INNER BEAUTY / VNÚTORNÁ KRÁSA

7015831-beautiful-flowers-wallpaper-13719
Stáva sa mi, že stretnem na pohľad nezaujímavú osobu, jej tvár je však celá rozjasnená, oči a úsmev žiaria, cítiť z nej pohodu a vyrovnanosť a v tom momente si uvedomím, že známe porekadlo – „Krása vyžaruje z vnútra človeka“ – je naozaj pravdivé. My tú vlastnú krásu pocítime vo chvíli, keď sa za príťažlivé začneme považovať a budeme podľa toho aj vystupovať. Pamätajme, že tak ako samy seba vidíme my, tak nás vidia aj ostatní. Je preto nesmierne dôležité vidieť sa v pozitívnom svetle a vážiť si seba samu!

Dobrá správa je, že nikdy nie je príliš neskoro na objavenie vlastnej vnútornej krásy. Jedným zo spôsobov, ako si ju uvedomiť, je- všímať si svoje pozitívne vlastnosti.
Ešte malé odporučenie než začnete – skúste na chvíľu odložiť svoje ego bokom 🙂

Ako rozvíjať vnútornú krásu?

Krok 1 – DEFINUJTE JU

Kým fyzická krása je často definovaná kritériami ako symetria tela, proporcie, hladká pokožka, určenie vnútornej krásy je oveľa zložitejšie. Definujte si, čo znamená pre vás krása. Je to vaša empatia a schopnosť načúvať, ochota pomôcť druhým alebo to, že dokážete ľudí akceptovať takých, akí sú a nesúdiť ich?

Krok 2 – STARAJTE SA O ŇU

Vnútorná krása si vyžaduje rovnakú starostlivosť ako tá vonkajšia. Tak ako si upravujete účes, nechty, trénujete svoje telo, aby ste navonok vyzerali čo najlepšie, sľúbte si, že budete venovať rovnakú dôležitosť aj prejaveniu svojho šarmu, optimizmu, nadšenia, inteligencie, kreativity… A pamätajte, ak si neceníme vlastnú vnútornú krásu, je ťažké ceniť si ju aj u ľudí okolo nás!

Krok 3 – CÍŤTE JU

Vnútorná krása nie je o tom, ČO VIDÍME pri pohľade na človeka; týka sa viac toho, ČO CÍTIME, keď sme v jeho prítomnosti. Ten pocit, ktorý okúzli aj ostatných, potrebuje z nás prirodzene vychádzať. Napodobniť ani kúpiť sa, bohužiaľ, nedá.

Krok 4 – NECHAJTE HOVORIŤ SVOJE OČI

Pohľadom do očí sa môžeme o človeku veľa dozvedieť. Sú vaše oči usmiate a s iskrou alebo prázdne a bez života?

Krok 5 – OBKLOPUJTE SA ĽUĎMI, KTORÍ SI JU TAKTIEŽ PESTUJÚ

Vyberať si ľudí, ktorými sa chceme obklopovať, je v poriadku. Ak vo svojom živote túžite pociťovať viac lásky, spokojnosti a úcty k sebe, potrebujete tráviť čas s ľuďmi zdieľajúcimi podobné postoje, názory a hodnoty.

„Krásu nenájdete v tvári človeka; krása je svetlo v srdci, ktoré sa odráža v jeho očiach“
– Kahlil Gibran –

Leave a comment