Esejská modlitba

Esejská modlitba

„Vstupujem do večnej a nekonečnej záhrady, v duševnej jednote s mojím nebeským otcom, vo fyzickej jednote s mojou pozemskou matkou, v srdci v jednote s mojimi bratmi a sestrami; a dušu, telo a srdce zasväcujem svätému učeniu svetla a lásky.“ Tina BWSom. Žijem. Žijem v prúde života, vnímam ho a pozorujem,