6994389-stones-sand-circles61. Kdo se poníží, vyhrává (Viktor Horák)

Mocná země, která se sama poníží, je jako nížina,
v níž se slévají všechny řeky.
Je jako samička, která přemáhá samce pokorou.
Pokud se velká země postaví níže, získá si malou zemi.
Pokud se malá země postraví níže, získá si velkou zemi.
Tím, že se poníží, vyhrává.
Velká země chce mít hodně lidí,
malá země se chce zapojit do jejích činností.
Obě země tak získají, co chtějí,
pokud se velká země bude udržovat níže.

62. Tao je nejvzácnější poklad

Všichni si cení Taa.
Pro ctnostné je pokladem, pro zbloudilé útočištěm.
Člověk může získat respekt hezkými slovy a dobrými skutky.
Tao se ale koupit nedá.
Proto, když nastoupí nový vládce nebo noví ministři,
neposílej vzácné dary a čistokrevné koně.
Místo toho zůstaň klidný a nabídni Tao.
Proč dávní mudrcové chovali v úctě Tao?
Když je člověk v souladu s Taem, najde, co hledal
a jeho hříchy jsou mu odpuštěny.
Proto je Tao nejvzácnější poklad ve vesmíru.

61. Ctnost skromnosti (Josef A. Zentrich)

Velká říše,
která se bude umět oprostit od pýchy,
bude pupkem světa
a neutuchající plodivou silou.

Ženský element vítězí nad mužským
svým klidem,
který mu dává poloha „dole.“

Tak i velká říše, která se umí sklonit –
a malá říše, která umí žít v pokoře,
žijí v harmonii –
a obě tím získávají

Velká říše získává tím,
že se umí sklonit –
a malá říše získává také tím,
že se umí sklonit.
Obě říše tak jsou „dole“ –
a obě tím získávají.

Vše, co velká říše potřebuje je –
uživit velký počet lidí.
Vše, co malá říše potřebuje je –
umět zapojit své lidi
do práce na větším území.

Oba tím získávají,
ale ten větší
se musí umět
držet se trochu zpátky…

62. Uskutečňovati TAO

TAO je zdrojem všech věcí –
dobrým lidem je útočištěm,
nedobrým lidem je výstrahou.
Dobrým slovem lze získat ocenění,
dobrým skutkem lze pomoci.

Proč bychom ale měli zavrhovat toho,
kdo sejde z pravé Cesty ?

Proto při korunovaci císaře
nebo při jmenování ministrů
ponech,
ať druzí nabízejí vzácné mísy
a krásná čtyřspřeží vystavují na odiv –
ty prostě nabídni TAO –
a nemusíš přitom učinit ani krok.

Proč staří věděli, že TAO je nejcennější ?
Protože věděli, že kdo hledá, nalézá –
a že v něm je odpuštění našich chyb.

Proto je TAO největším pokladem…

61 (Václav Cilek)

Velký stát je jako povodí na dolním toku řeky,
vše pod nebem se zde stéká
všem pod nebem je ženou
žena svým klidem vždy vítězí nad mužem,
svým klidem se drží dole
a tak i velký stát se skloní před malým státem
a tím jej získá
malý stát se sníží před velkým státem
a je jím pohlcen
někteří jsou anektováni tím, že se sníží
a jiní tím, že zůstanou nahoře
veliký stát by neměl chtít nic jiného,
než aby přivedl lidi dohromady a staral se o ně
a malý stát by neměl chtít nic jiného
než se spojit a sloužit lidem
Aby oba získali, po čem touží,
je třeba, aby se velký snížil před malým

62

Tao chrání deset tisíc věcí
dobrému je pokladnicí
nedobrému útočištěm
kdybychom s ním obchodovali,
použili bychom ta nejkrásnější slova
kdybychom jím chtěli ovlivnit ostatní,
chovali bychom se, co nejvznešeněji
Je možné odmítnout lidi, i když nejsou dobří?
když je syn nebe korunován
a tři knížata uvedena v úřad,
lidé drží jadeitové kotouče
a čtyřspřeží jedou v čele,
lépe by však bylo,
kdyby Tao bylo korunováno
a lidé seděli tiše
Jak staří prokazovali úctu k Tau:
neříkali snad, že kdo o něj snažně prosí,
získává jej,
hříšníku však bude odpuštěno?
Proto bylo nejcennější

Zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

26. augusta 2019 - 1. septembra 2019

Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 27.08.2019 19:00 - 20:30

2. septembra 2019 - 8. septembra 2019

Joga – 03.09.2019 17:00 - 18:30
Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 03.09.2019 19:00 - 20:30
Joga – 04.09.2019 6:45 - 8:00
Joga – 05.09.2019 8:30 - 9:45
Joga – 05.09.2019 17:30 - 18:45

9. septembra 2019 - 15. septembra 2019

Joga – 10.09.2019 17:00 - 18:30
Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 10.09.2019 19:00 - 20:30
Joga – 11.09.2019 6:45 - 8:00
Joga – 12.09.2019 8:30 - 9:45
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pridaj komentár