Praktický kurz lucídneho snívania

Pozývame vás na praktický kurz lucídneho snívania.

Vedomé snívanie ako cesta do podvedomia

Na kurze sa oboznámite s technikami lucídneho snívania, čakajú vás praktické cvičenia, prípravné meditácie a nacvičenie si uvoľnenia tela. Každý si vypracuje svoje vlastné snové zámery, spôsoby preverovania reality, autosugestívne formulky a vstup do lucídneho sna. Počas víkendu budete mať možnosť si za dve noci priamo vyskúšať niektoré techniky a spolu preberieme možné ťažkosti pri vstupe, alebo konaní v lucídnom sne.

Ťažiskom kurzu budú praktické cvičenia, meditácie, nácvik kritického myslenia a skúmania reality, analýza svojich snov so stanovením si snových signálov, oboznámenie sa s najčastejšími variantami vstupu do vedomého snívania, vytvorenie si zoznamu zámerov, ako aj  vlastnej vstupnej techniky pre vedomé snívanie.

Výhodou kurzu je malá skupina a tým je možný individuálny prístup a dostatok času pre otázky a zdieľanie.

Prečo vlastne lucídne snívať?

Snívanie ako také je našim obrazom, našim zrkadlom. Je bránou do podvedomia, k našim skrytým presvedčeniam, strachom, názorom, ako aj k veciam, ktoré akurát spracovávame. Vo vedomom snívaní máme možnosť do snívania zasahovať, vedome sa zaoberať aspektami podvedomia, s ktorými sa v tom momente stretáme. Lucídne snívanie prináša lepšie pochopenie nás samých, ako aj sveta okolo nás. Vedomé snívanie podporuje uvedomenie si bdelej realtiy a o čo bdelejší sme, o to viac vieme vedome snívať. Hlbšie pochopenie reality prináša vnútorný kľud, mier a slobodu. Vedomé snívanie je výborný nástroj pre skúmanie samého seba, rozpoznanie kde sa  v bdelom živote obmedzujem a brzdím. Je to super trenažér pre rozvíjanie kreativity, zručností, ktoré potrebujeme v bdelom živote, ako aj nekonečná studnica pre dobrodružstvá všetkého druhu.

Obsah kurzu:

Cyklus spánku a nástroje na jeho meranie
Príprava na vedomé snívanie
Praktické cvičenia, prípravné meditácie
Pamätanie si snov
Základné techniky iniciácie LS
Nástroje motivácie pre LS
Tibetská joga spánku
Možnosti využitia lucídneho snívania
Využitie LS pri nočných morách
Zámery pre vedomý sen
Stabilizácia lucídneho sna
Sila projekcie
Konanie v lucídnom sne
3 potrebné aspekty pre úspešné konanie v LS
Etika v LS
Snové objekty a scény
Interakcia so snovými postavami
Problémy v LS
Význam a výklad snov
Ako robiť analýzy lucídnych snov
Astrálne cestovanie vs. Lucídne snívanie
Skupinové snívanie,
Zdielané snívanie
Inkubácia snov

So sebou si prineste:

  • Posledných zapísaných 10 snov, poznámkový blog
  • Pohodlné oblečenie, deku

Organizačné

Dátum:                15 – 17.9.2017

Miesto:                Zentrum Effata Vita Hainburg, Donaulände 17, 2410 Hainburg

Jazyk:                   slovenský

Vyrovnanie:       € 177,00

 

Presné časy kurzu:

Piatok    15.9.2017 17:30 – 20:00

Sobota 16.9.2017 10:00 – 18:00

Nedeľa 17.9.2017 10:00 – 18:00

Rezervácia miesta v udalosti, alebo mailom na info zavinac cestaksebe.com, miesto na kurze je zabezpečené pri úhrade zálohy € 80,00 na konto uvedené v zálohovej faktúre, ktorú obdržíte po prihlásení.

Na miesto kurzu sa môžete dostať autom podľa tejto mapky, alebo autobusmi z BA linkou 901 alebo Eurolines. Poprípade sa môžete dohodnúť na spoločnej jazde s ostatnými účastníkmi.

Leave a comment