water-lily-1510707_1280

Osobné poradenstvo a liečenie energiou Vám pomôže na fyzickej, emocionálnej a spirituálnej úrovni, ako aj ako alternatívna a sprievodná terapia ku klasickej medicíne. Sprevádzam ľudí na ich ceste k sebe, pri problémoch materiálnych aj nemateriálnych, pri rozvíjaní samoliečiacich a harmonizujúcich procesov.

Objednávka na osobnú konzultáciu

Vyplňte prosím nasledovný formulár s krátkym popisom, v čom potrebujete pomôcť, obratom vám pošlem najbližšie voľné termíny pre osobnú terapiu:

Oblasti liečby

 • pochopenie seba samého a odstránenie blokád
 • obnovenie vzťahu so sebou samým
 • harmonizácia vzťahov v partnerstve a s inými
 • odbúranie strachov
 • obnova vnútornej sily a energie
 • harmonizácia čakier a aury
 • uvoľnenie blokád, negatívnych presvedčení a obmedzujúcich očakávaní
 • pomoc pri životných dilemách a rozhodovaní sa
 • sprevádzanie pri liečení chorôb, pri operáciách, odrušenie jaziev
 • sprevádzanie pri tehotenstve
 • problémy so spánkom a so snami, vedomé snívanie
 • témy LGBT
 • odstránenie posadnutia, urieknutia

Pri osobnej terapii Vám môžem pomôcť:

 • objaviť, pochopiť a spracovať svoje
  • strachy
  • presvedčenia
  • očakávania
 • upokojiť myseľ
 • naučiť sa žiť harmonický život
 • pochopiť samého seba a zároveň iných
 • zmeniť svoju realitu
 • získať vnútorný pokoj a spokojnosť
 • rozvinúť život v ľahkosti a radosti
 • zrelaxovať telo a ducha
 • pochopiť význam svojich snov

Objednávka na osobnú konzultáciu

Vyplňte prosím nasledovný formulár s krátkym popisom, v čom potrebujete pomôcť, obratom vám pošlem najbližšie voľné termíny pre osobnú terapiu:

Techniky liečenia energiou detailne:

Energetická ochrana

Niekedy sme prinútení spolupracovať s ľuďmi, ktorí nám vyslovene pijú energiu – hovorí sa im aj energetickí upíri, alebo cítime energetické útoky. Tak isto sa môžete cítiť vyčerpaní ak pracujete s veľa ľuďmi a do vášho energetického tela sa dostanú cudzie entity, ktoré od Vás ťahajú energiu. Energetická ochrana je potrebná, ak akurát zažívate búrlivé obdobie, alebo z iného dôvodu nie ste vo svojej plnej sile a váš systém nie je schopný vyrovnať deštrukčné vplyvy.
Existujú spôsoby ochrany a rôzne techniky, ako s takýmito situáciami naložiť. Moja pomoc pre Vás spočíva s spoločnom prebraní si problému kde si ujasníme aká technika a časové rozmedzenie ochrany je pre Vašu situáciu vhodná, nainštalujem Vám ju a naučím Vás ako si môžete pomôcť sami.
Približná dĺžka sedenia: 1/2 hodina

Liečivé prúdenie (jin shin jyutsu, rang dröl)

Pri Jin Shin Jyutsu (džin šin džutsu), pomocou prikladania rúk na miesta zvané “zámky” harmonizujem tok energie pozdĺž energetických dráh (meridiánov) v hmotnom a jemnohmotnom (energetickom) tele. Jin Shin Jyutsu (JSJ) sa považuje viac za umenie ako za techniku, harmonizácia meridiánov prebieha sčasti podľa učením JSJ predpísaných postupov držania energetických bodov a sčasti intuitívne vybraných (často sa stáva, že „zámky“ si vyslovene vyžadujú byť harmonizované počas prúdenia).
Podľa JSJ je každá choroba výsledkom blokády v toku energie v tele a každá blokáda je spôsobená jedným (alebo viacerými) z piatich postojov:

