Nezasahuj do sveta, plň iba svoju úlohu

6994389-stones-sand-circles29. Nezasahuj do světa (Viktor Horák)

Chceš ovládnout svět a změnit jej podle sebe?
Viděl jsem, že se to nikomu nepodařilo.
Svět je posvátný a není možné do něj zasahovat.
Zkusíš-li jej změnit, zničíš jej.
Zkusíš-li jej ovládnout, ztratíš jej.

Neboť, když něco postoupí, ostatní tomu ustoupí,
když je něco horké, něco jiné to ochladí,
když něco posílí, něco jiné to oslabí,
když něco roste, něco jiné se zmenšuje.

Moudrý se nesnaží věci řídit
a nechává všemu volný průběh.

30. Plň jen svůj úkol

Vládce, který vládne v souladu s Taem
se nesnaží věci vynucovat silou.
Každé vynaložení síly vyvolává protitlak.
Trní roste tam, kde tábořila armáda,
po válce následuje utrpení.

Moudrý vůdce se spokojí s dosažením cíle
a nepokračuje dále v násilí.
Nechlubí se, nechvástá, nepyšní,
udělal jen to, co bylo potřeba.

Co příliš sílí, nakonec se zhroutí.
Co není v souladu s Taem, brzy zaniká.

29. O nezasahování (Josef A. Zentrich)

Marná je snaha, dobýt světa –
a snažit se vše rozhodovat.
Říše mají duchovní základy –
a nelze je vytvářet nátlakem a mocí.

Pokud se vládce snaží o tlak a násilí,
říši dříve či později ztratí,
protože ze strachu pochází
nenávist a odpor.

Proto vědoucí vládne volně a mírně
a odmítá vše výstřední –
a tím dodržuje zákon „míry věcí.“

30. Vyvarovat se ozbrojených konfliktů

Kdo řeší spory s rozvahou, mírností
a řídí se zákony a zásadami TAO,
nevyvolává zbytečné konflikty
a řinčení zbraní.

Protože jednání bez rozmyslu a prudce,
uvádí vojska do pohybu –
a to má vždy za následek
růst trní, hloží a hladová léta.

Vědoucí dosáhne žádoucího výsledku –
a dále již nezasahuje,
nechvástá se a není zpupný.
Když je moudrý a rozhodný,
nemusí se uchylovat k tlaku a násilí

Neboť co je příliš silné,
začíná uvadat – a je proti TAO.
Co je proti TAO,
nemůže mít dlouhého trvání.

29 (Václav Cílek)

Říkám pro ty,
kteří by se chtěli zmocnit světa celého
a zasahovat v něm,
že takový čin by nebral konce,
protože svět je nádoba zázračná,
kdo do ní zasahuje, zničí ji
kdo si ji chce vzít, ztratí ji
proto se někteří lidé snaží vést
a jiní následovat
někteří dýchají nosem
a jiní vydechují ústy
někteří jsou silní a jiní slabí
někteří energičtí a jiní líní
a protože tomu tak je,
moudrý odstraňuje
extrémy, marnotratnost
a taky dobrotivou shovívavost

30

Radíš-li panovníkovi ve věcech vojenských
řekni mu,
že vláda světa se nedá získat zbraněmi,
už jen proto, že síla se proti původci obrací
na bojištích bodláky a trní rostou jen
po vojenském tažení hladomor následuje
proto se dobrý vojevůdce spokojí s tím,
čeho dosáhl
a nesnaží se získat vojenskou převahu
Když vítězíš, nepřikládej si zásluhu
když vítězíš, nechval se
když vítězíš, nepyšni se tím
vítězství dosahuj, jen není-li zbytí
a nevítěz zcela!
rychlé vítězství rychle stárne
jde proti Tau a co je proti Tau
záhy končí

zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

18. novembra 2019 - 24. novembra 2019

Joga s Tinou – 21.11.2019 18:00 - 19:00
Krištáľové spievajúce misky - meditácia a harmonizácia – 22.11.2019 19:00 - 20:30

25. novembra 2019 - 1. decembra 2019

Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 26.11.2019 19:00 - 20:30
Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 28.11.2019 16:00 - 20:30
Joga s Tinou – 28.11.2019 18:00 - 19:00
Pohľady do seba - arteterapeutický workshop – 30.11.2019 9:00 - 16:00

2. decembra 2019 - 8. decembra 2019

Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 03.12.2019 19:00 - 20:30
Joga s Tinou – 05.12.2019 18:00 - 19:00

9. decembra 2019 - 15. decembra 2019

Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 10.12.2019 19:00 - 20:30
Joga s Tinou – 12.12.2019 18:00 - 19:00
1 2

Leave a comment