Jednoduchý život, pochopenie ostatných

6994389-stones-sand-circles57. Jednoduchý život (Viktor Horák)

Lidu je třeba vládnout spravedlivě,
válku je třeba vést překvapivě,
Vládnout světu lze jen nezasahováním.
Neboť čím více je zákazů, tím jsou lidé chudší,
čím více je nástrojů, tím je více zmatků,
čím jsou lidé chytřejší, tím více si vymýšlí,
čím je více zákonů, tím více je zločinců.
Moudrý vládce nezasahuje a lid se mění sám.
Moudrý vládce je v klidu a lid si sám spravuje své záležitosti.
Moudrý vládce nepomáhá a lid vše zvládne.
Moudrý vládce nemá cíle a přání lidu jsou prostá.

58. Pochopení ostatních

Vládni klidně a lidé budou klidní a spokojení,
vládni přísně a lidé budou lstiví a nespokojení.
Snaha o štěstí lidu vede k neštěstí,
zavádění zákonů jen posílí hříšníky.
Moudrý vládce se snaží jít příkladem.
Má prostředky k prosazení své vůle, ale nepoužívá je.
Nepředvádí lidu svou moc.
Ví, že na vše se dá dívat z různých úhlů pohledu.

57. Prostota chování (Josef A. Zentrich)

K ovládání říše slouží zákony.
K válčení je zapotřebí strategie a taktika –
avšak dobýt světa lze i nezasahováním !

Jak mohu vědět, že je to opravdu tak ?

Čím více je zákonů a nařízení –
tím lépe se daří zločinu a podvodům !

Čím více je lepších a účinnějších zbraní –
tím více poteče krve !

Čím máme větší dovednost a možnosti –
tím záludnější věci vznikají !

Čím více je zákazů a tresty drakonicky rostou –
tím je více lupičů !

proto vědoucí praví:

nebudu zasahovat – a lidé se změní sami,
setrvám v klidu – a lidé se ukázní
zůstanu nečinný – a lidé budou bohatnout
budu bez přání – a lidé se navrátí k prostotě…

58. Sled proměn

Když je vláda klidná a rozvážná,
lidé jsou spokojeni a moudří.
Když je vláda prudká a přísná,
tak lidé jsou úskoční a lstiví.

Z neštěstí rodí se štěstí –
a štěstí je základem k neštěstí.
Kdo pozná onu dělící hranu ?
Je to jako řetěz bez konce…

Dobré se může převrátit ve svůj opak,
co slibuje zisk, může se snadno
obrátit ve ztrátu.
Lidé sveřepě opakují své chyby.

Proto vědoucí:
– je zásadový, ale nikoho neomezuje
– je důsledný ale nikomu neubližuje
– je přesný, ale nikoho neohraničuje
– září, ale neoslňuje …

57 (Václav Cílek)

Kdo spravuje stát pomocí souboru platných zákonů,
používá vojenskou moc zvráceným způsobem
svět se dá spravovat,
jen když se do něj příliš nevměšujeme
Jak to vím ? Tím, že tomu tak je:
čím víc zákonů a omezení, tím chudší je lid
čím více ostrými nástroji je lid tísněn,
v tím větším zmatku stát je
čím jsou lidé chytřejší a vzdělanější,
tím víc nesmyslů se objevuje
jak přibývá zákonů, tak přibývá lupičů
Proto moudrý říká:
nedělám nic ze sebe a lid se sám mění
miluji klid a lid se řídí sám
do ničeho příliš nezasahuji a lid bohatne
nemám žádná přání a lid je sám sebou prostý

58

Když se vláda moc neprosazuje,
lid se pročisťuje a zjednodušuje
když má vláda vše pod pečlivým dohledem,
lid je svéhlavý a nezvladatelný
štěstí vychází z neštěstí
v úspěchu se skrývá neúspěch
Kdo ví, co je vůbec nejlepší?
nemít žádnou vládu
opravdovost se mění v prohnanost
dobrota v úchylku
zmatek všeho lidu již trvá příliš dlouho
proto moudrý je sám poctivý,
ale netvaruje ostatní
je špičatý, ale nebodá
je přímý, ale nenarovnává
je jasný, ale nezáří

zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

9. decembra 2019 - 15. decembra 2019

Splnová krištáľová meditácia – 12.12.2019 19:00 - 20:30
Cesta zvukom s gravidjogou – 13.12.2019 17:30 - 19:00
Můj zvířecí spojenec- arteterapií k sebepoznání – 14.12.2019 9:00 - 16:00

16. decembra 2019 - 22. decembra 2019

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 19.12.2019 16:00 - 20:30
Plné vedomie - Lucidné snívanie – 21.12.2019 9:00 - 17:00

20. januára 2020 - 26. januára 2020

Sebapoznávanie, joga a meditácia v Thajsku – 21.01.2020 - 01.02.2020 0:00

Leave a comment