Jednaj bez túžby, drž sa stredu

6994389-stones-sand-circles37. Jednej bez touhy  (Viktor Horák)

Tao nikdy nic nedělá,
přesto nic nezůstává nedokončeno.
Pokud by se vládci drželi Tao,
všechno by se samo od sebe přirozeně odehrávalo.
Lidé by spokojeně žili své obyčejné životy,
v harmonii a bez touhy.
Bez touhy budou srdce lidí v klidu
a na světě bude mír a pořádek.

38. Drž se středu

Ctnostný člověk nezdůrazňuje svou ctnost,
protože je skutečně ctnostný.
Obyčejný člověk stále vyzdvihuje svou ctnost,
protože skutečně ctnostný není.
Ctnostný člověk nedělá nic
a přitom nic nezůstává nedokončeno.
Obyčejný člověk stále něco dělá
a přitom mnoho věcí zůstává nedokončených.
Když autoritáře ostatní hned neposlechnou,
prosazuje svou vůli silou.
Když zmizí Tao, zůstane dobro.
Když zmizí dobro, zůstane morálka.
Když zmizí morálka, zůstanou dogmata.
Dogmata jsou slupkou víry a počátkem chaosu.
Přemoudřelost je jen slupkou Taa a počátkem hlouposti.
Moudrý se drží jádra a ne povrchu slupky.

37. Jak vládnout (Josef A. Zentrich)

Když se budou vládci světa přidržovat TAO,
lidé je budou sami následovat.

Stejně tak TAO – je nečinné,
ale přece není ničeho, co by nebylo vykonáno.

Příklad je mocnějším podnětem, než nátlak –
a takové je jednání podle TAO.

TAO je bezejmenné, je jednoduché –
a nemá žádostí, ani vášní.
Takové jednání přináší klid a mír –
a celý svět je následuje…

38. O ctnosti

Kdo je přirozeně ctnostný –
svou ctnost nevystavuje na odiv.
Ničema má ctnosti plná ústa.

Vědoucí se drží spíše v pozadí
a často koná nejednáním.
Nemoudrý koná vždy podle sebe
a usuzuje, že musí všude zasahovat.
Hlupák pak vyznává především obřadnost,
ohání se morálkou a příkazy,
koná dogmaticky.
Není-li vyslyšen –
snaží se svého dosáhnout silou-
a nedbá na to, že ho nikdo
dobrovolně nenásleduje.

Proto věz: kdo ztrácí TAO, ztrácí i TE (Ctnost)
kdo ztrácí TAO, ztrácí i Cestu.

Proto vědoucí vychází z poznání TAO,
které ochraňuje ve svém nitru,
neklouže po povrchu věcí,
ale drží se plodů moudrosti.

37 (Václav Cílek)

Tao ve své stálosti nic nečiní vědomě
a přesto nic nezůstane rozděláno
kdyby se jej chtěl urozený držet
ostatní lidé by se sami od sebe napravili
a kdyby se tajně živené přání rozhořelo,
zadržel bych jej bezejmennou jednoduchostí,
jež přináší klid a oproštěnost
a v níž se vše pod nebem
spravuje samo

38

Kdo má velkou sílou, není silný
a proto ji má
kdo má menší sílu, se jí drží
a proto ji ztrácí
kdo má velkou sílu, nečiní nic ze sebe
a koná z ničeho
kdo má menší sílu, činí vědomě
a koná z něčeho
vznešená dobrota má za základ nic
vznešená spravedlnost má za základ něco
vznešená uctivost jedná
a když na ni ostatní nereagují
vyhrne si rukávy a dovede je k sobě!
Proto se uchylujeme k síle,
jen když jsme ztratili Tao
uchylujeme se k dobrotě,
když jsme ztratili sílu
uchylujeme se ke spravedlnosti,
když jsme ztratili dobrotu
uchylujeme se ke uctivosti,
když jsme ztratili spravedlnost
Uctivost je směsicí plytké důvěry a mělké loajality
a proto je počátkem nepořádku
předvídavost je květem Taa
a proto je počátkem dvojnosti
doopravdy moudrý se zabývá podstatou
a ne výhonky
zajímá se o plod ne o květ
přidržuje jedno a odmítá druhé

zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

17. februára 2020 - 23. februára 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 20.02.2020 16:00 - 20:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment