Pochopenie pre druhých, strach zo smrti

6994389-stones-sand-circles49. Pochopení pro druhé (Viktor Horák)

Moudrý nelpí na svém názoru,
chápe úhel pohledu jiných lidí.
Jedná dobře s dobrými i s nedobrými.
Toto je skutečné dobro.
Věří upřímným i lhářům.
Toto je skutečná důvěra.
Moudrý je plachý a skromný,
má pro ostatní pochopení.
To, co je pro ostatní důležité,
považuje za dětinské.

50. Strach ze smrti

Lidé se bojí smrti,
protože příliš lpí na životě.
Moudrý prochází životem
a bere vše tak, jak to přichází.
Nebojí se tygra, nosorožce ani zbraní.
Nelpí na životě, smrt může přijít kdykoli.

49. Ctnost shovívavosti (Josef A. Zentrich)

Vědoucí nesleduje (pouze) své zájmy –
a srdce lidí je i jeho srdcem.

Činí dobro dobrým,
a činí dobro i zlým –
tak prosazuje dobro !

Je věrný svým přátelům a příznivcům,
a je věrný i svým protivníkům –
tak prosazuje věrnost !

Vědoucí se chová zdrženlivě, až uzavřeně –
a v zájmu světa se noří do jeho kalu –
a trpělivě všem naslouchá,
jako by to byly jeho vlastní děti …

50. Oceňování života

Se zrozením přicházíme,
abychom se smrtí zase odešli.
Třetinu vyměřeného času dospíváme.
Třetinu času prožíváme v dospělosti –
a třetinu času stárneme ku smrti.

Proč tomu tak je ?
Protože příliš lpíme na pozemském životě
a chceme si jen užívat.

Ten, kdo správně řídí svůj život,
nesetká se v pustině s nosorožcem, ani s tygrem –
a procházeje bitvou – zůstává bez úhony .

Nemá na těle místo –
kam by nosorožec vrazil svůj roh,
kam by tygr zaťal své drápy
a kde by zbraň vyzkoušela své ostří.

Proč tomu tak je ?
Protože ještě nenastal čas jeho odchodu …

49 (Václav Cílek)

Moudrý nemá vlastní srdce
srdce všech lidí činí srdcem svým
k dobrému jsem dobrý
k nedobrému jsme rovněž dobrý
tak proměňuji dobrotu v sílu
věrnému jsem věrný
nevěrnému jsem rovněž věrný
tak proměňuji věrnost v sílu
moudrý přebývá ve světě
v dokonalé rovnosti srdce
a přitom neúčastně,
ale kvůli všem ostatním
se s nimi dělí o své srdce
lidé na něj hledí
a pozorně mu naslouchají
on s nimi zachází jako s dětmi

50

Tím, že vstupujeme do života,
otevíráme brány smrti
z deseti lidí tři náležejí životu
z deseti lidí tři náležejí smrti
a další tři jejich způsob života
rovněž dovede ke smrti
proč je tomu tak?
protože kladou příliš velký důraz na život
Slýchal jsem, že když někdo umí
nakládat se životem,
tak se na cestách nepotká s divokým buvolem
vstoupí-li do armády,
netkne se jej žádná zbraň
divoký buvol nemá kam zarazit svůj roh
tygr kam zatnout svůj spár
zbraň kam zaseknout ostří či vnořit hrot
proč tomu je tak ?
Zůstává stranou země smrti

zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

17. februára 2020 - 23. februára 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 20.02.2020  16:00 - 20:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020  16:00 - 20:30

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020  9:00 - 18:00

Leave a comment