Bojuj bez hnevu, múdrosť je v srdci

6994389-stones-sand-circles69. Bojuj bez hněvu (Viktor Horák)

Moudří vojevůdci se chovají jako host,
neútočí, nejsou-li napadeni,
raději se stáhnou, než by postupovali.
Toto je pokrok bez pohybu vpřed,
vítezství bez použití zbraní.
Největším nebezpečím je podcenit protivníka.
Podceňováním ohrožujeme své hodnoty.
Stojí-li proti sobě dvě rovnocenné armády,
vyhraje ta opatrnější strana.

70. Moudrost je v srdci

Má slova je snadné pochopit a řídit se jimi.
Pokud se ale lidé budou pokoušet najít v nich logický smysl,
snaha o jejich uvedení do praxe nutně selže.
Slova a skutky mají svůj původ,
pokud není původ znám, nelze dojít k pochopení.
Moudrost je ukryta v srdci.

69. Působnost tajemného (Josef A. Zentrich)

Vojenské rčení říká:
je lépe být hostem, než hostitelem.
je lépe ustoupit o stopu, než o píď postoupit !

Tomu se říká – postupovat bez násilí,
tlačit bez tlaku,
čelit bez nepřátelství,
vítězit beze zbraní.

Velké neštěstí přichází
z podcenění nepřítele.
Podceňování vždy vede ku ztrátám.
Když zkříží zbraně rovnocenní protivníci,
vítězí ten, na jehož straně
stojí pravda a spravedlnost …

70. Obtížnost pochopení

Má slova jsou snadno pochopitelná –
a také snadno proveditelná.
Málo se však snaží lidé je pochopit,
tím méně jsou ochotni se jimi řídit.

Každé slovo má svého původce,
každý čin má svého strůjce.
Ale lidé nechtějí rozumět,
nechtějí pochopit.

Těch, kteří chápou,
je žalostně málo.
To jsou ti, kterým můžeme říkat – vědoucí !
Těm, kteří se o pochopení snaží,
můžeme říkat – hledající .

Proto vědoucí obléká prostý šat,
který zakrývá drahokamy na jeho hrudi…

69 (Václav Cílek)

Vojenští experti říkají:
netroufám si dělat hostitele, tak hraji hosta
neodvažuji se postoupit o palec,
tak ustupuji o stopu
jinými slovy: válčí tak, že neválčí
vyhrň si rukávy, aby bylo vidět,
že neskrýváš zbraň
rozmáchni se, ale beze zbraně
boj veď tak, abys nebyl čelem k nepříteli
není větší neštěstí
než nemít schopného protivníka
kdo jej nemá,
ztratí mé tři poklady
Stojí-li proti sobě dvě stejně silné armády,
vítězí ten,
kdo bojuje s těžkým srdcem!

70

Snadno lze chápat má slova
snadno je lze uskutečnit,
ale nikdo pod nebem jim nerozumí
a nikdo pod nebem se jimi neřídí
má slova mají svůj počátek
a mé činy svého mistra
jenže to nikdo neví,
a tak mně nikdo nechápe
vzácní jsou ti, kdo mě rozumí
a proto vzácný jsem i já sám
moudrý nosí hrubou vlněnou houni,
ale v nitru ukrývá drahocenný jadeit

zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

17. februára 2020 - 23. februára 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 20.02.2020 16:00 - 20:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment