Přijměte svůj strach

shy-544715_1280Každá doba má své „aktuální téma“ a to, co právě teď trápí většinu z nás, je strach. Někdo se ho snaží „zpracovat“, někdo s ním bojuje a někdo si ho jen nepřipouští nebo ho potlačuje. Většinou naprosto bezvýsledně. Název známé knihy zase říká, že „Láska znamená zbavit se strachu“. Všechny tyto přístupy vycházejí z paradigmatu starého světa a z nepochopení jeho zákonů. Jediný skutečně účinný způsob jak se „zbavit“ strachu, tedy jak docílit toho, aby nás přestal trápit, je jeho přijetí.

Náš svět je světem relativity a paradoxů. Abychom v něm mohli cokoliv zažívat, musí k tomu existovat protiklad. Nazýváme to dualitou, ale ve skutečnosti to je relativita. Základem všeho jsou dvě protikladné síly. Tyto dvě síly se skrývají za vším na Zemi, i v celém Vesmíru. Tyto dvě síly stojí za veškerými myšlenkami, slovy a činy. Tyto dvě síly jsou základem všech našich emocí.

Je to LÁSKA a STRACH.

Svět sám o sobě není ani dobrý, ani zlý. Nemá žádnou z těchto vlastností. Prostě jen existuje. Je jako čisté plátno, jako zrcadlo odrážející všechny naše myšlenky, slova, činy a emoce. Jak jinak bychom mohli poznat to, co chceme, kdybychom nejdříve nemohli poznat to, co nechceme. Jak bychom mohli poznat co je pro nás dobré, kdybychom nejdříve nemohli poznat co pro nás dobré není. Jak bychom mohli poznat kým skutečně jsme, kdybychom před tím nemohli poznat kým nejsme. Jak můžeme poznat lásku, když před tím nepoznáme strach.

Své životy nežijeme proto, abychom ze zdokonalovali a učili, ale jen proto, abychom byli. Abychom žili a zažívali nejen to, co díky převzatým přesvědčením, přijatým dohodám a „vyzkoušeným“ vzorům považujeme za dobré, ale abychom to, co je pro nás dobré, na základě vlastního prožitku sami poznali. Nic takového jako univerzální pravda nebo zaručený návod ke štěstí neexistuje. Jsme jedineční, různí, máme různé talenty, dary a přednosti. Každý máme svou jedinečnou cestu životem a co je „dobré“ pro jednoho, nemusí takovým být pro nikoho jiného.

Všechno, čeho se bojíme, ve skutečnosti odmítáme přijmout. A protože celý vesmír není ničím jiným, než velkým kopírovacím strojem, to, čeho se bojíme, si zároveň také přitahujeme do svých životů. Není to proto, abychom trpěli, protože účelem naší existence je prožívání vrcholné radosti a štěstí. Je to proto, abychom to mohli konečně přijmout a tím také jednou pro vždy „odložit“.

Všechno, co jsme za celou dobu své existence v realitě světa nepřijali, tvoří něco, co Eckhart Tolle nazývá emocionálním tělem a východní tradice karmou. Jsou to vzorce chování a myšlení, tvořící nejen náš „charakter“, ale doslova celý náš život. Je to zátěž, kterou si neseme napříč všemi svými životy. Všechny problémy a nepříjemné situace jsou ve skutečnosti příležitostmi, dary, kterých se nám dostalo. Pokud je přijmeme bez toho, aniž abychom své nepříjemné emoce a pocity posilovali, nebo abychom je spojovali s myšlenkami, například o vlastní nedokonalosti, chybě nebo vině, zmizí postupně všechna naše karmická zátěž a náš život se změní k nepoznání.

Aj výlet na Schlossberg sme si spravili

Strach, který prožíváme, je důsledkem nepřijetí. Sebe, života, všeho, co je, takového, jaké to právě teď je. Nejvyšší formou nepřijetí a vytváření odporu je válka a boj. Dnes bojujeme téměř neustále a se vším. S nemocemi, s nezaměstnaností a chudobou, s ekonomickou krizí, s teroristy, ale hlavně sami se sebou. Veškerý boj je jen důsledkem nepřijetí sama sebe takového, jaký jsem právě teď.

Jestliže strach je důsledkem nepřijetí, pak láska znamená naprosté a bezpodmínečné přijetí všeho, všech a zejména sebe. Láska není zamilovanost, vášeň, touha ani sexualita. A není to ani soucit. Láska je jedinou skutečnou silou. Příčinou a důsledkem všeho. Láska prostě jen je. A strach je její paradox.

Za každou myšlenkou, slovem nebo činem se vždy skrývá další, která ji ovládá. Jsou jako vrstvy cibule. Když je všechny odstraníte, zůstane jen čisté jádro, a tím je láska nebo strach. Za veškerou naší činností, doslova za vším, se ve skutečnosti skrývá jen láska nebo strach.

Klíčem k přijetí strachu je přítomný okamžik. Vědomá pozornost ukotvená v přítomnosti tady a teď. Neztotožňování se s vlastními myšlenkami, emocemi ani smyslovými vjemy. Existence, ve které se z oběti všech možných „okolností a „vnějších vlivů“ stáváte pozorovatelem a tvůrcem svého života.

horse-430441_1280

Opouštíte všechna stará přesvědčení, dohody a pravdy. Opouštíte všechny „staré dobré“, „vyzkoušené“ a „zaručené“ návody, schémata, vzory a rady. Přestáváte dělat to, co se od vás očekává a co se vždy dělalo, a děláte jen to, co vám přináší radost, co vás baví a naplňuje.

Přestáváte přemýšlet co a komu můžete a co nesmíte říct a říkáte jen to, co si opravdu myslíte. Do svého života přinášíte spontánnost, otevřenost, upřímnost a pravdivost.

