Semináre v 2018 sa nám rozbiehajú už v januári, pozrite sa, ktorý vás pritiahne a prihláste sa na jednotlivých linkoch. Teším sa na naše stretnutia, na dobrodružstvo spojené s prácou na sebe a na veľa nových uvedomení, ešte viacej vyliečenia a vyriešenia toho, čo treba.

mourning-2444332_64008.01.2018 – 04.02.2018 
Mesiac s Archanjelmi – Zdravie, vzťahy, práca a vnútorné vedenie

Miesto konania: Online
V januári 2018 máte opäť možnosť  zúčastniť sa udalosti „Mesiac s Archanjelmi“. Projekt intenzívny mesiac s Archanjelmi sú 4 večery naladenia sa pomocou vedenej online meditácie a 4 týždne prijímania harmonizácie a liečenia pomocou anjelských energií a každý účastník dostane individuálne posolstvo týždňa.

Pre mňa sú anjeli pomenovania síl, ktoré nás neustále obklopujú. My sa môžeme na tieto sily naladiť a využiť ich pre náš rozvoj a liečenie. Na každom zo štyroch večerov sa z pohodlia vášho domova v online vedenej meditácii naladíme na jednu konkrétnu silu a nasledujúci týždeň budeme prijímať jej podporu. Témy, ktorým sa budeme venovať:

týždeň od 8.1.: Archanjel Rafael – téma zdravie a vyrovnanosť, fyzické bytie
týždeň od 15.1.: Archanjel Michael – téma vzťahy a očista, emocionálne bytie
týždeň od 22.1..: Archanjel Uriel – téma práca a úspech, mentálne bytie
týždeň od 29.1.: Archanjel Gabriel – téma intuícia a jasnosť, spirituálne bytie

Tu sa môžete prihlásiť >>> Mesiac s Archanjelmi – Zdravie, vzťahy, práca a vnútorné vedenie


19.01.2018 – 21.01.2018 o 17:00 – 13:30
Prechod bránou I.

Cieľom kurzu je pomôcť účastníkom prekonať vrodený strach z neznáma a zo zmenených stavov vedomia prostredníctvom niekoľkých jednoduchých relaxačných cvičení, ktoré poskytujú nástroje pre sebapoznávanie a pre rozvíjanie, skúmanie a rozširovanie vedomia. Zvládnutím týchto cvičení sa účastníkom otvára „brána“ do nefyzických systémov energie a iných dimenzií reality.

PROGRAM KURZU ZAHŔŇA:
– teoretický úvod do metódy hemisférovej synchronizácie, ktorá je základom kurzu
– nácvik relaxácie a meditácie s pomocou technológie Hemi-Sync©
– nácvik ochranných postupov, ktoré napomôžu zvýšiť pocit pohody, uvoľnenia a bezpečia počas ďalších cvičení
– nácvik vstupu a ukotvenia stavu bdelej mysle, no spiaceho tela (tzv. ohnisko 10)
– prácu na zvládnutí strachu, ktorý je základnou bariérou voči dosiahnutiu OBE
– nácvik vstupu a ukotvenia stavu rozšírenej mysle (tzv. ohnisko 12)
základné techniky pre prácu s intuíciou a energiou

Tu sa môžete prihlásiť >>> Prechod bránou I.


27.01.2018 o 9:00 – 17:00
Kontemplačný kruh Cesta k sebe

Kontemplačný kruh Cesta k sebe je spôsob sebarozvoja vytvorený zo spojenia elementov hlbinnej imaginácie, meditácie, vnútorného vhľadu a kreatívneho vyjadrenia. Každé stretnutie má svoju nosnú životnú tému.

Do kruhu si môžeme zobrať témy, ktorými sa chceme zaoberať, alebo ich necháme vyvstať.

Stíšením mysle, kontempláciou a hlbinnou imagináciou necháme prehovoriť naše podvedomie. Doprajeme si priestor a čas pre objavenie vnútornej múdrosti. Dovolíme jej prehovoriť ku nám. Dovolíme jej prejaviť sa. Dovolíme si počúvať ju. Dovolíme si otvoriť staré zatuchnuté a zahrabané presvedčenia a vzorce správania sa, dovolíme si objaviť ich príčinu, pochopiť, uvoľniť, prijať, oslobodiť. Dovolíme si pozrieť sa na seba, do seba. Na naše vzťahy, k sebe, k svojim častiam, k iným. Dovolíme si pozrieť sa na svoje strachy. Na ich pôvod, na ich príčinu. Dovolíme si otvoriť ku nim dvere, pochopiť, uvoľniť.

Zharmonizujeme časti, ktoré to potrebujú a posilníme časti, ktoré nám dávajú silu. Vytvoríme most k nášmu JA, upevníme ho a naučíme sa po ňom kráčať.

