Cvičenie: Vnímame energiu

Cvičenie na dnes: Vnímame energiu

Zastavíme sa uprostred dňa. Skľudníme svoju myseľ, skľudníme svoje telo, prestaneme robiť, prestaneme premýšľať, len sa sústredíme na vlastný dych a do vlastného vnútra.

Keď už je naša myseľ pokojná, otvoríme oči a obzrieme sa okolo seba. Vnímame veci v našom prostredí bez toho, aby sme ich hodnotili; sústredíme sa na to, čo je ich poslanie, ako toto poslanie napĺňajú a ako cez toto poslanie súvisia s inými vecami v našom okolí i mimo neho… Vnímame farby, zvuky, pocity a necháme ich voľne plynúť priamo cez nás.  Cítime, ako z nás energia okamihu sníma stres a predsudky, a sme za to vďační, pretože bez stresu a predsudkov sa cítime oveľa lepšie, voľnejšie a viac v súzvuku s prostredím.

(Ak sme vovnútri, veľmi pomáha, ak máme poruke tikajúce hodiny. Najprv počúvame tikot sekúnd, potom počúvame čas medzi jednotlivými tiknutiami.)

Komentovať

 

Leave a comment