Cvičenie: O čom je život?

Cvičenie na dnes: O čom je vlastne život?

Dnešné cvičenie je na reflexiu a na to, aby sme si nastavili budúcnosť.

Pravidelne sa pred nami vynára otázka: “O čo v živote naozaj ide? Čo je skutočne dôležité?” Na pár minút sa ponorme do nášho vnútra a započúvajme sa do hlasu, ktorý odtiaľ s nami hovorí. Vypnime rozum, odhliadnime od všetkých tých vedomých či nevedomých túžob po fungovaní, láske, bezpečí, uznaní a pozornosti. Sústreďme sa výlučne na to, čo v sebe nosíme a čo sa pýta na povrch… Čo to je? O čom je náš život?

A keď dostaneme odpoveď, choďme ešte o krok ďalej: Sme skutočne ochotní nechať odísť to staré a konať len v súlade s tým, čo nám vyplávalo na povrch ako dôležité?

Toto cvičenie je prevzaté od Siranusa Svena von Staden.

Komentovať

Leave a comment