Cvičenie pozornosti: Statické veci

CviceniePozornosti1Ktoré veci sú statické, stabilné?

Ktorými vôbec nepohneš?

Na aké veci sa spoliehaš, že sa nikdy nepohnú?

Ktoré veci berieš ako nemenné?

Ktoré veci sa nemenné zdajú len na prvý pohľad?

Z akých rôznych uhlov pohľadu môžeš vnímať statiku objektov?

Leave a comment