Kto som?

KtoSomNa piatkovej meditácii sme diskutovali o našich zážitkoch s každodenným meditovaním. Roman spomenul jedno zaujímavé cvičenie meditácie – kladenie si otázky „Kto som?“ od Brandon Bays. Môžeme ho previesť dvoma spôsobmi, s partnerom, alebo sami.

S partnerom: Jeden partner je meditujúci, druhý bdelý a plne sústredený na meditujúceho. Meditujúci zavrie oči, dostáva sa do kľudu, ponára sa do vlastného vedomia.

Partner mu pokladá otázku: „Kto si?“

Meditujúci nahlas odpovedá prvé, čo sa mu vyjaví, bez interpretácie, bez posudzovania, bez cenzúry.
Partner odpovedá: „Ďakujem.“ A hneď sa pýta ďalej: „Kto si?“
Meditujúci sa ďalen ponára do sebe, do svojho vedomia a sleduje, čo sa v ňom objavuje a odpovedá.
Takto to ide, až meditujúci nebude mať odpoveď, keď sa stane všetkým v blaženosti.

Sami: Zavrieš oči, dostaň sa do kľudu, ponor sa do vlastného vedomia.

Polož si otázku: „Kto som?“

Nechaj tvoje vedomie rozšíriť sa, pred teba, za teba, rozpínať sa na všetky strany, zostávaj uprostred čistého bytia.
Ak sa ti nedarí „len tak“ rozširovať vedomie, môžeš použiť systém pýtania sa. V myšlienkach sa ti vynorí odpoveď na otázku: „Kto som?“, poďakuješ sa tomuto vnemu a znova sa pýtaš sám seba: „Kto som?“.
Až pokiaľ nepocítiš, že je čas ukončenia cvičenia.

Leave a comment