Mágia živlov

earth-air-fire-water-spirit-wheelTento článok je z Eprakone z roku 2009, kedy Snakebite, šamanka a ďalšia majiteľka perníkovej chalúpky 😛 začala písať seriál o živloch a práci s nimi. Článok predstavuje úvod a nasledovať budú jednotlivé živly. Sem ho prenášam preto, lebo Snakebite chystá na jar/leto seminár k práci so živlami, ktorý sa bude konať u nás, v Centre CkS, takže to berte ako vstup do sveta prírodnej mágie 🙂 . Začína seminárom k práci s liečivými a magickými bylinami koncom apríla. A teraz už Snakebite:

Poznatky uvedené v tomto článku som čerpala zo skvelej knihy Elementální magie – autor Tammy Sullivan a od skvelej šamanky Alicie Hamm.

Živly sú občas definované ako základné pralátky (princípy prejavu energie), ktoré sa odrážajú v každom kúsku nášho sveta. Sú to prapôvodné kvality, z ktorých bol stvorený svet – indiánska šamanka Alicia Hamm (foto vpravo), ktorá nesie tradíciu kmeňov Hopi a Lakota hovorí, že živly sú isté formy energie, entity, ktoré nás vedú a sú spojené so štyri svetovými stranami. Sú to veľmi silné bytosti a treba mať kontakt so všetkými, lebo nás všetky ovplyvňujú – ľudské telo je kombináciou všetkých živlov a každý z nich ovláda určité životne dôležité funkcie. Ak sa niektorý z nich od nás odvráti, zomrieme. Už Hippokrates vedel, že každý zo živlov zodpovedá určitej telesnej tekutine a choroba je výsledkom nerovnováhy.

K živlom sa treba obracať vždy s maximálnou úctou – nikdy ich nemôžeme ovládať, iba ich požiadať o spoluprácu. Každý z nich má totiž aj svoj ničivý aspekt a ak usúdi, že jeho silu zneužívame (teda využívame spôsobom, ktorý nie je v súlade s jeho vlastnosťami), môže nás zničiť. Alicia zdôrazňovala, že ak sa obraciame na živly s prosbou o spoluprácu, treba povedať, že ak nás oni niekedy o niečo požiadajú, vykonáme to.

V magickej praxi sa používa mágia všetkých štyroch živlov – ohne a sviečky, spektrálne hranoly, magické lampy a meditácia na energiu hviezd a slnka patria k mágii ohňa, zahrabávanie do zeme, používanie hliny, kamenných kruhov a kryštálov, soli, jedla, semien, byliniek, komunikácia s rastlinami a živočíchmi a meditácia k matke zemi patria k mágii zeme. Mágia vody zahŕňa používanie vody, rosy, umývanie svätenou vodou, lastúr, odvarov a elixírov, zrkadiel, magických kúpeľov a odovzdávanie predmetov a emócií tečúcej vode, ako aj meditácie na vodu. K mágii vzduchu patrí aromaterapia, práca s aurou, mágia peria a vejárov, používanie kadidiel, balónikov a práca so snami, a samozrejme aj meditácia na vzduch.

Každý kto začne praktizovať mágiu začne postupne preferovať určitý typ kúziel – niekomu je prirodzenejšia mágia sviečok, inému zase výroba elixírov alebo práca s aurou. A tu nastáva istý problém – kým sa začneme zaoberať magickými praktikami, mali by sme byť čo najvycentrovanejší – čo najviac v strede, to znamená, že všetky podnety, živly, emócie by na nás mali pôsobiť v rovnováhe, pretože (ako vedeli Indiáni a ako učí Alicia – človek u ktorého je jeden živel vo veľkej prevahe alebo je ho nedostatok, má v istom smere prebytok alebo deficit, čo sa prejavuje na zdraví, psychike aj odolnosti). Každý z nich navyše dodáva magickej práci istý aspekt a isté praktiky. Prístup rovnováhy nám umožňuje zachovať si jasný pohľad. Lenže – sme ľudia, nikto z nás nie je úplne v rovnováhe (niektorí od toho majú veeeľmi ďaleko, napríklad ja 😀 ) a väčšinu ľudí istý živel alebo živly priťahuje viac a ich mágia im je prirodzenejšia. Ak sa odovzdáme jednému živlu, ktorý potom bude definovať našu osobnú cestu (napríklad ohňový obrad šamana Emahó), môže nám otvoriť dvere k mágii akú tí, ktorí sa usilujú o zachovanie rovnováhy nikdy nedosiahnu. Živel nám dáva silu, ktorú však nemusíme zvládnuť a cena môže byť pre nás privysoká.

