Keď využívam svoje talenty…

Afirmácia podľa Deepaka Chopru začína tým, že si urobíme zoznam našich jedinečných talentov a potom napíšeme všetky veci, ktoré robíme radi a pritom využívame svoje jedinečné talenty. A afirmácia:

“Keď používam svoje talenty a používam ich v prospech ostatných, začínam vystupovať z času a vytváram hojnosť v živote svojom i v živote iných.”

 

Leave a comment