Novoročná meditácia

fairytale-917772_1280Uzatvárame starý a vítame nový rok

Táto meditácia slúži na prijatie minulých udalostí a odpútanie sa od nich a otvorenie sa novým dobrodružstvám, ktoré na nás v novom roku čakajú. Môže trvať ľubovoľne dlho, jej popis je zámerne držaný jednoducho. Vnímanie jednotlivých častí si môžete predĺžiť podľa vlastného cítenia. Najprv si celú meditáciu prečítajte a až potom sa pustite do jej vykonania.

Fáza 1 – uvoľnenie tela

Keď ste pohodlne oblečený, zvonenie nastavené, miesto na meditáciu pripravené, najprv ponaťahujte svoje telo, svaly a šľachy. Pohodlne si sadnite, alebo ľahnite. Uvoľnite ruky, či už ležiace pri tele alebo na stehnách. Zavrite oči.

Zamerajte pozornosť  na dych, nechajte ho plynúť, nesilte ho, len pozorujte, ako plynie. Rátajte výdychy od 10 po 1. S každým výdychom sa viac a viac uvoľnite.

Fáza 2 – prevedenie zámeru

Vám vlastným spôsobom precíťte, alebo si predstavte, ako sa pred vami objavuje nádherná čistinka uprostred lesa. Vstúpte na túto čistinku a vnímajte trávu pod nohami, zvuky okolo vás, vône, vaše pocity.

Vnímajte potok vlniaci sa na konci čistinky, podíďte k nemu. Pozorujte jeho tok, silu, vytrvalosť.

Pozrite sa do vašich vačkov a všetko, čo v nich nájdete, odovzdajte rieke. Pozrite sa okolo seba, či sa tam nájdu predmety, ktoré patria do rieky. Možno sa vám vynoria medzi rukami situácie, symboly, či farby, ktoré môžete rieke odovzdať. Vnímajte, ako ich rieka odnáša a ako sa pri tom cítite. Nechajte sa viesť svojimi pocitmi a intuíciou, otvorte sa deju a vnemom, ktoré prichádzajú.

Keď ste prácu pri rieke ukončili, predstavte si (všimnite si, precíťte) most, ktorý cez ňu prechádza. Vyberte sa v ľahkosti k nemu, nesiete si so sebou radosť a všetko príjemné a takto cez most prejdite.

Vykročte na druhý breh, s radostným očakávaním nového. Vnímajte žiaru, ktorá vás obklopuje a ktorá vás bude tento rok sprevádzať. Užívajte si pocit ľahkosti, pokoja, bytie v žiare, vnútornú silu a lásku, ktorá je vo vás a okolo vás tak dlho, ako to intuitívne cítite.

bridge-2767545_1280 (1)

Fáza 3– návrat do prítomnosti

Keď počujete signál ukončenia meditácie, zvoľna sa vedome nadýchnite do celého tela a precíťte ho. So zámerom precitnutia s hlbokým nádychom precíťte svoje nohy a pohýbte prstami na nohách, s hlbokým nádychom precíťte svoje ruky a pohýbte prstami. Uvedomte si svoje okolie, tu a teraz, svoje telo v tejto prítomnosti, zdvihnite ramená, pohýbte hlavou a keď ste pripravení, otvorte oči.

Ak máte pripravený zápisník alebo denník, zapíšte si svoje dojmy z meditácie. Ako sa vám darilo sústrediť sa, či sa vám zdala byť dnes meditácia veľmi dlhá, alebo krátka. Ktoré myšlienky sa drali na povrch a chceli byť povšimnuté. Akou metódou sa vám darilo najlepšie nechať myšlienky, pocity, alebo iné ruchy odplávať.


Návod ako meditovať a vedené meditácie nájdete v e-knihe “Škola meditácie – meditácia ako cesta k sebe

SkolaMeditacie_ekniha


Najbližšie udalosti:

23. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

13. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment