1588Vytýčte si cieľ , že dosiahnete niečo také veľké, také úžasné, že vás to vzruší a vystraší zároveň. Musí to byť cieľ, ktorý je taký lákavý, tak veľmi v súlade s vašim duševným jadrom, že naňho nemôžete prestať myslieť. Ak vám nebehá mráz po chrbte, keď si dávate cieľ, tak cieľ, ktorý si dávate, nie je dosť veľký.
– Bob Proctor –

Leave a comment