10.2.2018 9:30 – 17:00

Kreslenie intuitívnej mandaly

Pozývam Ťa na kurz kreslenia mandál,  čas plný seba-poznania, relaxu a pohody. Tvorba mandaly je kreatívny proces, ktorý sa môže naučiť každý, nezávisle od veku a skúseností s kreslením.  Na tomto kurze sa naučíš, ako nakresliť intuitívne mandalu a ako môžeš využiť celý proces tvorenia pre sebaspoznanie a harmonizáciu svojich energií. Tento workshop je základným kameňom pre tvorenie akýchkoľvek mandál – po jeho absolvovaní budeš vedieť tvoriť mandaly na plátno, hodváb, sklo a iné média.

KreslenieMandalyPočas kreslenia  mandaly  sa dotýkame hĺbky našej duše, oslovujúc náš prapôvod. Dotyk s naším Zdrojom prináša pocit vnútorného pokoja a hlbokého mieru na duši. Tvorenie mandaly napomáha získaniu rovnováhy vo svojom živote, ponúka náhľad do svojho vnútra a zároveň na energiu, ktorú vyžarujeme. Pomáha pri odstraňovaní blokád ich uvedomovaním si. Pomocou rozvíjania kreativity sa dostávame do súladu s naším detským, otvoreným, všetkým očareným JA. Kreslenie mandaly je terapeutická, radostná a relaxačná činnosť.

Môžeš sa tešiť na:

 • Radosť z tvorenia
 • Nájdenie vnútorného kľudu pomocou meditácie a maľovania
 • Ponorenie sa do bezstarostného stavu
 • Užívanie si prítomného okamihu
 • Vytvorenie vlastných a jedinečných mandál

Získaš skúsenosti a vedomosti

 • ako vytvoriť intuitívnu mandalu od základu
 • praktické tipy ako mandaly kresliť
 • ako sa harmonizovať pomocou kresby
 • ako sa napojiť na svoje srdce a tvoriť z neho
 • ako získať odpovede z mandaly

Tu sa môžeš prihlásiť na workshop Kreslenie intuitívnej mandaly – 10.2.2018.


11.2.2018 9:30 – 17:00

Maľovanie osobnej mandaly plánu duše a 4 úrovní bytia

Pozývam Ťa na kurz maľovania osobnej mandaly plánu duše a cyklov života a štyroch úrovní bytia. Naučíš sa postup tvorenia dvoch typov mandál s presnými výpočtami osobných čísel a farieb odvodených z tvojho mena a dátumu narodenia. Počas maľovania budeš môcť precítiť, ako na teba tvoje osobné čísla vplývajú a ako ich využiť na sebarozvoj a harmonizáciu svojho systému.

Naučíš sa vytvoriť dva typy osobných mandál a jednu z nich si namaľuješ na plátno:OsobneMandaly

 • Mandala štyroch úrovní bytia
 • Mandala plánu duše a cyklov života

Tvorba mandaly štyroch úrovní bytia ťa zavedie k tvojej fyzickej, mentálnej, emocionálnej a spirituálnej úrovni. Pomôže ti pochopiť a harmonizovať jednotlivé úrovne, spoznať ich výzvy a naučíš sa využívať ich pre svoj osobný rozvoj.

Tvorba mandaly plánu duše a cyklov života ti ukáže s akou úlohou si prišla na svet a čo sa máš počas tvojho života v jednotlivých cykloch naučiť a pochopiť.

Pri maľovaní mandál sa dotýkame hĺbky našej duše, oslovujúc náš prapôvod. Dotyk s naším Zdrojom prináša pocit vnútorného kľudu a hlbokého mieru na duši. Tvorenie mandaly napomáha získaniu rovnováhy vo svojom živote, ponúka náhľad do svojho vnútra a zároveň na energiu, ktorú vyžarujeme. Pomáha pri odstraňovaní blokád ich uvedomovaním si. Pomocou rozvíjania kreativity sa dostávame do súladu s naším detským, otvoreným, všetkým očareným JA. Kreslenie mandaly je terapeutická, radostná a relaxačná činnosť.

E-Book_OsobnaMandala_CoverBONUS: Pri zakúpení e-knihy „Ako nakresliť osobnú mandalu podľa mena a dátumu narodenia“ získavate zľavu na kurz v hodnete e-knihy.

Tu sa môžeš prihlásiť na workshop Maľovanie osobnej mandaly plánu duše a 4 úrovní bytia – 11.2.2018


Najbližšie udalosti:

20. februára 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 20.02.2020 16:00 - 20:30

23. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

13. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment