Dátum/čas:
06.03.2016
9:00 - 14:00

Celoročný cyklus praktických workshopov „Sila Fénixa“ je systém sebarozvoja vytvorený zo spojenia elementov vnútorného vhľadu a kreatívneho vyjadrenia.

Stíšením mysle a kontempláciou necháme prehovoriť naše vedomie, kreatívnou prácou naše podvedomie a ich spojením naštartujeme transformáciu a vypracujeme konkrétne kroky k vysnívaným životným cieľom.

Kontemplácia – Uvedomenie – Kreatívna transformácia – Môj vysnívaný život

Počas roka si postupne vytvoríte vašu vlastnú mapu cieľov a vízií. Získate nástroj, s ktorým môžete aktívne kedykoľvek pracovať a tak sa stať vedomým tvorcom svojho úžasného života.

Vďaka mojej praxi s vyjadrovaním toho, čo  si nosíme v sebe, viem pomocou vašej kreativity vyniesť na svetlo, čo treba uvidieť,  rozpoznať a  pochopiť. Zároveň vám predstavím nástroje, ako vašu tvorbu interpretovať. Ukážem vám, ako pretvoriť svoj život na papieri tak, aby sa podľa toho vzorca začal pre vás sám skladať v realite.

Každý workshop má svoju nosnú životnú tému, pri ktorej

získame odpovede na otázky:

  • Kde akurát stojím
  • Čo chcem dosiahnuť
  • Čo ma blokuje

a následne

  • Ukotvíme prínosné veci v našom živote
  • Uvedomíme si, v čom si stojíme sami v ceste a ako z tej situácie von
  • Odovzdáme neprínosné a blokujúce veci
  • Kreatívne vytvoríme novú životnú cestu

Počas roka získame komplexný obraz hlavných životných tém a nášho smerovania pre naplnený a plnohodnotný život.

Plakat

Témy jednotlivých workshopov

13.2. sobota: ISTOTA

Budeme sa venovať témam bezpečia, stability a pracovných vízií. Vypracujeme cestu a ciele k spokojnému materiálnemu zabezpečeniu.

Témy v skratke: istota, bezpečie, stabilita, práca, materiálne zabezpečenie, spracovanie strachov


6.3. nedeľa: SEBAHODNOTA

Hlavnou témou bude úcta k sebe samému a sebahodnota. Pozrieme sa, ako sa môžeme postarať o spokojnosť s našim fyzickým telom, ako narábať s emóciami a ako s ľahkosťou plynúť v životnom prúde.

Témy v skratke: sebaúcta, sebahodnota, fyzické telo, emócie, plynutie, rovnocennosť, závislosti, spracovanie viny


2.4. sobota: OSOBNÁ SILA

Téma osobnej sily a pevnej vôle nás bude sprevádzať na tomto aprílovom workshope. Vypracujeme, ako môžeme prebrať zodpovednosť za svoj život a žiť ho slobodne.

Témy v skratke: sebadôvera, sloboda, vôľa, dôvera v život, zodpovednosť, spracovanie hanby


7.5. sobota: HLAS SRDCA

Máj, lásky čas a my sa jej budeme intenzívne venovať. Ako láske k sebe, tak aj láske partnerskej a v ďalších vzťahoch. Necháme sa viesť srdcom pri vypracovaní ako si môžeme lepšie užívať radostné činnosti v našom voľnom čase.

Témy v skratke: sebaláska, voľný čas, rovnováha, harmónia, pomoc, vzťahy, žiaľ


4.6. sobota: SEBAVYJADRENIE

Začiatkom leta sa budeme zaoberať rôznymi spôsobmi vyjadrenia sa. Ako rozvinúť svoju kreativitu a čím sa nechať inšpirovať.

Témy v skratke: otvorenosť, prijímanie, kreativita, nezávislosť, inšpirácia, klamstvá


3.9. sobota: VNÍMANIE

V septembri sa pozrieme, ako môžeme na ceste k našim cieľom počúvať intuíciu, ako rozvinúť vnímanie a dôverovať mu.

Témy v skratke: vízie, vnímanie, intuícia, sebarealizácia, energetická podpora, únik od reality, ilúzia


1.10. sobota: HLAS DUŠE

Vyrovnanosť so sebou a so svetom, ako využiť pre pocit harmónie uvedomenie si jednoty a ako vyzerá naša cesta duchovného rozvoja. Započúvame sa, kam nás naša duša ťahá.

Témy v skratke: dôvera, jednota, harmónia, vyrovnanosť, duchovný rozvoj, pokoj, pripútanie


5.11. sobota: HOJNOSŤ

Naučíme sa uvedomovať si veľké a malé dary každého dňa, porozumieť a vyrovnať sa s pominuteľnosťou, ako aj reagovať vyrovnane na životné zmeny.

Témy v skratke: cykly, pominuteľnosť, úspech, porozumenie, životné zmeny


3.12. sobota: SEBAROZVOJ

Vyberieme si to najlepšie a najprínosnejšie z celého roka, vypracujeme naše najdôležitejšie vízie a otvoríme sa možnostiam rastu a sebarozvoja.

Témy v skratke: zhrnutie roka, vypracovanie najdôležitejších vízií, radosť, možnosti, sebarozvoj


river-533932_1280Celoročný cyklus workshopov „Sila Fénixa“ je vhodný pre každého. Netreba mať ani skúsenosti s meditáciou, kontempláciou alebo kreatívnou prácou. Počas roka tieto skúsenosti naberiete a rozviniete.

Čas: 9:00 – 14:00
Príspevok: € 48,-
Maximálny počet účastníkov: 8

Malá skupina uzatvoreného kruhu účastníkov garantuje dostatok intimity a priestoru pre sebavyjadrenie a zdielanie, pre spoločnú radosť, ako aj pomoc. Načrtnuté témy jednotlivca sú v skupine sú vždy dôležité a vďaka nim môže celá skupina profitovať, môžeme získať ďalšie vhľady a poznania.

Workshopy možno absolvovať aj samostatne. Výhodou pravidelných kreatívnych stretnutí je pozornosť venovaná výhradne vám, vašim snom, vašej ceste.

Materiál a pomôcky na tvorenie sú k dispozícii. Ak máte svoje obľúbené farbičky, ozdobné perá, alebo rôzne papierové ozdoby, môžete si ich samozrejme priniesť. Oblečte sa pohodlne, kľudne aj do teplákov.

Teším na spoločnú kreatívnu cestu k sebe!

Tina

 


Rezervácia

Voľné miesta 7

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.

Miesto konania
Centrum Effata Vita Hainburg

Načítanie mapy…

Kategórie

Leave a comment