 • starosti
 • strach (ako príčina ostatných postojov)
 • hnev
 • smútok
 • (prílišná) snaha, pretvárka

Priebeh terapie je nasledovný:
Pri počiatočnom rozhovore si ujasníme, ktoré meridiány v tele budem harmonizovať, ktoré časti potrebuje Váš systém zharmonizovať. Počas liečenia ležíte oblečená/ý na chrbte, pokiaľ ja prikladám ruky na „zámky“ určené danému meridiánu a harmonizujem tok jeho energie. Počas liečenia som napojená na univerzálny zdroj energie a ak Vaše telo potrebuje prijať určitú energetickú kvalitu (farbu/tón, anjelskú energiu, atď.), som jej sprostredkovateľom.
Harmonizácia prúdenia energie v tele zlepšuje schopnosť samoliečby. Spoločne sa postaráme o odstránenie blokád, aby Vaše telo mohlo naštartovať potrebné procesy pre regeneráciu buniek. Veľká zodpovednosť leží u Vás, nevytvárať  v bežnom živote ďalšie energetické blokády, ktoré sa potom manifestujú vo fyzickom tele. Ako podporný mechanizmus Vám podľa potreby ukážem určité postupy držania „zámkov“ na doma.
Približná dĺžka sedenia sa orientuje podľa počtu prúdených meridiánov, pričom 1 meridián potrebuje ca. 1/2 hodinku

Odrušenie jaziev

Všetky zranenia, či fyzické alebo psychické sa odrážajú aj na našom energetickom tele ako jazvy v podobe blokád. Či sa jedná o porezanie sa na papieri, alebo zlomeninu, o vytrhnutie zubu, prepichnutie uší či piercingu, alebo o psychické poranenia. Tieto jazvy bránia harmonickému prúdeniu energie v tele a môžu sa postupom času manifestovať v našom fyzickom tele ako bolesti alebo iné potiaže.
Odrušenie fyzických a psychických jaziev prebieha rozdielne: Pri fyzických jazvách záleží postup a doba odrušenia od hĺbky a druhu jazvy/jaziev. Psychické jazvy odrušujem postupne za stálej kontroly klienta medzi termínmi terapie, keďže energetický systém potrebuje viac času na stabilizáciu.
Približná dĺžka sedenia: 1/2 hodina

Hĺbková harmonizácia čakier

Čakry sú energetické centrá, cez ktoré je telo zásobované univerzálnou energiou. Naše telo je celé obklopené takýmito centrami rôznych veľkostí.  Podľa mnohých učení rozlišujeme 7 hlavných čakier, ktoré sa nachádzajú na obidvoch stranách fyzického a éterického  tela.
Momentálne najrozšírenejšie je asi indické priradenie čakier ku farbám, formám, symbolom, orgánom, kameňom a pod., ktoré je pre mňa orientačné, nie nutné. Každý z nás je jedinečný vo všetkých aspektoch, pri liečení energetických prúdov je preto pre mňa o to dôležitejšie vnímať Váš systém bez predpokladov a očakávaní.
Pri čistení, liečení a vzájomnej harmonizácii čakier sa zameriavam na 7 hlavných čakier, pričom sa riadim intuíciou, akú energetickú kvalitu akurát daná čakra potrebuje a či ju treba posilniť, alebo znížiť jej aktivitu. Nasledovne sa sústredím na vzájomné prepojenie čakier pre harmonické fungovanie celého energetického systému.

