Na mojom starom blogu som voľakedy publikovala zhrnutie knihy “Päť jazykov lásky“. Téma je stále aktuálna a tak prenášam tieto zhrnutia aj sem.

Päť jazykov lásky – úvod

Kniha sa zaoberá prejavmi lásky. Aké prejavy lásky človek najlepšie prijíma a reaguje na ne a tým sa cíti milovaný. Gary Chapman prirovnáva pocit lásky k nádrži. Ak máme od partnera (rodičov, detí, priateľov) dostatočný pocit že nás miluje, citová nádrž lásky sa napĺňa, preteká a my sme šťastní a lásku aj opätujeme. Naopak, ak je naša nádrž lásky prázdna, cítime sa nemilovaní, naše sebavedomie klesá a pre naplnenie našej nádrže volíme nie vždy najlepšie prostriedky – lepšie povedané, niekedy náš partner nerozumie, čo od neho vlastne chceme.

Každý z nás má tzv. primárny jazyk lásky. Ak náš partner hovorí našim primárnym jazykom lásky, naša citová nádrž lásky sa napĺňa – rozumieme, že nám svojimi gestami, činmi, slovami chce povedať, že nás miluje a jeho lásku prijímame a opätujeme. Ak sa my naučíme vravieť partnerovým jazykom, znesieme mu modré z neba a sami seba do neho katapultujeme 😉

G. Chapman sa v knihe najprv zaoberá zamilovanosťou – poukazuje na jav, keď sa vznášame na bubline zamilovanosti s ružovými okuliarmi a pre našu novú lásku robíme všetko, čo jej vidíme na očiach a ešte aj tony naviac (a tým napĺňame jeho nádrž lásky). Podľa neho stav zamilovanosti nevieme ovládať – jednoducho sa nám to stane – ideme cestou srdca, a aj keď nám možno naši známi a rodina poukazujú na „chyby“ nového partnera, my s našimi ružovými okularmi všetko prehliadame.

Po vytriezvení (štatisticky najneskôr za dva roky) začneme vidieť partnera inými očami a aj my zmeníme naše správanie na také, aký sme boli pred zamilovaním. Ak už dovtedy žijeme spolu, zmiešajú sa k tomu aj zvyky nášho rodičovského domu a predpoklady, aké pozície zaujímame v našom partnerskom vzťahu. Vtedy nastáva zlom – spoznám a budem milovať môjho partnera takého aký naozaj je, alebo sa obaja zamotáme do našich očakávaní, predpokladov a odcudzíme sa? V tomto okamihu sa môžu aj obaja rozhodnúť milovať, spoznať a akceptovať sa navzájom a vychádzať si čo najviac v ústrety, niekedy to ale viazne na vzájomnej komunikácii a priamom pomenovaní vecí. A ak je ešte aj naša citová nádrž lásky prázdna, cítime sa nemilovaní, odcudzení, bez lásky.

Naša šanca je okrem iného v tom, naučiť sa na aký primárny jazyk lásky môj partner reaguje a hovoriť s ním hlavne týmto – a znova naplniť jeho citovú nádrž lásky. Aké sú teda tie jazyky lásky? G.Chapman prišiel na týchto päť základných:

  1. Slová uistenia
  2. Pozornosť
  3. Prijímanie darov
  4. Skutky služby
  5. Fyzický kontakt

Každý z týchto jazykov má ešte rôzne dialekty, t.j. na ktorú oblasť reaguje človek najcitlivejšie.

Prvý jazyk lásky: Slová uistenia

Do tejto kategórie patria všetky slovné vyjadrenia lásky: komplimenty, povzbudenie, uistenie, láskavé slová, pokorné slová. Najviac zrozumiteľné sú v jednoduchých a priamych vyjadreniach, týkajúcich sa sa všetkých oblastí života.

Nejedná sa tu o prázdne lichôtky pre manipuláciu partnera, ide o prejav skutočnej lásky. Ak viete o tom, že váš partner prijíma najlepšie slová lásky, prečo by ste mu ich nemali dať? Nebojte sa povedať mu ako dobre vyzerá, ako si vážite čo pre vás spravil, ako dobre navaril.

Podporte ho v jeho talentoch. Nie v tom, čo si myslíte, že je pre neho najlepšie.

Spoznajte aké veci robí rád, čo by rád skúsil a zatiaľ si netrúfol, alebo čo by chcel najbližšie dosiahnuť. K tomuto mu môžete dať vašu podporu, povzbudiť ho. Predtým sa ale uistite, či váš partner naozaj chce niečo dosiahnuť, aby vaše slová neboli brané ako odsudzovanie, alebo ako nátlak na partnera.

„Povzbudzovanie vyžaduje schopnosť vcítenia a pozeranie na svet z perspektívy vášho partnera. Najskôr musíme pochopiť, čo je podstatné pre neho.“

Slovami povzbudenia ukážeme partnerovi že v neho a jeho schopnostiam veríme, dôverujeme mu a oceňujeme to, čo chce robiť. Ak máte problém násť slová podpory, lebo ste už zvyknutí hlavne kritizovať a odsudzovať, alebo skôr vôbec neradi vyjadrujete slovne svoje pocity, skúste si naprv spisovať slovné frázy, ktoré počas dňa zachytíte. Nebojte sa a naberte odvahu správať sa inak k svojmu partnerovi, ak je jeho primárny jazyk práve tento, ocení to a vaša snaha sa vám mnoho krát vráti. Zároveň dávajte pozor, s akou emóciou vyslovujete vaše myšlienky. Ak niečo vyslovíte ironicky, skôr partnera zraníte, ako keď mu s láskou a porozumením poviete tú istú vetu.

Nebojte sa ospravedlniť sa, ak spravíte chybu. Môžeme požiadať o odpustenie (zároveň odpustiť aj sami sebe) a pokúsiť sa zmierniť zranenie u partnera a u seba. Takto môžeme znovanastoliť partnerský dôverný vzťah.

„Pokiaľ má medzi nami vzniknúť dôverný vzťah, potrebujeme poznať naše vzájomné túžby a priania. Ak túžime po láske, potrebujeme poznať túžby a priania nášho partnera. “

Spôsob, akým vyjadrujeme naše priania je nesmierne dôležitý.

Je iné, ak ich vyjadríme príkazom a ako keď ich vyjadríme ako prosbu. Dávame nášmu partnerovi na výber. Prosbami nášmu partnerovi dávame zároveň najavo, čo pre nás môže urobiť, s čím na môže urobiť radosť. Buď našej prosbe vyhovie, alebo nie. V knihe je krásny príklad rozdielu medzi prosbou a dominanciou – tá istá správa podaná dvoma spôsobmi:

  1. „Myslíš, že by si mohol tentno víkend vyčistiť odkvapy?“
  2. „Ak tie odkvapy nebudú čoskoro vyčistené, zachvílu odpadnú. Už v nich rastú aj stromy!“

Ak si k tomu ešte predstavíme príslušný tón, druhá veta môže vyznieť bud srandovne, alebo až veľmi kriticky a naštvane.

Slová uistenia môžeme aj napísať ako správu (výhoda, že ju môže znova čítať), vychváliť partnera v spoločnosti alebo pred rodinou.

Slová uistenia nemusíme používať – je to naša voľba. Používame ich lebo sme sa rozhodli pre lásku a pretože vieme, že nimi nášmu partnerovi urobíme radosť.

 

Druhý jazyk lásky: pozornosť

Ak je primárnym jazykom vášho partnera pozornosť, nestačí spolu sedieť pri telke a pomimo sa rozprávať. Vtedy je vaša pozornosť roztrieštená. Zoberte si čas, choďte spolu na prechádzku, alebo si určite denne 15-20 minút na spoločný rozhovor, kedy sa venujete výlučne sami sebe. Dávate si 20 minút svojho života, sú jedinečné, sú iba tu a teraz, sú absolútnym dôkazom lásky.

„Najvýznamnejším aspektom pozornosti je blízkosť. Nie však v zmysle fyzickej blízkosti, ale blízkosti vyplývajúcej zo schopnosti sústrediť sa jeden na druhého.“

Nemusí to byť len rozhovor, ale aj iné spoločné aktivity, kedy je vaša pozornosť vyslovene venovaná len partnerovi. Ukazujeme mu, že sme s ním radi, že sa tešíme že s ním môžeme niečo robiť a že môžeme niečo robiť spoločne. Čo by si váš partner najviac prial s vami zdielať? Niekedy nás jeho aktivita nezaujíma (dajme tomu futbal či orchester), ale prečo s ním neísť hlavne kvôli nemu? Ak sa s našim partnerom vyberieme, dáme mu tým najavo, ako nám na ňom záleží a zdielaním jeho radosti s nami mu napĺňame nádrž lásky. Okrem toho pri spoločných aktivitách vznikajú aj spoločné spomienky, z ktorých je možné čerpať do budúcna.

Vráťme sa k rozhovoru, detailne k dialektu pozornosti – počúvaniu. Ak prejavujeme našu lásku jazykom pozornosti, vášmu partnerovi bude záležať na príjemnom dôvernom rozhovore, kde si budete zdielať bez prerušovania vaše myšlienky, túžby, sny, pocity. Prejavte úprimnú snahu rozumieť vášmu partnerovi, kladením otázok sa dozviete viac. Zároveň váš partner očakáva otvorenie sa z vašej strany, má rád dôverné rozhovory.

K vzájomnej pozornosti patrí aj vaša komunikácia, pomenovanie vašich pocitov, vaša otvorenosť voči partnerovi.

„Jednou z možností, ako sa naučiť vzájomnému zdielaniu, je vymedziť si určitú časť dňa, v ktorej každý z partnerov prehovorí aspoň o troch udalostiach, ktoré počas dňa zažil a zároveň sa zverí so svojimi pocitmi.“

Ak máte ťažkosti so zdielaním alebo určením vašich pocitov, v knihe je pár rád ako na to.

Pozor!!! „Mnohí z nás sú vedení k odkrývaniu problémov a nasledovne k hľadaniu ich riešení. Zabúdame, že manželstvo je vzťah, nie plán, ktorý treba splniť, alebo problém, ktorý čaká na najlepšie riešenie.“

Ak sa vám partner zdôveruje aj s jeho problémami, nechce od vás počuť rady, chce mať pocit že pri ňom stojíte, že ho podržíte ak treba, že ho milujete. Radiť mu môžete keď vás o to vyslovene požiada, nie mentorským spôsobom a s radosťou.

G. Chapman dáva pár praktických rád, ako sa naučiť počúvať:

1. Ak ku vám váš partner prehovorí, dívajte sa mu do očí.

2. Ak počúvate vášho partnera, nerobte nič iné.

3. Vnímajte pocity. Ako sa váš partner akurát cíti? Spýtajte sa ho, či ho vnímate správne.

4. Sledujte reč tela, jeho fyzický prejav.

5. Neskáčte mu do reči.

Stojí to za to, naučiť sa to, zdielať naše pocity, alebo sa vzdať našich individuálnych záujmov, alebo robiť veci, ktoré až tak radi nerobíme? Stojí, ak chcete vášho partnera potešiť a dať mu istotu vašej lásky.

 

Tretí jazyk lásky: Prijímanie darov

Darčeky sú vizuálnymi symbolmi lásky a pre niekoho sú ešte zreteľnejším vyjadrením ako čokoľvek iného. Symboly ako obrúčka, snubný prsteň alebo iné sú pre ľudí s primárnym jazykom prijímania darov ďaleko dôležitejšie a budú im dávať väčší význam, ako ostatní. A sú na ne aj patrične hrdí a nosia alebo vystavujú ich s najväčšou radosťou.

„Ak je primárnym jazykom vášho partnera prijímanie darov, môžete sa stať jeho skutočným znalcom. Je to totiž jeden z najjednoduchších jazykov k učeniu.“

Pritom nejde o to, dávať drahé dary. Ide o symbol darčeku z lásky, či už je vami vyrobený alebo kúpený. Ak máte problém s kupovaním darčekov (v zmysle „sám si nič nekúpim a jemu mám?“), prehodnoťte, čo si kupujete ich šporením. Investujete do vášho pocitu istoty a bezpečia. Ak budete kupovať darčeky vášmu partnerovi, investujete do svojho partnerstva a napĺňate citovú nádrž lásky vášho partnera. Obe investície sa oplatia.

Vaša fyzická prítomnosť v čase krízy je najväčším darom, aký môžete dať partnerovi, ak je jeho primárny jazyk prijímanie darov.“

Nebojte sa povedať partnerovi, aká dôležitá je pre vás jeho prítomnosť v ťažkých situáciach. Ak ste na „druhej strane“ a váš partner vás požiada, aby ste s ním vydržali niekde, kde vás potrebuje, berte to vážne. Pre neho to znamená veľmi veľa, a aj keď si vy myslíte, že „veď tam len tak sedím/stojím/schnem“, váš partner to vníma inak – ako prejav vašej lásky a podpory. Vie, že nie je pre vás v tom momente nič dôležitejšie, ako milovať ho – byť pri ňom.

Dary nemusíte dávať každý deň, alebo každý týždeň. Ak máte ťažkosti s výberom darčekov, spomeňte si, z akých darov sa váš partner v minulosti najviac tešil. Toto by vám aspoň na začiatku malo pomôcť, neskôr si už všimnete jeho reakciu na vaše pokusy a podľa nej sa môžete orientovať.

Štvrtý jazyk lásky: Skutky služby

Pri tomto jazyku ide o prejav lásky skutkami, službami. Oprať, ožehliť, umyť auto, ísť nakúpiť, pokosiť trávnik a ešte skutky od výmyslu sveta, ktoré urobíte s radosťou a pre radosť partnera. Dôraz kladiem na S RADOSŤOU.

Ak je tento jazyk primárnym Vášho partnera, bude vaše služby považovať za ten najlepší dôkaz vašej lásky a jeho citová nádrž bude stále naplnená. Vaše skutky vyžadujú, aby ste sa zorganizovali, boli pozorní a vynaložili na ne určitú energiu. Váš partner si to bude ovšem vážiť len vtedy, ak sa to zaobíde bez frflania a namosúreného ksichtu. Majte na pamäti, že je to pre neho ten najlepší dôkaz lásky a tak investujete energiu do vášho partnerstva a robíte vášho partnera šťastného.

Okrem toho sú pri tom učite aj roboty, ktoré vám spríjemnia domácnosť. Ak sa cítite milovaní keď pre vás váš partner niečo doma alebo inde urobí alebo vybaví, poproste ho o to. Bez toho, aby ste to od neho žiadali. Prosbou mu dáte najavo, čo by vás potešilo a on má možnosť sa rozhodnúť, či vás chce potešiť. Žiadosťou na neho tlačíte, stávate sa diktátorom alebo mentorom, rodičom.

„Prosby sú návodom, ktorý ukazuje, ako milovať, zatiaľ čo požiadavky sú pre lásku bariérou.“

Ak ste počas chodenia spolu alebo vašich prvých mesiacoch partnerovi pomáhali vo všetkom čo sa dalo a potom sa to „nejak“ vytratilo, je možné, že vtedy sa vami cítil milovaný a teraz už nie, lebo sa už nesprávate podľa neho zamilovane (t.j. nepomáhate mu).

Môže sa ale stať, že podľa vás mu pomáhate dostatočne a aj keď je toto jeho primárny jazyk lásky, nerozumie vám. Prečo? Možno má iný dialekt. Možno sú pre vášho partnera iné skutky dôležitejšie ako pre vás. Najlepšie je, porozprávať sa o tom, spísať si pre nás dôležité veci a ukázať ich partnerovi. V štýle – budem sa cítiť oveľa viac milovaná/ý, keď sa ty budeš starať o vyhadzovanie smetí.

Podotýkam, zase nechávame partnerovi jeho slobodnú vôľu. Vie o tom, kedy sa cítite milovaná/ý a je na ňom, ako s touto informáciou bude zaobchádzať. Nekritizujte, radšej poproste a vysvetlite prečo vám na niečom tak záleží.

A tu prichádza malý trik. Ak vás váš partner často kritizuje, všimnite si v čom – dáva vám totiž kľúč k jeho šťastiu. Väčšinou kritizuje veci, na ktorých mu záleží. Kľudne mu povedzte, že máte pocit, že tá vec je pre neho dôležitá a že by ste radi vedeli prečo presne. Vysvetlenia dávajú priestor pre diskusiu a vzájomné ujasnenie si vecí, možno sa kritika takto premení na prosbu. Keď sa budete zaoberať skutkami služby, je možné, že budete musieť prehodnotiť vaše predstavy o klasickej rodine a rolách v nej a o klasických mužských a ženských prácach.

Možno sa „budete musiet“ – vy budete samozrejme chcieť – naučiť novým veciam, vylepšiť si zručnosť, atď. Uvedomte si, že aj keď vás niektoré veci stoja námahu, robíte ich pre vaše partnerstvo, pre vášho partnera, pre vás.

Piaty jazyk lásky: Fyzický kontakt

Dostávame sa k poslednému z piatich jazykov lásky a to k fyzickému kontaktu. Pri partneroch s týmto jazykom im najlepšie vyznáte lásku dotykmi. Či už letmými dotykmi počas dňa a pri všedných situáciach, alebo keď si vytvoríte vaše pravidelné intímne chvíľky. Nejde tu len o sex, ide o fyzický kontakt ako taký, hladkanie sa, objímanie sa, letmý bozk, držanie sa za ruky.

„Fyzický kontakt môže vzťah rozbiť alebo ho nechať vzniknúť. Môže byť vyjadrením nenávisti alebo lásky.“

Človek s týmto primárnym jazykom najlepšie rozumie reči dotykov a bude ich aj najsilnejšie vnímať, lepšie ako slovám porozumie objatiu alebo naopak odstrčeniu.

Ak chcete týmto jazykom ukazovať vašu lásku partnerovi, spoznajte ho. Ktoré dotyky a kedy sú mu príjemné? Nevnucujte mu vaše predstavy čo by sa mu malo páčiť a kedy, dajte si tú námahu a vylaďte sa naňho, tak vám bude rozumieť a prijímať vašu lásku.

Akonáhle zistíte, že váš partner rozumie najlepšie reči fyzického kontaktu, naštartujte vašu fantáziu a snažte sa ho aspoň letmo dotknúť vždy keď budete mať možnosť. Prečo sa nedržať za ruku pred telkou, alebo si dať bozk na zastávke, alebo sa pohladkať hocikedy na verejnosti, prechádzať sa ruka v ruke, alebo sa objať pri varení, či umývaní riadu.

Tak isto bude cítiť vašu podporu v časoch krízy vtedy, ak ho budete držať v náručí. Pohladkaním, pobozkaním a objímaním mu dáte viac pocitu podpory a lásky, ako napríklad slovami. Tie by mu v pamäti neutkveli, ale že ste boli vtedy pri ňom si zapamätá určite. Naopak, ak sa budete snažiť ho podporiť iným spôsobom a neukážete mu jeho jazykom vašu lásku, bude sa cítit nevšimnutý a osamotený.

Ak si myslíte, že vaším primárnym jazykom je fyzický kontakt a to sex, uvedomte si, či je tomu naozaj tak a či vás partner priťahuje aj vtedy, ak vám v ostatných oblastiach lásku neprejavuje vašim spôsobom (t.j. napríklad ak máte pocit že pre vás nerobí dostatok alebo sa s vami nerozpráva dostatočne otvorene).

„Väčšina manželských problémov v oblasti sexu nesúvisí s technikou, ale s emocionálnym uspokojením našich potrieb.“

Postarajme sa o naplnenie našich nádrží lásky, vytvorme si emocionálnu harmóniu v partnerstve, spoznajme sa a berme ohľad na túžby nášho partnera. Neočakávajme zázraky, zažime ich.

Určenie vášho primárneho jazyka lásky

Ak vás otázky typu: Ktorým jazykom hovorím? Čo ma najviac oslovuje? Na čo najlepšie reagujem? nedostali k odpovedi, skúste sa pozrieť na druhú stranu. Čo najviac na partnerovi kritizujete? Čo od neho najviac vyžadujete? Kedy sa cítite najviac zranení? Ak partner používa práve pri kritike váš jazyk lásky, tak vás to bude najviac bolieť.

Takto sa môžete pokúsiť určiť aj primárny jazyk vášho partnera. Je možné, že od vás vyžaduje práve veci, ktoré ho uisťujú vo vašej láske (a vy to možno beriete ako sekírovanie). Alebo vám vyjadruje lásku práve jeho primárnym jazykom. Treba si to s partnerom ale ujasniť, lebo je možné, že sa správa podľa rodičovského vzoru (napríklad prebral od otca, že treba robiť žene vždy komplimenty) – a pritom to nie je ho primárny jazyk lásky.

G. Chapmann v knihe odporúča tri spôsoby, ako si určiť svoj primárny jazyk lásky:

1. Čo robí alebo naopak nerobí váš partner, že vás to zraňuje? Opakom toho, čo vás najviac zraňuje, bude pravdepodobne váš jazyk lásky.

2. Čo ste najviac vyžadovali od svojho partnera? To, čo ste od neho najviac chceli, je pravdepodobne to, čo vo vás najviac vzbudzuje pocit, že vás miluje.

3. Akými spôsobmi prejavujete partnerovi lásku vy? Môže to byť vodítkom k tomu, čo by ste sami radi prijímali ako prejav jeho/jej lásky.

Spíšte si to a snažte sa určiť vám najdôležitejší jazyk. Ak máte dva, tak to bude mať váš partner ešte ľahšie, má viac možností na výber. Tie ostatné jazyky si zoraďte podľa dôležitosti.

