Myšlienky v jazere

MyslienkyVJazere

 

… Nedobré, nelaskavé myšlenky, slova a činy jsou matné kameny, které člověk hází do jezera svého života. Každý matný kámen vytváří vlny, jež se šíří až ke břehu, dotýkají se břehu a zase se vracejí doprostřed jezera života, kde vyzařují vlastnosti, které v nich sídlí.

Leave a comment