unnamed
Pod autosugesciou rozumieme vedomé vytváranie si myšlienkových predstáv. Rozdeľujeme ju na nevedomú a vedomú.

Nevedomá autosugescia je taká, pri ktorej si neuvedomujete, že na vás niečo pôsobí. Vedomou autosugesciou na svoje myšlienky pôsobíte sami. Svoju pozornosť sústredíte na žiaducu predstavu tak silne, až vo vás prevládne vnútorné presvedčenie a pevná viera v to, čo chcete, aby sa stalo. Táto predstava musí byť veľmi presná a vy sa na ňu musíte intenzívne sústrediť, aby sa výsledok dostavil čo najrýchlejšie.

To čo sa má stať musíte prežívať ešte predtým než to príde. Preto sa nebojte zapojiť do procesu svoju fantáziu a predstavujte si čo chcete, aby sa prihodilo. Pamätajte však, že sugescia sa uskutočňuje vždy podľa svojho obsahu. Preto sa vyvarujte všetkým pochybnostiam o tom, čo nechcete.

Zabudnite na strach, ku ktorému nemáte dôvod. Nič také, čo by sa nedalo prežiť sa vám predsa stať nemôže. Na myšlienky typu nemôžem, nechcem, neviem okamžite zabudnite. Bezpochyby a jasne myslite len na váš cieľ, ku ktorému sa prepracujete pomocou pozitívneho myslenia.


Najbližšie udalosti:

16. septembra 2019 - 22. septembra 2019

Joga – 17.09.2019 17:00 - 18:30
Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 17.09.2019 19:00 - 20:30
Joga – 18.09.2019 6:45 - 8:00
Joga – 19.09.2019 8:30 - 9:45
Joga – 19.09.2019 17:30 - 18:45
Hlbiny podvedomia - arteterapeutický víkendový workshop – 20.09.2019 - 22.09.2019 17:30 - 14:00

23. septembra 2019 - 29. septembra 2019

Joga – 24.09.2019 17:00 - 18:30
Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 24.09.2019 19:00 - 20:30
Joga – 25.09.2019 6:45 - 8:00
Joga – 26.09.2019 8:30 - 9:45
1 2 3 4 5 6 7 8

Leave a comment