nějak ublížili, nestačí myslet si, že on na to zapomene stejně rychle jako my.
Jestli je vám zatěžko ustupovat, odpouštět nebo se omlouvat, zkuste to, co již mnoho let dělají moji přátelé.
Než budu pokračovat, ještě jedno důležité upozornění: Po hádce nikdy nechoďte do postele, aniž byste se předtím usmířili.

Nyní ale k technice mých přátel: Mají-li tito dva lidé nějaký neurovnaný spor, předtím než si jdou lehnout, zapálí jeden z nich svíčku. To znamená: „Je mi to líto“ nebo: „Prosím o odpuštění“ a usmíření tak již nic nestojí v cestě.
Výhodou této techniky je, že člověk neusíná s negativními myšlenkami.

7. Musíme vzájemné vztahy pěstovat a nebrat jednání s partnerem jako samozřejmost. Věnovat vzájemným vztahům stále pozornost a nelitovat čas ani vynaložené úsilí. Když hovoříme o tom, zda je náš vztah dobrý, nebo špatný, myslíme tím vlastně pocity, které v nás ten druhý vyvolává. Pokud je náš vztah dobrý, cítíme se ve společnosti toho druhého dobře. Pokud je špatný, necítíme se ve společnosti druhého dobře.

Dobrý vztah nevzniká sám od sebe, musíme na něm pracovat. Jednou někdo řekl: „Láska je stavba, na které se musí pracovat dnem i nocí – bez vyhlídky na to, že by dílo bylo někdy dokončeno.“ V dobrém vztahu podporuje jeden partner druhého. Najděte na tom druhém to, co on sám považuje za dobré, a podporujte to. Práce na vztahu není jednosměrka. Pracovat musí oba partneři. Pokud na vztahu pracuje pouze jeden z partnerů, může se stát, že jeden z nich se domnívá, že žije v nádherném a harmonickém vztahu, zatímco ten druhý vztah prožívá negativně.

Pokud žijete v partnerském vztahu nebo pokud jste se právě s někým seznámili, proveďte společně následující cvičení:

Cvičení

Sepište si všechno, co máte na partnerovi rádi. Až s tím budete hotovi, napište na nový kus papíru, co byste očekávali od perfektního vztahu. Až si své dva listy papíru porovnáte s těmi partnerovými, zcela jistě uvidíte, že se celá řada bodů shoduje. Aby byl váš vztah skutečně šťastný a harmonický, měli byste společně pracovat právě na oblastech, ve kterých jste se neshodovali. Tím uděláte důležitý krok na cestě k harmonickému vztahu.

8. Z mnoha partnerských vztahů pomalu ale jistě mizí dřívější zidealizované představy, ale i spontánnost a tím bohužel i zamilovanost. Pokud chceme být s partnerem dlouho šťastni, tak se snažíme, aby se něco takového nestalo. 

Důležitým předpokladem pro dobře fungující vztah je, aby partneři věděli, co pro toho druhého znamená láska. To znamená, že musíte svému partnerovi sdělit, co pod pojmem láska rozumíte. To ale také znamená, že o tom se svým partnerem musíte hovořit. Ten druhý musí být schopen dát to, co si ten první přeje. Pokud jste to zvládli, máte za sebou další krok na cestě ke šťastnému vztahu.

9. Když se člověk zamiluje, v euforii většinou ztrácí soudnost a často se chová nelogicky. Nic se mu ale nemůže stát, pokud si vzpomene na předcházející zásady a bude se jimi pokud možno řídit. Pak má velkou naději na šťastný život s partnerem.

10.  Ze všeho nejdůležitější je upřímnost. Existují lidé, kteří téměř pokaždé, když otevřou ústa, říkají nepravdu. Zvykněte si říkat pravdu. To platí zejména ve vztazích. Staré přísloví „S upřímností nejdál dojdeš“ má své opodstatnění. Právě ve vztazích je upřímnost důležitým základním předpokladem. Být upřímný znamená říci svůj názor. Nebudujte si vztah na lži, i kdyby měla být pouze malá. Jednou si vás realita najde. Neztrácejte čas s lidmi, o kterých se domníváte, že lžou.

Zdroj 1, Zdroj 2, Zdroj 3

1 Comment

  • Ron
    Posted 1. septembra 2016 17:22 0Likes

    Toto fakt nikto nekomentoval? Sak bolo by co…ale co uz sa da cakat od psychologa ze? Tak ani ja nebudem…. 🙂

Leave a comment

mersin escort çorlu escort erzincan escort görükle escort Samsun escort