Priznaj svoju nevedomosť, nechaj ľud v kľude

6994389-stones-sand-circles71. Přiznej svou nevědomost (Viktor Horák)

Kdo ví, že nic neví, je moudrý,
kdo neví, že nic neví, je nemocný.
Nemoci se zbavíme, jen pokud o ní víme.
Moudrý zná své nedostatky a proto je dokonalý.

72. Nech lid v klidu

Když se lid bojí moci,
věští to katastrofu.
Nezasahuj do jejich domovů,
nečiň jejich život těžším.
Nebudeš-li zasahovat do životů lidí,
nebudou rebelovat.
Moudrý vládce nedává najevo svou moc,
nevyžaduje od druhých pocty.
Cení si toho, co má skutečnou hodnotu.

71. Závadnost nevědění (Josef A. Zentrich)

Uvědomovat si vlastní nevědomost –
je moudré.
Považovat však svou nevědomost za poznání –
je pošetilé.

Pouze ten, kdo nahlédá své chyby –
se jich může zbavit !
Vědoucí se umí zbavit svých chyb,
protože je vnímá jako chyby.

Ostatně proto je vlastně vědoucím …

72. Umění odhadnout situaci

Když lidé přestanou respektovat to,
čeho by se měli obávat,
dříve nebo později přijde neštěstí…

Proto vědoucí panovník
neklade na lidi těžká břemena –
a nezasahuje příliš do jejich životů.

Jen tehdy, když budeš vůči lidem vstřícný,
budou lidé vstřícní i vůči tobě.
Proto vědoucí, který dobře zná své schopnosti –
nevystavuje je na odiv.
Zná dobře svoji hodnotu,
ale nevyvyšuje se !
Váží si více vnitřních hodnot,
než pomíjivých vnějších zásluh.

71 (Václav Cílek)

Nejvyšší je považovat vědění za nevědění,
nevědět, že vědění je jenom vědění
velice škodí
Jenom když víme, že škodlivé škodí,
vyhýbáme se škodě
moudrý se vyhýbá škodě,
protože ve škodlivém vidí škodlivé
a tak nemá škodu

72

Když se lid neděsí moci,
přijde větší moc,
nebude respektovat žádné hranice,
vtrhne do jejich domovů
a zasáhne je v jejich vlastním srdci
je to proto, že lidé jsou nenasytní
moudrý neukazuje, co ví
opatruje se, ale nepřeceňuje
drží se domova a hrozí se nepozornosti

zdroj: http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

20. januára 2020 - 26. januára 2020

Sebapoznávanie, joga a meditácia v Thajsku – 21.01.2020 - 01.02.2020 0:00

Leave a comment