6994389-stones-sand-circles5. Nedělej rozdíl (Horák)

Nebe a země jsou lhostejné,
nic pro ně nemá žádnou hodnotu.
Také mudrc je lhostejný,
se všemi lidmi jedná stejně.
Prostor mezi nebem a zemí je jako měch.
Ačkoliv je prázdný, je nevyčerpatelný.
Pracuj s ním a bude vydávat stále více.
Neplýtvej slovy na vysvětlování.
Je lepší držet se svého středu.

6. Hloubka Taa

Tao je hluboké jako údolí.
Je velkou tajemnou matkou nebe i země.
Není vidět, přesto je všude.
Trvá navždy a nemizí.

5 (Václav Cílek)

Nebe a země nejsou dobrotivé
zacházejí se všemi věcmi jako se slaměným psem
moudrý vládce není dobrotivý
zachází s lidem jako se slaměným psem!
vzduch mezi nebem a zemí je stejný
jako vzduch v měchu varhan nebo dmychadla
prázdný, ale nevyčerpatelný
čím víc proudí, tím víc vytváří
mnoho slov vyčerpá mysl
je lépe být prázdným měchem

6

Duch údolí neumírá,
nazýváme jej Tajemná Matka
o její bráně říkáme,
že je kořenem nebe a země
bez přestání vytváří věci,
takže ji za nimi není téměř vidět

5. Působnost prázdného (Josef A. Zentrich)

Nebe a země neznají člověčenství
a ke všem bytostem se chovají
jako k věchtům slámy.

Vědoucí je povznesen nad lidské úmluvy,
protože ví, že lidé jsou jen třtinami
ve větru se klátícími.

Moře prázdnoty mezi nebem a zemí
odpovídá velkému balónu –
čím více se nadouvá, tím je prázdnější,
ale víc ze sebe vydává…

Mnohé mluvení
znamená velké oslabení !
Proto je vhodnější raději mlčet – a tím
držet se míry věcí …

6. Uskutečňování forem

Duch hlubiny Všehomíra
nikdy nemůže zemřít
a tím se stává Matkou Stvoření.

Branou této Matky
vstupují kořeny nebe i země,
jsou nepřetržité a bez konce
a působí s oblačnou lehkostí…

Pridaj komentár