Ak si vyberieme konkrétny živel, ktorý nás priťahuje, nemusí byť jediný dominantný, môžeme cítiť väčšiu spriaznenosť aj s ďalším živlom – oni sa navzájom nevylučujú, naopak, v prírode na seba pôsobia rôznym spôsobom. Dosiahnuť harmóniu so živlom znamená ho pochopiť a precítiť, dozvedieť sa o ňom čo najviac. Jeho vnímanie sa môže časom meniť ako sa meníme my.

Kým sa však rozhodneme, že si zvolíme konkrétny živel, ktorý bude definovať našu spirituálnu cestu, malo by byť samozrejmé, že nadviažeme kontakt so všetkými živlami a istý čas s nimi budeme pracovať. Aj keď určitý z nich bude nakoniec dominantný, treba byť stále v styku so všetkými živlami.

Ako sa spojiť so živlom? Urobte si voľný deň, vydajte sa do lesa, k rieke, potoku, niekam kde je čo najmenší vplyv mesta a čo najmenej známok ľudskej činnosti. Zoberte si so sebou dary – prírodné entity je treba osloviť s úctou. Darom môže byť zrno, šošovica, kukurica alebo iná požívatina, kúsok vlastnoručne upečeného chleba alebo koláča, tabak, kryštál, obľúbený predmet, drobné mince alebo pohár nápoja. Pri prvom kontakte, kedy sa symbolicky spájame so živlom je vhodné dať živlu niečo zo seba – napríklad prameň odstrihnutých vlasov alebo ústrižky nechtov a prijať niečo od neho priamo do seba (trocha lesnej hliny vás nezabije, ani hlt vody z horského prameňa, so vzduchom sa spojíte hlbokým nádychom a s ohňom tak, že necháte žiarivú energiu slnka preniknúť do celého tela).

Vyberte sa teda niekam do lesa, nájdite si horský potok alebo prameň, chvíľu pri ňom zotrvajte v meditácii a poproste vodu v svojom tele aby si spomenula na časy keď bola ešte čistá. Keď pocítite spojenie, nechajte aspekt vody prejsť celým svojím telom a naplniť ho. Potom vypite hlt vody z prameňa alebo potoka a dajte vode svoj dar. Môžete to urobiť aj inak – prechádzať sa v daždi a nechať dažďovú vodu aby z vás zmyla všetko staré a nepotrebné, umyť si tvár dažďovou vodou. Potom si nájdite čisté miesto a sadnite si na zem, precíťte jej povrch, chlad alebo teplo, skúste chvíľu meditovať a predstaviť si, že vy ste zemou, cítiť v sebe pohyb živočíchov, korene rastlín, tvrdé horniny a mäkkú hlinu. Počkáte si na spojenie, precítite ho a dáte Matke Zemi svoj dar. Potom zdvihnite tvár k Slnku, Ohňu, nášmu spirituálnemu otcovi a vnímajte teplo, ktoré z neho cítite. Precíťte ho čo najviac, nech vás naplní energia slnka. Dajte mu svoju obetinu a požiadajte ho o stálu podporu a pomoc. Nakoniec sa prihovorte vzduchu, zhlboka sa nadýchnite a nechajte vzduch prejsť celým vaším telom. Môžete si v meditácii predstaviť, že ste vzduchom, vetrom, môžete chvíľu vedome zhlboka dýchať a pritom precítiť ako do vás vniká nová energia, energia vzduchu a ako pri výdychu vychádza všetko škodlivé a nepotrebné. Nakoniec precíťte spojenie a dajte vzduchu dar, ktorý ste mu priniesli.

Spojenie so živlami je treba udržiavať. Každý z vás má iste svoje rituály, v ktorých zdraví entity s ktorými pracuje, svetové strany, živly, bohov, duchov prírody alebo iné sily. Zaraďte do svojej každodennej modlitby aj pozdrav živlom a precíťte pritom znovu spojenie, aby ste sa ubezpečili, že ste stále v kontakte. Skúste si niekedy zameditovať pri ohni, predstaviť si že ste ohňom, vzduchom, vodou, zemou. Ja im dávam každý deň aj malý darček – “pre istotu” 😀 .

Leave a comment