Nič netrvá večne, skromnosť

6994389-stones-sand-circles23. Nic netrvá věčně (Viktor Horák)

Řekni své a pak se odmlč, tak jako příroda.
Ani vítr nefouká celé ráno, ani déšť nepadá celý den.
Ani nebe a země nedokáží působit bez ustání,
jak by to potom mohli dokázat lidé?
Otevřeš-li se Tau, budeš žít v souladu s Taem,
vydáš-li se cestou ctnosti, budeš zažívat ctnost,
bojíš-li se ztráty, setkáš se se ztrátou.
Kdo nevěří ostatním, tomu ani druzí nebudou důvěřovat.

24. Skromnost

Kdo stojí na špičkách, nestojí pevně.
Kdo spěchá, neudrží tempo.
Kdo trvá na své pravdě, nebude respektován.
Kdo se předvádí, sám sebe shazuje.
Kdo se chvástá, ničeho nedosáhne.
Kdo sám sebe chválí, nezlepší se.
Ten, kdo žije v souladu s Taem,
udělá svou práci a nelpí na ní.

23. Prázdnota nebytí (Josef A. Zentrich)

Vědoucí – většinou mlčí !
Ví, že bouře netrvá celý den.
Ani nebe a země
se neprojevují bez ustání

Ten, kdo následuje TAO –
vyjadřuje vědění svým bytím.
Jeho mlčení je víc,
než tisíce obyčejných slov.
Proto bude brzy následován.

Ale kdo ztrácí víru v Kosmický Řád,
sám se stává nedůvěryhodným…

24. Trpkost touhy po moci

Kdo stojí na špičkách,
bude brzy vrávorat.
Kdo příliš spěchá,
bude brzy unaven.
Kdo chce být obdivován,
bude zářit jen krátkou chvíli.

Kdo chce vynikat ve všem,
dříve či později neuspěje.
kdo je pyšný na své dílo
nevybuduje trvalé hodnoty.

Z hlediska TAO je takový člověk
odpadní nádobou,
které je lépe se vyhnout.

Vědoucí je sjednocen s TAO –
a proto se chová přirozeně…-

23 (Václav Cílek)

Neslyšitelné je správný způsob,
jak hovořit o přirozeném
větrný vír nevydrží celé ráno
a ani bouře netrvá celý den
Co je způsobilo ?
je to nebe a země
pokud ani nebe a země
nejsou schopné dlouhého trvání
co teprve člověk?
Uchopit věci v souladu s Taem
znamená být v jednotě s Taem
člověk, který má sílu,
se sám stává silou
člověk, který se řídí jinými pravidly
se stává těmito pravidly
Tao obdarovává toho,
kdo má silu, silou
a odebírá ji tomu, kdo ji nemá
Ztrácí-li člověk víru,
ani ostatní mu nevěří

24

Kdo stojí na špičkách, nestojí pevně
kdo se zeširoka nakročí, neudělá ani krok
kdo se staví na odiv, nezáří
kdo se chválí, nemá zásluhy
kdo je hrozně důležitý, netrvá dlouho
takže podle Taa můžeme říct,
že hodně jídla je hodně výkalů
tohle lidi neměli nikdy rádi,
a proto s tím moudrý nemá nic společného

zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

17. februára 2020 - 23. februára 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 20.02.2020 16:00 - 20:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment