To, čo odlišuje vedomie, ktoré si samo seba plne uvedomuje, od toho, ktoré je menej sebareflexívne, je zameranie vedomia, teda to, čo si uvedomujeme. Medzi samotným vedomím rozličných ľudí nie je rozdiel. Tak ako slnečné svetlo je stále slnečné svetlo dopadajúce na objekty, aj základný proces uvedomovania si je u každého rovnaký. Vedomie nie je ani čisté, ani nečisté. Nemá žiadne dobré či zlé vlastnosti. Je skrátka tu a uvedomuje si svoju sebareflexiu. Rozdiel je ten, že ak sa vedomie nezameriava na uvedomovanie seba, je pohltené objektami vedomia. Vedomie sebauvedomeného človeka si však stále uvedomuje samo seba, svoju podstatu. Jeho uvedomovanie si vlastnej existencie je nezávislé od iných vnútorných a vonkajších objektov, od myšlienok, emócií, podnetov či zmyslových vnemov.

6895592-abstract-waves-wallpaperAk naozaj chcete pochopiť, čo máme na mysli, musíte začať tézou, že vedomie sa dokáže upriamiť na hocičo. Ak je to tak, čo sa stane, keď sa upriami na seba? Keď sa to prihodí, namiesto toho, aby ste si uvedomovali vlastné myšlienky, uvedomujete si len, že ste schopní uvedomovať si myšlienky. Vždy sa nad niečím zamýšľate, a tentoraz sa zamýšľate nad zdrojom vedomia. Takto vyzerá skutočná meditácia. Pravá meditácia je viac než len jednoduchá koncentrácia na jediný objekt. Aby ste dokázali hlboko meditovať, nielenže musíte svoje vedomie sústrediť na jediný objekt, ale vaše vedomie musí byť objektom. V tomto najvyššom štádiu sebauvedomenia sa stred, zameranie vášho vedomia akoby obráti, vráti naspäť k Ja.

Keď sa zamýšľate nad povahou samých seba, nad svojím Ja, vlastne meditujete. Preto je meditácia považovaná za najvyšší stav vedomia. Vraciate sa prostredníctvom nej k svojej vlastnej, skutočnej podstate. Ak si raz uvedomujete vlastné vedomie, dostanete sa do celkom odlišného stavu. Viete, kto ste. Stanete sa prebudenou bytosťou. A zistíte, že je to najprirodzenejšia vec na svete. Je to stav: Tu som. A vždy som tu bol. Tak trochu to pripomína príklad so sledovaním televízie. Sedíte na gauči, vzrušujúci akčný seriál vás tak zaujme, že úplne stratíte pojem o tom, kde ste a čo ste. A odrazu vami niekto zatrasie a preberie vás. Vrátite sa k sebe a uvedomíte si, že sedíte na gauči a pozeráte televíziu. Realita sa nezmenila. Len ste prestali projektovať vnímanie samého seba do objektu, teda do seriálu. Prebudili ste sa a vrátili sa k sebe. A to je spiritualita.

Ak si začnete uvedomovať seba samých, okolitý svet prestane byť pre vás problémom. Bude len niečím, čo nezainteresovane pozorujete. Isto, stále v ňom bude dochádzať k rozličným zmenám. No to nebude dôvod na to, aby sa z toho stal ďalší problém. Čím viac dovolíte svetu, aby bol len objektom, ktorý si uvedomujete, tým viac vám svet dovolí, aby ste boli tým, kým naozaj ste – svojím vedomím, svojím Ja, dušou, či Atmanom.

Pochopíte, že nie ste tým, kým ste si mysleli, že ste. Nie ste dokonca ani ľudská bytosť. Len nejakú bytosť stále pozorujete. Sústredíte sa na centrum vášho vedomia a začnete si uvedomovať hlboké zážitky pravej podstaty vášho Ja.Zistíte, že svoje vedomie dokážete ohromne rozširovať. Keď sa prestanete koncentrovať len na objekty, ktoré sú malé a limitované a nedovolia vašej pozornosti vnímať zároveň nič iné, zistíte, aký máte široký záber. Ak sa sústredíte len na to, čo sa odohráva na televíznej obrazovke, nič okrem nej sa vo vašom svete v danom momente neodohráva. Ale ak získate nadhľad, vaše vedomie sa rozšíri a zistíte, že môžete vidieť celú miestnosť vrátane televízora. Namiesto toho, aby ste sa priveľmi zaoberali každou emóciou, myšlienkou a vnemom a nechali sa nimi pohltiť, môžete jednoducho ustúpiť o krok a vidieť všetko. Môžete sa pohnúť od konečného a ohraničeného po nekonečné. A nie je práve to stavom, o akom rozprávali všetci veľkí učenci, svätci a vodcovia?

Jedna z týchto veľkých postáv, Ramana Maharshi, si kládol otázku: „Kto som?“ Teraz už vidíte, aká hlboká táto otázka v skutočnosti je. Klaďte si ju a zistíte, že to VY ste odpoveďou. Neexistuje na ňu žiadna intelektuálna odpoveď. Odpoveďou ste VY. A keď si uvedomíte, že VY ste odpoveď, všetko sa zmení.

 

Z knihy Michael A. Singer – Odpútaná duša

Leave a comment