Nesebecké jednanie, buď ako voda

6994389-stones-sand-circles7. Nesobecké jednání (Horák)

Tao je nekonečné, věčné,
nevzniklo, tudíž nemůže zaniknout.
Neprosazuje se a přitom je ve všem.
Mudrc se drží vzadu, a proto vede,
nelpí na věcech, a proto je v jednotě se vším.
Nesobeckým jednáním dosahuje naplnění.

8. Buď jako voda

Nejvyšší dobro je jako voda,
která přináší užitek všem, aniž by se prosazovala.
Proudí i do těch nejnižších míst, kterými lidé opovrhují
a tak se velice podobá Tau.
Žij blízko země.
Své myšlenky měj čisté.
V jednání s druhými buď laskavý a štědrý.
Mluv pravdu.
Při vládnutí buď spravedlivý.
Pracuj efektivně.
Neopouštěj dobro a nebudeš cítit vinu.

7. Ukrývat svou zář… (Josef A. Zentrich)

Nebesa jsou věčná,
Země také stále přetrvává.
Nebesa a Země jsou trvalé,
protože žijí jen pro sebe !

Proto vědoucí řídí své věci z pozadí,
ač ve skutečnosti
stojí zcela vpředu
Nestará se o pocty,
ač si ho váží veškeren lid !
Nestaví své cíle do popředí –
ale tím je přednostně uskutečňuje…

8. Podstata mírnosti

TAO připomíná cestu vody,
protože voda je dokonalá –
a prospívá všem,
aniž by s kým zápasila.
Spokojí se i s místy,
na kterých člověk přichází
ku zmaru –
a tím se blíží TAO

Příbytek je dobrý,
když se nalézá na dobrém místě
srdce je dobré,
když dovede hluboce cítit !
Soužití je dobré,
když je plné laskavosti.

7 (Václav Cílek)

Nebe je věčné a zem bez konce
nežijí samy pro sebe
a proto trvají
stejně tak moudrý se staví do pozadí,
ale objeví se v čele
odloží svoji osobnost,
a tím ji zachová!
Je naplněn,
protože je vyprázdněn

8

Nejvyšší dobro je jako voda
prospívá deseti tisícům bytostí a nesváří se s nimi
přebývá na místech, jimž se lidé vyhýbají
a proto je skoro jako Tao
dobré bydlení závisí na místě
dobré srdce závisí na hloubce
dobré vztahy na laskavosti
dobrota hovoru se zakládá na upřímnosti
dobrota vlády se zakládá na řádu
dobré konání na schopnostech
a dobrý čin na správném načasování
Kdo vyhýbá se sváru,
vyhýbá se škodě

Zdroj http://tao.kvalitne.cz/

Leave a comment