Čriepky poznania – o listoch na strome

Tento príbeh sa objavil pri liečení traum z detstva, ktoré siahali do prítomnosti. A v prítomnosti nebolo možné zdvihnúť zrak a prijímať zvyšok sveta, pretože každý iný pohľad spôsoboval zranenie. Postupne sme s minulým a prítomným Ja rozpustili vzorec, ktorý prinášal emocionálne zranenia pri iných, ako očakávaných reakciách okolia. A začal sa rozprávať príbeh…

…o dievčatku, ktoré stojí pod stromom.

Pri sebe má svoje dospelé JA, dôveruje mu a cíti sa v bezpečnej istote. Spolu si vyliezajú na strom a sadajú si na konár.tree-2909245_1280

Z tohto konáru vidia dobre na zem a pomedzi listy sem-tam na oblohu a na slnko.

Vnímajú listy pri sebe, ktoré majú podobný pohľad. Cítia sa pri nich dobre, hovoria o tom istom, rozumejú si.

Vnímajú, ako listy obďaleč vravia o iných svetoch, iných pohľadoch. Každý list vidí a cíti niečo iné. Jeden vidí z výšky oblohu, mraky, slnko a okolie, ale nedovidí na zem. Druhý vidí rieku, hory a náherný les. Ďalší vidí dolinu a lúky. Každý list má svoj jedinečný pohľad na svet. Jeho pohľad závisí od toho, kde narástol a na akú stranu sa vie nakloniť. Závisí od toho, koľko halúzok je nad ním, pred ním, pod ním – závisí od jeho okolia a od minulosti, od toho, koľko listov pred ním už narástlo.

deciduous-tree-217819_1280

Pohľad ktorého listu je správny? Ktorý z listov má pravdu? Môžeme označiť jeden za nesprávny?

Môžeme byť ako strom – prijať všetky pohľady listov.

Nechať sa nimi obohatiť a vďaka nim spoznávať svet, aký my sami neuvidíme.

Nie každému pohľadu musíme rozumieť, ale môžeme dôverovať, že má svoje opodstatnenie, svoje dôvody a je pre daný list pravdivý.

Môžeme sa naučiť každému listu dôverovať a prijať jeho pohľad na svet, jeho pravdu.

Vtedy môžeme pocítiť pokoj kmeňa stromu.

Ktorý je pevný a (z)nesie všetky pohľady, všetky názory a rovnako miluje všetky svoje listy…

tree-tops-1634793_1280


Najbližšie udalosti:

21. januára 2020

Sebapoznávanie, joga a meditácia v Thajsku – 21.01.2020 - 01.02.2020 0:00

Leave a comment