Všechny těžkosti, problémy a nepříjemné situace, které k vám proud života přináší, přijímáte bez vytváření odporu. Nepokoušíte se ničemu vyhýbat a přijímáte každou změnu. Většina z toho k vám přichází proto, aby se vás „dotkla“ a uvolnila to, co je skryto a pohřbeno hluboko ve vašem nitru. Aby uvolnila všechno, co jste v celé své existenci nepřijali. Všechno, co jste v sobě potlačili, ať už to jsou negativní emoce, vztek, strach nebo neuspokojené a potlačené touhy a potřeby.

Všechny pocity, emoce a zejména strach pak jen prožíváte, nedáváte jim pozornost ani svou energii, neanalyzujete je a nespojujete je se žádnou myšlenkou. Jen je s nadhledem pozorujete a necháváte je v klidu odejít. Ne vždy to je možné. Někdy je pocit strachu velmi intenzivní a dotýká se samotných základů naší existence. Jak jsem se zmínil, za každou naší myšlenou a emocí se vždy skrývá další, která je ve vztahu k ní řídící. Toto pravidlo můžeme využít, a každou naši myšlenku nebo pocit nahradit vyšší řídící myšlenkou nebo emocí. Nejvyšší myšlenkou je myšlenka na Boha a nejvyšší emocí je láska.

Mně osobně se během období, které se nazývá temnou nocí duše, osvědčila tato řídící myšlenka:

Naprosto všechno má vždy svůj dokonalý účel a smysl.

Když píšu, že láska znamená absolutní přijetí, neznamená to, že bychom měli setrvávat v tom, co je pro nás nevyhovující. Neznamená to, že bychom se měli obětovat a trpět. Znamená to uvědomit si skutečnost takovou, jaká je právě teď a nevěnovat ji víc svou pozornost a tím i energii. Nepokoušet se s ní bojovat, ani ji změnit. Prostě ji jen nechat být a začít tvořit něco nového. Začít tvořit to, co chci, po čem toužím a o čem sním. Znamená to opustit starý sen této planety, odpojit se od stávajícího morfogenetického pole Země a začít vědomě žít svůj vlastní sen.

landscape-1412287_640

Na zpracování svého strachu, vždy když se objeví, můžete také použít následující cvičení od Inelie Benz:

Toto cvičení můžete dělat kdykoli pocítíte strach. Pro nejlepší výsledky doporučuji dělat ho na klidném místě a předem si napsat seznam svých strachů.

Posaďte se nebo se položte s rovnými zády a zavřete oči.

Pomalu a zhluboka se nadechněte do břicha, pak vydechněte co nejrychleji můžete. Opakujte pomalý nádech a co možná nejrychlejší výdech. A ještě jednou se pomalu nadechněte a rychle vydechněte. Nyní pokračujte v dýchání svým normálním rytmem.

meditation-473753_1920Prociťte své fyzické tělo od hlavy k prstům na nohách, abyste našli energii strachu.

Podívejte se na něj. Pokud ho nemůžete najít, přečtěte si jednu položku na seznamu svých strachů a projděte si opět své tělo.

Jakmile ve svém těle najdete strach, prostě se na něj podívejte. Neanalyzujte ho, jen se na něj podívejte. Dovolte mu být zde. Dovolte mu existovat. Dovolte mu růst a být.

Může to být fyzické nepohodlí, jako sevření, bolest, umístění energie, anebo skrze myšlenku či pocit to může být jen emoce strachu.

Jenom se na to dívejte. Pozorujte to. Prociťte to. Dovolte tomu být zde. A řekněte: „Strachu, vítej zde.“ Vítej zde. Přivítejte strach a dovolte mu růst. Nechte ho, aby byl stále větší a větší. Dovolte mu vyrůst co možná nejvíce. Dovolte mu, aby se vám projevil. Ale neanalyzujte. Prostě nechte přijít cokoliv. Ať jsou to slova, myšlenky, vzpomínky.

Sledujte, zda se to mění v jinou emoci, nebo mění umístění ve vašem těle.

Ať se projeví cokoliv, přivítejte to znovu slovy „jsi zde vítána, myšlenko … jsi zde vítána, emoce … slova … vzpomínky, jsi zde vítán, strachu.“ Jsi zde vítán.

Sledujte to. Pozorujte to.

Nyní si dovolte přijít blíž a přijměte strach, ať se projevil jakkoli. Dejte mu světlo a lásku a dovolte mu existovat. Poděkujte mu za jakoukoli práci, kterou pro vás dělal, a že byl s vámi tak dlouho.

Nyní ho propusťte do Jednoty. Dovolte mu, aby šel volně zpět do Zdroje.

Nyní se zhluboka nadechněte. Při nádechu vdechněte světlo a lásku. Při výdechu naplňte tímto světlem a láskou prostor, kde býval strach.

Nyní prostě dýchejte pomalu a zhluboka. Vdechujte světlo a lásku, a při výdechu nechejte toto světlo a lásku, aby se šířily do vašeho těla a do vašeho okolí.

Nyní prociťte své tělo od prstů na nohou k hlavě a sledujte, zda tam zbylo něco z toho strachu. Pokud ano, zopakujte cvičení. Pokud ne, můžete se podívat na seznam a opakovat cvičení, anebo ho ukončit tím, že otevřete oči a důkladně se protáhnete.

Opakujte toto cvičení každý den, tak dlouho, až ve vašem životě nebude žádný strach.

Zdroj 1, Zdroj 2


Najbližšie udalosti:

20. februára 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 20.02.2020 16:00 - 20:30

23. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

13. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment