6994389-stones-sand-circles53. Neodchyluj se od Taa (Viktor Horák)

Máš-li alespoň trochu rozumu,
následuj Velké Tao
a snaž se od něj neodchýlit.
Následovat Tao je snadné,
lidé však často sejdou z cesty.
Když mocní žijí v palácích,
oblékají se do přepychových šatů
a chrání své bohatství zbraněmi,
parazitují na lidu, který hladoví.
To není v souladu s Tao.

54. Rozvíjej ctnost

Co je pevně zasazeno, nedá se vyvrátit z kořenů
Co je pevně chyceno, nemůže vyklouznout
Nastávající generace to budou mít v úctě
Rozvíjej ctnost v sobě a tvá ctnost bude opravdová
rozvíjej ctnost v rodině a ctnost bude hojná
rozvíjej ctnost ve vesnici a ctnost poroste
rozvíjej ctnost v zemi a ctnosti bude nadbytek
rozvíjej ctnost ve světě a ctnost bude všude.
Posuzuj jedince jako jedince,
rodinu jako rodinu, vesnici jako vesnici,
stát jako stát, svět jako svět.
Jak se dá posoudit svět?
Pohledem do svého vlastního nitra.

53. Nebezpečí nadbytku (Josef A. Zentrich)

Kdo má v sobě alespoň trochu moudrosti,
měl by se ubírat Cestou k TAO. (TAO-Te-Ťing)
Jedinou jeho starostí pak bude –
aby nezbloudil.

Cesta TAO je přímá.
ale lidé rádi kličkují
neschůdnými pěšinami

Chtějí mít čistý a uklizený dvůr,
ale pole nechávají zarostlé býlím –
a sýpky jim zejí prázdnotou.

Oblékají se dle dvorních zvyklostí,
nezapomínají na ostré meče.
Cpou se hojností jídla a pití –
a touží po přepychu a bohatství.

Tak ale nelze žít, bez okrádání druhých.
Tito lidé nejdou po Cestě ku Ctnosti,
tito lidé nenásledují TAO…

54. Pěstovat vnitřní vhled

Co má pevné kořeny –
to nelze snadno vytrhnout.
Co je pevně uchopeno –
to se nemůže vysmeknout.
potomci přebírají dědictví od předků –
to vše se řetězí z pokolení na pokolení

Budeš-li pěstovat Ctnosti,
budeš vždy opravdový.
Budeš-li se věnovat rodině,
sklidíš lásku a dobré vztahy.
Budeš-li rozvíjet společenství –
bude jistě vzkvétat.
Budeš-li pracovat pro svou zemi,
ta bude prosperovat.
Budeš-li myslet na svět –
Tvá ctnost pronikne do všech jeho koutů …

Proto měř druhým – jako měříš sobě
své bližní miluj jako svou rodinu,
rozvíjej své společenství, ale
dopřej prostoru i ostatním.
Měj rád všechny země světa,
tak, jako miluješ svou zemi…¨

53 (Václav Cílek)

Kdybych byl pevně odhodlán
a měl znalost cesty
jediné čeho bych se bál,
že se do ní budu plést
velká cesta je široká,
ale lidé dávají přednost postranním stezkám
Palác je výstavný,
ale pole zarostlá plevelem
a sýpky prázdné
oblékat se do zdobných šatů
a nosit ostré šavle
přecpávat se jídlem a pitím
hromadit věci a bohatství
je předvádět své lupičství
a to nemá s Taem nic společného

54

Nebude vytrženo, co dobře zakořenilo
nebude opuštěno, co bylo správně objato
potomci oběti budou stále přinášet
pěstuj to v sobě
a tvá síla bude opravdová
pěstuj to ve své rodině
a tvá síla se rozhojní
pěstuj to ve své vesnici
a tvá síla bude trvat
pěstuj to ve svém státě
a ten bude silou oplývat
pěstuj to v celém světě
a tvá síla dosáhne všude
na člověka se dívej z hlediska člověka
na rodinu se dívej z hlediska rodiny
na vesnici se dívej z hlediska vesnice
na stát z hlediska státu
na vše pod nebem se dívej z hlediska všeho
jak vím, že tomu tak je ?
tím, že to tak je.

zdroj: http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

30. marca 2020 - 5. apríla 2020

Maľovanie žiarivej mandaly – 05.04.2020 19:00

6. apríla 2020 - 12. apríla 2020

Medicína meditácie s krištáľovými miskami – 07.04.2020 19:45 - 21:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

11. mája 2020 - 17. mája 2020

Balans víkend – 15.05.2020 - 17.05.2020 Celodenná

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment

mersin escort çorlu escort erzincan escort görükle escort Samsun escort