Čo je to choroba?

6896075-laptop-background
Hlavným životným zákonom je udržiavanie dynamickej rovnováhy. Zdravý organizmus je taký, ktorý žije v harmónii alebo v dynamickej rovnováhe.
Samozrejme, že udržiavanie harmónie v súčasných podmienkach nie je jednoduché. No aj keď sa naruší, dá sa obnoviť.
Choroba je znamením narušenia rovnováhy. Signálom je bolesť. S pomocou tohto signálu sa o nás podvedomie stará a sleduje istý pozitívny ciel – hovorí nám, že niečo nie je v poriadku. Preto sa správajte ku svojej chorobe s úctou. Neberte ju ako niečo zlé, dokonca ani keď sa jedná o smrteľné ochorenie. Nezabúdajte, že túto chorobu ste si podvedome vytvorili sami. Znamená to, že na to boli vážne dôvody. Vzdajte sa boja a namiesto toho poďakujte za túto chorobu. Urobte to, hoci to znie čudne! 🙂
Súčasná ortodoxná medicína s chorobou bojuje – snaží sa ju potlačiť alebo odstrániť dôsledky. Príčiny však ostávajú hlboko v podvedomí a stále pokračujú v ničivom pôsobení.
Vzniká paradoxná situácia: podvedomie vytvára chorobu ako signál pre náš vedomý rozum, teda pokúša sa nám čosi oznámiť, ale my ideme k lekárovi a tlmíme tento signál tabletkami. Bojujeme tak sami so sebou a ešte k tomu si pre tento boj volíme čo najsilnejšie a najdrahšie prostriedky. Veď je to nezmysel.
Organizmus sa sám snaží dosiahnuť rovnováhu, treba mu v tom len pomôcť.
V našej kultúre je choroba považovaná za zlo, za niečo, čo je úplne mimo nás. To ľuďom umožňuje zaujať veľmi pohodlnú pozíciu: ” Ja za svoju chorobu nemôžem. Nech tento problém riešia lekári.” Lenže keď človek na seba nechce vziať zodpovednosť za svoje choroby, stávajú sa nevyliečiteľnými alebo prechádzajú do iných chorôb. Potom taký človek obviňuje svoj ťažký život alebo neschopnosť lekárov – namiesto toho, aby sa obrátil do svojho vnútra a sám si pomohol.
V žiadnom prípade nepodceňujme zásluhy medicíny. Pokiaľ človek dostane infarkt alebo si zlomí nohu, potrebuje okamžitú pomoc, a nie duchovné debaty 🙂
Nový prístup k zdraviu a chorobe nám však umožní mnohým zdravotným problémom a zraneniam predchádzať 🙂


Najbližšie udalosti:

17. februára 2020 - 23. februára 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 20.02.2020 16:00 - 20:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment