Plň svoje povinnosti, spokojnosť

6994389-stones-sand-circles79. Plň své povinnosti (Viktor Horák)

Po hádce stále přetrvává zášť.
Dá se tomu vyvarovat?
Moudrý dodržuje svou část dohody
a nesnaží se dokázat vinu druhého.
Plní své povinnosti a napravuje své vlastní chování.
Nepožaduje nic po ostatních.

80. Spokojenost

V moudře řízené zemi jsou lidé spokojení.
Netouží po důmyslných vynálezech.
Vědomi si neodvratnosti smrti,
soustředí se na své aktuální potřeby.
Žijí prostě a šťastně.
Mají rádi své domovy a udržují dobré sousedské vztahy.
Mají zbraně i lodě, ale nikdo je nepoužívá.
A přestože je sousední země tak blízko,
že lidé slyší kokrhání kohoutů a štěkot psů,
nikdy nezatouží se tam podívat.

79. Odpovědnost v závazcích (Josef A. Zentrich)

Když dojde ve sporu k usmíření,
něco nevraživosti; v obou stranách
přeci jenom zůstává –
a to má daleko k opravdové dokonalosti.

Proto vědoucí vždy plní své závazky.
Jen bezectný vždy hledí pouze na svůj zisk.

TAO nebes je přímé a spravedlivé –
pročež vždy stojí na straně dobra…

80. Zachovat nezávislost

Lepší je malý stát, s malým počtem lidí –
má mít své úřady – ale nemá je zneužívat,
má mít své nástroje, ale nemá je používat !

Lidé se mají smířit se smrtí,
ale nemají ze země utíkat.
Stát může mít armádu a zbraně,
ale nemá vyhledávat, kde by je využil.

Buďte prostí !
Ať je váš pokrm chutný,
vaše obydlí pohodlné
a váš život šťastný !
A především – žijte prostě, jednoduše –
a v souladu s TAO !

Pak mohou sousedé klidně přes hranice
poslouchat kohoutí kokrhání,
štěkot psů –
a přitom klidně žít
a nebát se obyvatel druhé země.
Budou se dožívat vysokého věku –
a v klidu zmírat,
aniž by je napadlo –
toužit po území, majetku a přírodních krásách
druhé země….

79 (Václav Cílek)

I když vneseš soulad do velkého rozladění,
vždy zůstane něco neusmířeného
Copak je možné se s tím spokojit?
Proto moudrý dodržuje levou stranu smlouvy
a neobviňuje druhou stranu
kdo má sílu, stará se o své závazky
kdo nemá sílu, pečlivě kontroluje ostatní
Nebeské Tao nemá své oblíbence,
ale zůstává s dobrým

80

Ať je stát malý a málo lidu v něm,
ať má zbraní málo a ani ty nepoužívá,
ať lidé myslí na smrt a neputují daleko,
ať mají vozy a lodě,
ale žádnou chuť do nich nastoupit
ať mají štíty a zbraně,
ale ne příležitost vytáhnout do bitvy
ať opět váží uzly, a pak je používají
ať je jejich potrava chutná, šaty krásné
domovy ať přinášejí útěchu
a zvyky jsou příjemné
A tak i kdyby sousední státy
ležely na dohled
a bylo odtud slyšet štěkot psů
a kdákání slepic,
lidé dosáhnou vysokého věku,
aniž by se jim chtělo putovat
sem a tam do cizích končin!

Zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

17. februára 2020 - 23. februára 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 20.02.2020 16:00 - 20:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment