6994389-stones-sand-circles31. Bojuj jen v nutnosti (Viktor Horák)

Zbraně jsou nástrojem násilí, každý je nenávidí.
Moudrý jich nepoužívá, pouze v nejvyšší nutnosti.

Zbraně jsou předzvěstí neštěstí, ctnostný muž se jich straní,
používá jich pouze, nemá-li jinou možnost.
Touží po klidu a míru, ne po radosti z vítězství.

Radovat se z vítězství znamená radovat se ze zabíjení,
kdo se raduje ze zabíjení, nenajde naplnění.
Šlechetný jde do bitvy se smutkem a soucitem,
oslava vítězství je pro něj jako smuteční obřad.

32. Vše směřuje k Tau

Tao je nedefinovatelné, bezejmenné.
Zdá se být prosté, ale nikdo je nedokáže ovládnout.

Pokud by se jím mocní řídili, nebyl by rozdíl mezi Nebem a Zemí.
Lidé by žili v harmonii a nepotřebovali by zákony.

S organizováním se však začínají objevovat definice.
Pamatuj, že všechny formy a jména jsou provizorní.
Tao je jako moře, do nejž se navrací všechny vodní toky.

31. Lépe je beze zbraní (Josef A. Zentrich)

Vědoucí vládce se řídí TAO
a neharaší zbraněmi.
I nejkrásnější zbraně
jsou nástroji neštěstí –
a lidé je nemají rádi.

Když je mír, koná vládce dobrodiní
levou rukou –
když je válka, musí se
tvrdě bránit pravou rukou –
ale není dobyvatelem.

Zbraně jsou nástrojem neštěstí –
a vědoucí vládce je užívá
pouze v krajním případě a nerad –
protože nade vše miluje
klid a mír –
a nemá zvláštní radosti z vojenských vítězství.

Kdo se raduje z prolévání krve,
vzbuzuje velký odpor a zášť –
a brzy je sám pokořen.

Oslava vítězství má být proto současně
tryznou za ty, kteří
pro dosažené vítězství položili život

32. Blaženost ctnosti

TAO je věčné, TAO je bezejmenné,
nicméně: ač se zdá nepatrné –
přeci převyšuje vše,
co stojí na Zemi a je stvořeno.

Pokud by ti, kteří vládnou,
byli schopni se mu podřídit,
Nebesa i Země by se spojily
v radostné harmonii –
a lidé bez příkazů
půjdou správnou cestou.

Vznik řádu, dává vzniknout jménům
a ta jasně naznačují
kdy konat a kdy přestat.

TAO je dárcem řádu
a soustředění na tento jednoduchý princip
je největším přirozeným uměním,
stejně jako
bystřiny a prameny tvoří řeky
a ty se vlévají do oceánů…

31 (Václav Cílek)

Zbraně jsou nástroje špatného znamení
lidé je vždy nenávidí
a ten, kdo má Tao
s nimi nechce nic mít
čestné místo urozeného muže
je doma po levici
a v boji či na pohřbu po pravici
zbraně jsou nástroje špatného znamení
a urozený je používá, jen není-li zbytí
je lépe se jimi nevzrušovat
nevynášet je, i když ti přinesou vítězství
Těšit se z nich
znamená těšit se z usmrcování lidí
a kdo se z toho těší, nedosáhne velkých cílů
při příznivých událostech sedáváme po levici
a při nepříznivých po pravici
pobočník stojí vlevo a hlavní velitel stojí vpravo
jako při smutečním obřadu
Je-li pobito mnoho lidí plakej a naříkej,
vítězství ve válce přijímej se smutečními obřady

32

Neměnné Tao nemá jméno,
ačkoliv je tak jednoduché a nepatrné,
nikdo pod nebem je neučiní svým posluhou,
ale kdyby se jej nějaký urozený člověk
dokázal přidržet
všechno tvorstvo by se mu podřídilo
Když sjednotí se nebe a země,
aby seslaly sladkou rosu
potom i lidé sami od sebe a bez příkazů
budou žít v jim vlastním souladu
když rozdělujeme jednotu,
objevují se jména
pohromě se vyhneme,
jen když víme, kdy přestat
Všechno tvorstvo se má k Tau,
jako říčky k řekám
a řeky k moři

zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

30. marca 2020 - 5. apríla 2020

Maľovanie žiarivej mandaly – 05.04.2020 19:00

6. apríla 2020 - 12. apríla 2020

Medicína meditácie s krištáľovými miskami – 07.04.2020 19:45 - 21:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

11. mája 2020 - 17. mája 2020

Balans víkend – 15.05.2020 - 17.05.2020 Celodenná

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment

mersin escort çorlu escort erzincan escort görükle escort Samsun escort