6994389-stones-sand-circles27. Mudrc učí příkladem (Viktor Horák)

Při chůzi mudrc nezanechává stopy,
při mluvení si nehraje se slovy,
při počítání nepoužívá počitadlo,
při zamykání nepotřebuje zámek,
při svazování nedrží provazy.
Je lidem k dispozici a nikoho neodmítne,
pomáhá jim a ničím neopovrhuje,
vidí řešení, kde je jiní nevidí.
Takto je moudrý učitelem toho, kdo neví,
a ten, kdo neví, je jeho svěřencem.
Kdo si neváží učitele a jeho znalostí,
bude bloudit, i kdyby byl sebechytřejší.
Toto je podstata problému.

28. Zachovej prostotu

Kdo zná své mužné stránky a zachovává i ty ženské,
stane se údolím světa.
Ctnost jej neopustí a bude jako malé dítě.

Kdo zná své světlé stránky a uvědomuje si i ty temné,
stane se světu vzorem.
Neodchyluje se od ctnosti a vrací se k nekonečnu.

Kdo zná svou slávu a zůstává ve skrytu,
stane se oporou země.
Má dostatek ctnosti a vrací se k prostotě.

Tak jako věci vznikají z původního hrubého kusu
a moudře užity, přináší lidem prospěch,
vše na světě se formuje ze základu.

Mistr zachovává původní základ,
nenarušuje svrchovaný řád věcí.

27. Užitečnost vhodnosti (Josef A. Zentrich)

Kdo chodí lehce, zanechává jen málo stop.
Kdo umí mluvit, nevypouští z úst bláboly.
Kdo dobře počítá, nepotřebuje počítadlo.
kdo pevně zavírá dveře, obvykle nepotřebuje
závory, ani klíče.
Kdo chce někoho spoutat, může to udělat
i bez provazů a uzlů.

Proto vědoucí
vždy dává lidem to, co potřebují,
a ne to, co je pro ně líbivé.
Chová se laskavě ke všem tvorům –
a nikoho neodvrhuje.
Tomu se říká –
skutečné osvícení.

Proto ten, kdo koná dobro,
je těm, co se opožďují – příkladem –
a ti co se opožďují,
jsou pramenem poznání
těm vědoucím, kteří jsou v čele.

Nemít v úctě
ty, kteří jsou nám příkladem –
a nemilovat ty,
kteří jsou nám pramenem poznání,
není moudré, ale velmi pošetilé.

Tomu se říká –
ztratit Cestu,
neznat Ctnost,
odchýlit se od TAO.

28. Návrat k jednoduchosti

Vědoucí umí v sobě udržet
správný poměr prvků
mužského a ženského prvku,
harmonický poměr yang a yin,
které se v něm vzájemně prolínají,
jako v přírodě a vůbec ve vesmíru

Harmonická rovnováha jej navrací
k prapůvodnímu stavu pití –
a vede jej,
aby se stále znovu a znovu
zbavoval nánosů a nečistot
z vnějšího světa.

Vědoucí se umí ztišit,
ponořit se do sebe
a v klidu posuzovat
své názory a činy.

Uchyluje se do ústraní,
aby se tu zbavil nadbytku
a nabral nových sil.
Jenom ten, kdo je prázdný,
může znovu přijímat.

Tak vznikají „nádoby moudrosti,“
které při správném využití
poslouží jako nástroje
vlády, správy a vedení.
Pak svrchovaný řád
zůstane v harmonii s TAO…

27 (Václav Cílek)

Kdo umí dobře chodit, nezanechá stop
kdo umí dobře mluvit,
neřekne nic, zač by mohl být pokárán,
kdo umí dobře počítat
nepoužívá bambusový vrubopis
kdo umí dobře uzavírat,
nepotřebuje žádný zámek
a přece to nelze odemknout
kdo umí zavazovat,
nepotřebuje žádný provaz
a přece to nelze rozvázat
proto moudrý umí zachránit ostatní,
aniž by kohokoliv zavrhnul
umí spravovat věci,
aniž by jakoukoliv odmítnul
tomu říkáme udržet si světlo
dobrý je učitelem nedobrého
a nedobrý je látkou dobrého
ale když si necení svého učitele
a on nepečuje o svoji látku
velice zabloudí, i kdyby byl tuze moudrý
tomu říkáme hluboce jemné!

28

Kdo zná mužnost
a přece si podržuje ženskost
stane se říčním údolím světa
kdo se stal říčním údolím světa
nikdy neopouští věčnou sílu
a vždy se vrací do stavu dítěte
kdo zná bílé a přece si podržuje černé
se stává vzorem pro vše pod nebem
kdo je příkladem pro všechny
se neodchyluje od věčné síly
a vrací se k nekonečnému
kdo zná slávu, a přece si podržuje hanu
se stane údolím celého světa
je-li údolím celého světa
bude zcela naplněn věčnou silou
a vrátí se k jednotě
rozpadem jednoty vznikají nástroje
moudrý je používá jako dílenský mistr
proto velký řezbář nikdy neřeže

zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

30. marca 2020 - 5. apríla 2020

Maľovanie žiarivej mandaly – 05.04.2020 19:00

6. apríla 2020 - 12. apríla 2020

Medicína meditácie s krištáľovými miskami – 07.04.2020 19:45 - 21:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

11. mája 2020 - 17. mája 2020

Balans víkend – 15.05.2020 - 17.05.2020 Celodenná

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment

mersin escort çorlu escort erzincan escort görükle escort Samsun escort