Dva typy ľudí budú mať potiaže určiť svoj jazyk lásky: tí, s plnou citovou nádržou, keď im partner vyjadruje svoju lásku veľa spôsobmi a nevedia určiť, ktorý je pre nich ten najpodstatnejší. A potom tí, ktorý majú už dlho ich nádrž lásky prázdnu a nepamätajú si, čo v nich vyvoláva pocit byť milovanými. Skúste si spomenúť na to, ako ste boli zamilovaní a na to, čo sa vám na vašom partnerovi najviac páčilo. Alebo sa preneste do budúcnosti a predstavte si, aký by mal byť váš budúci partner.

Keď to máte pekne spísané na papieri, vedľa seba váš primárny jazyk a podľa dôležitosti tie ďalšie a tak isto vášho partnera, preberte si to spolu a pozhovárajte sa o tom. Čo si vy myslíte že je jeho jazyk a ako ho určil váš partner. Keď ich už navzájom poznáte, skúste si zahrať hru „kontrola citovej nádrže“, a to tri krát v týždni po dobu troch týždňov:

Spýtajte sa navzájom, v akom stave sa nachádza partnerova citová nádrž, od nuly (prázdna) po 10 (plná). A potom sa vzájomne spýtajte, čo môžete pre jej naplnenie urobiť. Po troch týždňoch ste si už možno na túto hru zvykli a spoznali sa. Alebo sa vám to nezdá, čo váš partner od vás „vyžaduje“ ako dôkaz lásky. Uvedomte si, že láska je voľba. Vy rozhodujete o tom, či chcete s vašim partnerom žiť a ako s ním chcete žiť. Ak ste sa rozhodli pre život v láske a v harmónii, tak sa pustite s radosťou do napĺňania jeho citovej nádrže.

„Každý deň sa znovu a znovu musím rozhodovať, či chcem manželkinej túžbe po láske vyjsť v ústrety. Ak poznám jej primárny jazyk lásky a rozhodnem sa ho používať, naplním tak jej najdôležitejšiu vnútornú potrebu a ona o mojej láske nemusí pochybovať.“ „Ak pre partnera robítie niečo, čo vám je nepríjemné, je to ešte väčším dôkazom vašej lásky.“ „Láska je voľba a každý z nás sa pre ňu môže rozhodnúť už dnes.“

Z pocitu byť milovaným rastie zároveň aj pocit istoty, sebavedomia a vedomia vlastnej hodnoty. Láska všetko nevyrieši, ale je plodnou pôdou pre riešenie iných problémov, tvorí základ a dodáva nám dostatok energie na to, aby sme mohli hľadať odpovede na to, čo nás ťaží. S láskou sa hľadajú odpovede ľahšie, ľahšie zo seba dávame to najlepšie, ľahšie sa spoznávame. Prejavy lásky nemajú byť manipulatívne, ale vychádzať z vášho zámeru potešiť vášho partnera spôsobom, ktorému rozumie:

„Pokiaľ budete tvrdiť, že prežívate niečo, čo v skutočnosti neprežívate, bude to od vás pokrytecké. Ak ale svojmu partnerovi prejavíte lásku spôsobom, z ktorého bude mať potešenie len on sám, robíte to, lebo ho na základe svojho slobodného rozhodnutia potešiť chcete.“

Autor sa v knihe ešte venuje jazykom lásky a deťom, túto kapitolu spisovať nebudem. Ak vás tieto články zaujali, alebo naopak –  neviete sa z nich vysomáriť, vrele vám knihu odporúčam. Je písaná ľahkým a zrozumieteľným štýlom. V každej kapitole sú aj názorné príklady, ktoré niekedy povedia viac, ako popis okolo nich.


Najbližšie udalosti:

23. septembra 2019 - 29. septembra 2019

Joga – 24.09.2019 16:45 - 18:15
Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 24.09.2019 19:00 - 20:30
Joga s Tinou – 26.09.2019 18:00 - 19:00
Cesta zvukom s gravidjogou – 27.09.2019 18:00 - 19:30

30. septembra 2019 - 6. októbra 2019

Joga – 01.10.2019 16:45 - 18:15
Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 01.10.2019 19:00 - 20:30
Hlbiny podvedomia - arteterapeutický workshop - 6 stretnutí – 02.10.2019 18:00 - 20:30
Joga s Tinou – 03.10.2019 18:00 - 19:00

7. októbra 2019 - 13. októbra 2019

Joga – 08.10.2019 16:45 - 18:15
Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 08.10.2019 19:00 - 20:30
1 2 3 4 5

Leave a comment