Žijem podľa seba

Dnešná afirmácia je od Waynea Dyera a prišla s vysvetlením: Nemôžeš kráčať životom s tým, že budeš to, čo iní od teba očakávajú, že budeš svoj život žiť podľa pravidiel iných…

Dnes nebudem súdiť

Ďalšia z meditácií od Deepaka Chopru: "Budem praktizovať neposudzovanie. Začnem svoj deň slovami "dnes nebudem posudzovať nič, čo nastane" a po celý deň si budem pripomínať, že nemám súdiť."

Keď využívam svoje talenty…

Afirmácia podľa Deepaka Chopru začína tým, že si urobíme zoznam našich jedinečných talentov a potom napíšeme všetky veci, ktoré robíme radi a pritom využívame svoje jedinečné talenty. A afirmácia: "Keď používam…