6994389-stones-sand-circles15. Dávní mudrcové (Viktor Horák)

Dávní mudrcové byli chytří a bystří,
hloubku jejich moudrosti nelze pochopit
a proto můžeme popsat jen jejich vnější chování:
Byli opatrní jako člověk kráčející přes zamrzlou bystřinu,
byli ostražití jako bojovník na území nepřítele,
byli zdvořilí jako host na návštěvě,
byli povolní jako tající led,
byli prostí jako neopracované dřevo,
byli otevření jako údolí,
byli průzrační jako voda.
Jen oni dokázali postupně změnit kal v čistotu,
jen oni dokázali nečinností způsobit aktivitu.
Neusilovali, neočekávali, netoužili po změnách
a nechávali všemu volný průběh.

16. Návrat k podstatě

Zbav svou mysl všech myšlenek,
dopřej svému srdci klid.
Vše se rodí, vzkvétá a roste
a nakonec se vrací zpátky ke zdroji.
Návrat ke zdroji je nalezením klidu,
takový je neměnný koloběh přírody.
Porozumění jeho stálosti přináší osvícení,
nepochopení jeho stálosti přináší neštěstí.
Kdo chápe svoji podstatu, je přirozeně tolerantní,
otevřený, laskavý, spravedlivý a důstojný.
Žije trvale v souladu s Taem
a když přijde smrt, je připraven.

15. Příkladnost ctnosti (Josef A. Zentrich)

Mudrci dávných věků
uměli udržovat svá tajemství
a byli hlubocí –
až k nepochopitelnosti.

Již nejsme schopni jim porozumět –
a umíme o nich jen hovořit:

jak byli obezřetní –
jako ten, kdo v zimě přechází řeku.
jak byli ostražití –
jako ten, kdo je ze všech stran obklopen nepřáteli.
jak byli zdrženliví –
jako ten, kdo je váženým hostem na návštěvě.
jak byli prostí –
jako tající led.
jak byli pevní –
jako kmen stromu.
Uměli vše obsáhnout –
jako otevřené horské údolí
a být neproniknutelní –
jako kalná voda.

Kdo umí jako oni
s klidem pročistit, co je kalné ?
Kdo umí jako oni
pohybem oživit nehybný klid _

Kdo chrání v sobě TAO –
netouží po naplňování.
A právě proto,
že není nikdy zcela plný,
může stále vstřebávat
nové a nové poznání,
bez obav, že nádoba někdy přeteče…

16. Návrat k prazákladu

Dosáhnout úplné prázdnoty
a umět zachovat !
Pozorovat jak se společně vše rodí –
a opět se vrací do nitra Země zpět.

Každý tvor rozkvete a dá plody –
a pak se vrací ke svému prazákladu,
vrací se ke svým kořenům
a naplňuje tak své určení…

Kdo naplní své určení, ten je osvícený.
Kdo je osvícený, zná Cestu.
Kdo nezná Cestu, jde slepě do záhuby.

Kdo zná Cestu, všechno obsáhne,
umí být nestranný
a královsky důstojný.

Královská důstojnost
sjednocuje s nebem.
Sjednocení s nebem – objímá TAO –
a TAO vede k věčnosti
a pomíjivé tělo pak již netísní …

15 (Václav Cílek)

Dobří vůdcové dávnověku
dokonale plynuli v proudu tajemství
ve vší jeho hluboké jemnosti
byli tak neproniknutelní,
že je nemůžeme pochopit
a protože jim dnes už nerozumíme,
nemohu ani popsat, jací byli,
ale jen jak se nám jeví:
Jak byli váhaví!
jako ten, kdo v zimě brodí řeku
jak byli pozorní!
jako ten, kdo je ze všech čtyřech stran
obklopen nepřáteli
jak byli uctiví!
jako vznešený host
jak opatrně se sdíleli!
jako led, který záhy pukne a začne tát
pevní a strozí jako dřevěný špalek,
i prázdní jako horské údolí
kdo umí zacházet se sebou
jako se zkaleným proudem
a nechá se zklidnit a zjasnit?
kdo umí zacházet se svou nehybností,
dlouze ji míchat a tím opatrně přivést k životu?
Ten, kdo má toto Tao,
si nepřeje být plný,
protože předčasně plné
se završuje a upadá

16

Dosáhli úplné prázdnoty
a udrželi naprostý klid
deset tisíc věcí se společně počíná
a já, takový jaký jsem,
pozoruji, jak se vrací zpět
všechny věci dozrávají,
ale každá se vrací ke svým vlastním kořenům
návratu ke zdroji říkáme klidné spočinutí,
znamená to pevně přilnout ke svému určení
a tento stav nazýváme stálost
rozumět stálosti je zváno prozíravost
nerozumět stálosti má za následek chybné chování
a jeho výsledek je neštěstí
rozumět stálosti je obejmout všechny věci
obejmout věci znamená nestrannost
tato nestrannost znamená opravdu vládnout
Skutečný panovník je jedno s nebem
jednota s nebem znamená jednotu s Taem
jednota s Taem je věčnost
Pokud žije, vyhne se nebezpečí

zdroj http://tao.kvalitne.cz/

 


Najbližšie udalosti:

26. augusta 2019 - 1. septembra 2019

Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 27.08.2019 19:00 - 20:30

2. septembra 2019 - 8. septembra 2019

Joga – 03.09.2019 17:00 - 18:30
Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 03.09.2019 19:00 - 20:30
Joga – 04.09.2019 6:45 - 8:00
Joga – 05.09.2019 8:30 - 9:45
Joga – 05.09.2019 17:30 - 18:45

9. septembra 2019 - 15. septembra 2019

Joga – 10.09.2019 17:00 - 18:30
Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 10.09.2019 19:00 - 20:30
Joga – 11.09.2019 6:45 - 8:00
Joga – 12.09.2019 8:30 - 9:45
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pridaj komentár