Ako sa vnímate? Kam smerujete vašu pozornosť a silu?

To, ako vnímate seba, určuje vaše potreby a to, čo v živote považujete za dôležité. Čokoľvek, na čom vám záleží, má silu vás rozrušiť a rozčúliť. A podľa toho môžete zistiť aj to, ako dobre sa poznáte. To, na čom vám záleží, sa nemusí nevyhnutne kryť s tým, čo hovoríte, alebo v čo veríte. Vaše skutočné záujmy sa prejavia skôr na vašich činoch a reakciách. Možno sa teda budete chcieť spýtať: „Čo je to, čo ma rozrušuje a rozčuľuje ?“ Ak ide o maličkosti, tak si zrejme aj o sebe myslíte, že ste maličkí. Také je vaše podvedomé presvedčenie. A čo sú maličkosti ?

depression-1241819_640

V konečnom dôsledku všetko je maličkosť, pretože všetky veci sú pominuteľné.
Môžete povedať: „Viem, že som nesmrteľný duch,“ alebo „Už som unavený z toho šialeného sveta a chcem už mať od všetkého pokoj“ – potom však zrazu zazvoní telefón a vy sa dozviete nejakú zlú správu. Napríklad: burza krachuje; možno nastane pokles akcií; ukradli vám auto; pricestovala vaša svokra; zájazd bol zrušený; niekto porušil nejakú zmluvu; opustil vás partner; niekto od vás chce viac peňazí; niekto vás z niečoho obviňuje… A zrazu vás zachváti hnev. Hlas vám zdrsnie: „Už to ďalej nemôžem znášať.“ Začnete nadávať, obviňovať, útočiť, brániť sa a ospravedlňovať. A to všetko riadi váš „automatický pilot“.

V tomto okamihu je vo vašom živote aj niečo dôležitejšie, než vnútorný pokoj, o ktorom ste len pred chvíľou povedali, že túžite len a len po ňom. Zrazu už nie ste nesmrteľný duch. Akcie, peniaze, zmluva, strata alebo hrozba nejakej straty sú oveľa dôležitejšie. Ale pre koho ? Pre nesmrteľného ducha, za ktorého ste sa pred chvíľou považovali ? Nie. Pre vaše ja. Pre to malinké ja, ktoré hľadá bezpečie a naplnenie vo veciach, ktoré sú pominuteľné, a keď sa mu to nedarí, podlieha hnevu a úzkosti. Tak teraz aspoň viete, čo si v skutočnosti o sebe myslíte.

temple-975324_640

Keby ste naozaj túžili po vnútornom pokoji, vybrali by ste si pokoj. Keby vám na pokoji záležalo väčšmi, než na čomkoľvek inom, a keby ste si naozaj uvedomovali svoju duchovnú podstatu a nie iba svoje „malé ja“ , v náročných situáciách a pri stretnutiach s nepríjemnými ľuďmi by ste zostali pokojní a úplne bdelí. Danú situáciu by ste bez otáľania akceptovali, nevydeľovali sa z nej a zladili sa s ňou. Vaša reakcia by potom vyplynula zo stavu bdelosti. Reagovalo by to, čím ste (vedomie), a nie to, čím si myslíte, že ste (malé ja). Potom by bola vaša reakcia účinná a nehľadali by ste vo svojom okolí nepriateľa.

Vo svete to funguje tak, že nikdy si nemôžete dlhodobo nahovárať, že ste niekto iný, než kto v skutočnosti ste. Na tom, na čom vám najväčšmi záleží, sa nakoniec vždy ukáže, kto ste. To, ako reagujete na ľudí a situácie, najmä keď sú nepríjemné, je najlepším indikátorom toho, ako dobre poznáte samých seba.
Čím obmedzenejší a egoickejší bude váš pohľad na seba samých, tým skôr uvidíte a tým viac sa budete sústreďovať a reagovať na prejavy egoickej obmedzenosti a nevedomosti u druhých. „Nedostatky“ alebo to, čo u ostatných ľudí vnímate ako nedostatky, budete vnímať ako ich identitu. Znamená to, že na nich budete vidieť len ich ego a na základe toho budete posilňovať aj svoje ego. Namiesto toho, aby ste videli „za“ ego druhých ľudí, budete sa dívať „na“ ich ego. Kto sa díva na ego ? Vaše ego.

Hlboko nevedomí ľudia zažívajú svoje ego vďaka reakciám druhých. Keď si uvedomíte, že to, na čo u druhých reagujete, je aj vo vás (a niekedy len vo vás), začnete si uvedomovať svoje ego. A v tejto fáze si možno uvedomíte aj to, že ste druhým ľuďom robili to, o čom ste si mysleli, že oni robili vám. A prestanete sa vnímať ako obeť.

Vy nie ste ego, takže keď si v sebe uvedomíte svoje ego, nebude to ešte znamenať, že viete, kto ste – znamená to iba, že už viete, kto nie ste. Len takto, prostredníctvom poznania toho, kto nie ste, môžete odstrániť najväčšiu prekážku na ceste ku skutočnému sebapoznaniu.

baby-536412_1280

Nikto vám nemôže povedať, kto ste. Bol by to len ďalší pojem, a vôbec by vás to nezmenilo. Na to, aby ste sa dozvedeli, kto ste, nepotrebujete nijakú náboženskú vieru. Vlastne každé náboženstvo je prekážka. Dokonca si nemusíte ani uvedomovať, kto ste, pretože vy už ste tým, čím ste. No bez toho, aby ste si uvedomili, kto ste, vaše vnútorné svetlo neprenikne do tohto sveta. Zostane neprejavené vo sfére, ktorá je vaším pravým domovom. Budete ako taký zdanlivý chudák, ktorý nevie, že už nemusí trieť biedu, pretože má na bankovom účte sto miliónov.

Zdroj: E.Tolle – Nová Zem

Leave a comment