Tu sa môžete prihlásiť >>> Kontemplačný kruh Cesta k sebe


KreslenieMandaly10.02.2018 o 9:30 – 17:00
Kreslenie intuitívnej mandaly

Pozývam Ťa na kurz kreslenia mandál,  čas plný seba-poznania, relaxu a pohody. Tvorba mandaly je kreatívny proces, ktorý sa môže naučiť každý, nezávisle od veku a skúseností s kreslením.  Na tomto kurze sa naučíš, ako nakresliť intuitívne mandalu a ako môžeš využiť celý proces tvorenia pre sebaspoznanie a harmonizáciu svojich energií. Tento workshop je základným kameňom pre tvorenie akýchkoľvek mandál – po jeho absolvovaní budeš vedieť tvoriť mandaly na plátno, hodváb, sklo a iné média.

Počas kreslenia  mandaly  sa dotýkame hĺbky našej duše, oslovujúc náš prapôvod. Dotyk s naším Zdrojom prináša pocit vnútorného pokoja a hlbokého mieru na duši. Tvorenie mandaly napomáha získaniu rovnováhy vo svojom živote, ponúka náhľad do svojho vnútra a zároveň na energiu, ktorú vyžarujeme. Pomáha pri odstraňovaní blokád ich uvedomovaním si. Pomocou rozvíjania kreativity sa dostávame do súladu s naším detským, otvoreným, všetkým očareným JA. Kreslenie mandaly je terapeutická, radostná a relaxačná činnosť.

Tu sa môžete prihlásiť >>> Kreslenie intuitívnej mandaly


OsobneMandaly11.02.2018 o 9:30 – 17:00
Maľovanie osobnej mandaly plánu duše a 4 úrovní bytia

Pozývam Ťa na kurz maľovania osobnej mandaly plánu duše a cyklov života a štyroch úrovní bytia. Naučíš sa postup tvorenia dvoch typov mandál s presnými výpočtami osobných čísel a farieb odvodených z tvojho mena a dátumu narodenia. Počas maľovania budeš môcť precítiť, ako na teba tvoje osobné čísla vplývajú a ako ich využiť na sebarozvoj a harmonizáciu svojho systému.

Naučíš sa vytvoriť dva typy osobných mandál a jednu z nich si namaľuješ na plátno:

  • Mandala štyroch úrovní bytia
  • Mandala plánu duše a cyklov života

Tvorba mandaly štyroch úrovní bytia ťa zavedie k tvojej fyzickej, mentálnej, emocionálnej a spirituálnej úrovni. Pomôže ti pochopiť a harmonizovať jednotlivé úrovne, spoznať ich výzvy a naučíš sa využívať ich pre svoj osobný rozvoj.

Tvorba mandaly plánu duše a cyklov života ti ukáže s akou úlohou si prišla na svet a čo sa máš počas tvojho života v jednotlivých cykloch naučiť a pochopiť.

Tu sa môžete prihlásiť >>> Maľovanie osobnej mandaly plánu duše a 4 úrovní bytia


26055962_746087018930590_4826772614619369907_n23.02.2018 o 18:00 – 20:30
Tvárová joga – základný kurz

Veríte v tvárovú jogu? Ja áno, pretože mi mnohé v mojom živote zmenila.
Po dvoch materských „dovolenkách“ som si vďaka pravidelnému cvičeniu spevnila kontúry tváre, zaoblila líčka, zjemnila nosoústnu ryhu a vrásky na čele. Naučila som sa STARAŤ o svoju pleť a zmenila som vzťah k SEBE SAMEJ.
A rada to naučím aj vás. ☺

Dvojitú bradu, hlboké vrásky, či ovisnuté horné viečka vieme korigovať aj úplne prirodzenými metódami. TVÁROVÁ JOGA je účinnejšia ako botox a lacnejšia ako krémy. Ešte sa pri nej aj dobre zabavíme! Príďte, vyskúšajte a budete nadšené!

Tu sa môžete prihlásiť >>> Tvárová joga – základný kurz


24.02.2018 o 9:00 – 18:00
EsejskeZrkadlaEsejské učenia a zrkadlá situácií a vzťahov

Duchovné učenie národu Esejského je jedinečné prastaré učenie, bolo hovorené, že je najmenej 8.000, možno aj 10.000 rokov staré, alebo ešte staršie. Esejci, alebo Eséni sa riadili v živote pár základnými princípmi, ktoré vychádzajú z vedomia, že všetko je so všetkým prepojené a jeho súčasťou, a každý ako súčasť jednoty má k dispozícii všetky jemu dostupné sily. Týmto silám dokonale rozumeli a využívali ich pre prospech života.