Približná dĺžka sedenia: 1 hodina

Hlbinná imaginácia

Hlbinná imaginácia je nádherný nástroj pre vybudovanie vzťahu so sebou samým so svojimi jednotlivými aspektami. Ako sprievodca Vám môžem pomôcť dostať sa do kontaktu s Vašimi vnútornými silami, pomôcť vám rozpoznať blokujúce energie a sprevádzať Vás na ich odbúraní. Počas hlbinnej imaginácie sa dostávate do kontaktu s vnútornými obrazmi, pocitmi, nechávate „rozprávať“ Vaše aspekty a hľadáte cestu pre vytvorenie opätovnej harmónie v tele a na duši.
Naštartovanie samoliečenia pomocou hlbinnej imaginácie je vhodné pre ťažkosti fyzické, ako aj emocionálne. Proces hlbinnej imaginácie môžete využiť pri hľadaní odpovedí na Vaše otázky k sebe – pri rozhodovaní sa, alebo životných dilemách.
Mojou úlohou ako sprievodca pri hlbinnej imaginácii je podporiť vás v procese ponorenia sa do Vášho vnútra, spojenia sa s podvedomím, vnímania obrazov a pomocou cielených otázok otvoriť témy a oblasti, ktoré potrebujú byť vyrovnané.

Približná dĺžka sedenia: 1-2 hodiny

Rezonančná imaginácia

Rezonančná imaginácia je cesta k celistvosti. Je to spojenie hlbinnej imaginácie a môjho intuitívneho vhľadu na systém klienta. Počas rezonančnej imaginácie sa naladím na klienta a sprostredkovávam mu prijaté obrazy. Spoločne sa vyberáme na cestu vnútorných obrazov, k pôvodu disharmónii a kreatívnou cestou odbúrame blokády. Vydáme sa za zaseknutými časťami duše a postaráme sa o ich uvoľnenie a prinavrátenie.

Približná dĺžka sedenia: 1-2 hodiny

Metatron Lemniskate Healing

Archanjel Metatron je Anjel zrodenia svetla z prázdnoty,  z celku. Liečenie pomocou “Metatron Lemniskate Healing” prináša opätovné prepojenie energetických bodov tela, prepojenie éterických vrstiev medzi sebou a so Zrojom, ako aj posilnenie “vehiklu duše” Merkaby. Toto liečenie pomáha dostať sa do celistvosti so sebou a zo Zdrojom a vďaka nemu získať odpovede na otázky ohľadom svojej cesty, precítenie mieru a pokoja v sebe, vnútornej múdrosti a rozpoznanie cesty k splneniu si prianí.

Približná dĺžka sedenia: 1/2- 1 hodina

Kvantová terapia Matrix

Metóda liečenia pomocou kvantovej terapie Matrix sa zameriava na presunutie svojich energií do dráh harmonického a vyliečeného, pôvodného stavu. Napojením sa na úrovne vyliečeného stavu, alebo stavu hojnosti a už zrealizovaných plánov a prepojenie týchto úrovní s realitou prináša naplnenie želaného stavu. Pri kvantovej terapii Matrix používam intuitívne aj prvky energetického liečenia.

Približná dĺžka sedenia: 1/2- 1 hodina

Techniky liečenia energiou v skratke:

Priestory, firmy, byty

 • energetické čistenie, vydymovanie
 • odprevádzanie “zablúdených” duší

Maľovanie osobnej mandaly

 • pre jednotlivca
 • pre páry
 • pre priestory

Tina02 (Mittel)Spôsob terapie

je možný osobne v Centre Effata Vita Hainburg,

alebo na diaľku, online cez skype, alebo e-mailom.

Vyrovnanie

pri liečení na diaľku, alebo cez skype vopred na účet, pri osobnej terapii na mieste

Cena za 1 osobnú konzultáciu (trvanie 60-90 minút podľa potreby) je € 65,-

Termíny

si je možno dohodnúť telefonicky na 0043 676 531 24 36 alebo e-mailom na info zavinac cestaksebe.com, alebo pomocou nasledovného formuláru:

Dipl. Energetikerin Marina Burgwieser

Tu sa môžete dozvedieť o mne viac: Liečenie u Tiny

Ponuku pre firmy nájdete tu: Teambuilding ponuka

 

 

mersin escort çorlu escort erzincan escort görükle escort Samsun escort