“Predsavzatie”

Dávam si “predsavzatie”, že sa počas celého roku 2015 budem mať rád/rada presne taký/taká, aký/aká som.

Budem si veriť a nebudem o sebe ani na chvíľu pochybovať. Každý jeden deň si budem uvedomovať svoju hodnotu  a výnimočnosť.

Celý rok pôjdem za svojimi snami, budem počúvať intuíciu a venovať sa tomu, čo ma robí šťastným / šťastnou.

Keď sa mi niečo nepodarí, nebudem si to vyčítať, ale odpustím si a nájdem nový spôsob, ako to dosiahnuť.

Ja som vo svojom živote dôležitý / dôležitá a viem, že čokoľvek si dokážem vysnívať, to dokážem aj uskutočniť.446

1 Comment

Leave a comment