Každý a všetko, čo nás stretá nám niečo hovorí. Každá situácia je šancou rozpoznať ďalšie uhly pohľadu – spoznať okolie, ako aj spoznať sám seba. Každý a všetko v našom živote je darom – na našej ceste k sebe. Vzťah máme so všetkým a s každým, koho stretneme. Niektoré si ani neuvedomujeme, niektoré v nás vyvolávajú určité reakcie. Podľa našich reakcií môžeme vypátrať, čo nám situácie a vzťahy ukazujú, čo v nás, vo svojom vnútri nie je v harmónii.

Esejské zrkadlá je nástroj na zistenie, čo presne nám situácie v našom živote ukazujú. Čo o nás daná situácia vyjadruje. Pomáhajú nájsť v sebe, čo nám druhí zrkadlia, na čo v nás druhí reagujú alebo na čo my u druhých emocionálne reagujeme. Pomocou nájstrojov Esejských učení môžeme ďalej pochopiť príčiny a nežiadúce vzorce správania, situácie a vzťahy premeniť na harmonické a podporujúce.

Tu sa môžete prihlásiť >>> Esejské učenia a zrkadlá situácií a vzťahov


wellness-285590_192010.03.2018 – 11.03.2018 o 9:00 – 18:00
Liečenie energiou – základný kurz

Pozývame vás na kurz Liečenie energiou, v ktorom sa naučíte základy vnímania energetiky tela a jeho liečenie, harmonizáciu. 

Čo sa na kurze naučíte

Naučíte základy bioenergetiky, vnímať vlastné energo-pole a ako rôzne vnútorné a vonkajšie vplyvy energo-polia ovplyvňujú. Rozviniete postupne svoju intuíciu a naučíte sa vnímať stav energie iného človeka a ako ju harmonizovať a liečiť. V praktických cvičeniach si precvičíte rôzne spôsoby posielania liečivej a podporujúcej energie priamo a na diaľku. Po kurze budete schopní určiť energetické blokády v energetických telách a tieto blokády odstrániť a telá harmonizovať.

Obsah kurzu skratke:TitulkaLiecenieEnergiouKurz

  • Vytváranie energetických liečivých vlákien a ich prenášanie na iného človeka
  • Vnímanie a harmonizácia aurických a čakrových polí
  • Práca s Vyšším Ja, liečenie srdcom
  • Práca s kyvadlom
  • Vplyv slov, farieb, symbolov a iných objektov na nás a ako ich využiť v liečiteľskej praxi

Tu sa môžete prihlásiť >>> Liečenie energiou – základný kurz


Cez týždeň máme nasledovný program:

buddha-709880_1280Pondelok:
18:30 – Ashtanga joga – Silvi
Utorok:
17:30 – Happy joga – Sonička
19:00 – Joga spánku a snov – Tina
Streda:
19:00 – Pilates – Marcelka
Štvrtok:
18:30 – Ashtanga joga – Silvi
Piatok:
8:30 – Ranná rozcvička – Tina
17:30 – Detox Qi-Kung – Tina
18:00 – Vedená meditácia – Tina
Sobota:
8:00 – Asthanga joga – Silvi

Na všetky hodiny sa treba hlásiť dopredu!
Na hodiny Ashtanga jogy u Silvi sa môžete prihlásiť v FB-skupine Ashtanga Yoga Hainburg.
Na hodiny pilates u Marcelky sa hláste v FB skupine Pilates in Hainburg an der Donau.
Na ostatné hodiny sa môžete prihlásiť cez udalosti v našom kalendári alebo na info@cestaksebe.com


coverKleinNeu_02
Získaj e-knihu a nauč sa tvoriť osobnú mandalu pre teba a tvojich blízkych!
Vyrobte pre vás a vašich blízkych jedinečný darček!
Vytvorte osobnú mandalu na základe mena a dátumu narodenia.
Osobné mandaly založené na číselnom a farebnom vyjadrení našej podstaty sú silne harmonizujúce obrazy.

Nauč sa aj ty vytvoriť pre seba, alebo tvojich blízkych osobnú mandalu.

Otvor pomocou mandaly dvere na ceste k sebe, k svojej podstate.

Osobné mandaly môžeš kresliť, maľovať, alebo tvoriť inou technikou podľa tvojej fantázie.

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ: Na e-knihu získavate aj 100%-nú garanciu vrátenia peňazí. Ak by sa stalo, že by ste do 30 dní zistili, že vás e-kniha neobohatila, tak mi stačí napísať a ja vám investované peniaze vzápätí vrátim.
MandalaKonvalinky (Mittel)


Najbližšie udalosti:

7. apríla 2020

Medicína meditácie s krištáľovými miskami – 07.04.2020 19:45 - 21:30

23. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

15. mája 2020

Balans víkend – 15.05.2020 - 17.05.2020 Celodenná

13. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Prihlás sa na odber nášho informačného letáku:

Select list(s):

Leave a comment

mersin escort çorlu escort erzincan escort görükle escort Samsun escort