V některých extrémních situacích je téměř nemožné přijmout přítomný okamžik. Nicméně člověk vždycky dostane druhou šanci vzdát se.

VAŠE PRVNÍ ŠANCE JE VZDÁT SE v každém okamžiku realitě daného okamžiku. Jestliže si vědomujete, že nelze změnit to, co existuje – protože to už existuje, řeknete ano tomu, co je, nebo přijmete to, co není. A pak uděláte, cokoli situace vyžaduje, uděláte, co musíte udělat. Žijete-li ve stavu nonrezistence, nezpůsobujete žádnou novou bolest utrpení. Žijete ve stavu milosrdenství a lehkosti a ničemu neodporujete.

TADY JE VAŠE DRUHÁ ŠANCE: nemůžete-li přijmout to, co existuje ve vnějším světě, přijímejte to, co existuje ve vašem vnitřním světě. Nemůžete-li přijmout vnější situaci, přijímejte situaci vnitřní.

woman-641528_1280To znamená: nebraňte se bolesti. Dovolte jí existovat. Vzdejte se zármutku, strachu, osamělosti, zoufalství a utrpení v jakékoli formě. Uvědomujte si všechny negativní emoce, ale nesnažte se je hodnotit. Prostě je přijměte.

Pak pozorujte, jak se vaše hluboké utrpení mění v hluboký vnitřní klid. To bude vaše ukřižování. Nechť se to stane vaším vzkříšením a nanebevzetím. Máte-li velkou bolest, všechny řeči o přijetí reality vám pravděpodobně připadají zbytečné a nesmyslné. Máte-li velkou bolest, chcete se bolesti spíš vyhnout než ji přijmout. Nechcete cítit to, co cítíte. Co by mohlo být normálnější? Nicméně žádný únik neexistuje.

Můžete se pokusit uniknout bolesti prací, užíváním drog, pitím alkoholu nebo potlačováním svých emocí, ale žádný z těchto způsobů vás od bolesti neosvobodí. Vaše utrpení se nezmírní popíráním jeho existence. Potlačujete-li svou emoční bolest, veškerá vaše činnost je bolestí kontaminována. Vyzařuje z vás ve formě energie, kterou druzí podvědomě vnímají. A pokud si to neuvědomují, mohou se snažit vám ublížit. Lidé přitahují a projevují všechno, co odpovídá jejich vnitřnímu stavu.

NEMŮŽETE-LI BOLESTI UNIKNOUT, MŮŽETE JI PŘEKONAT.

Proto se od bolesti neodvracejte. Postavte se jí. Plně ji vnímejte. Vnímejte ji – ale nepřemýšlejte o ní! Je-li nutné, vyjádřete ji, ale nevytvářejte si kolem ní žádné scénáře. Soustřeďte svou pozornost na bolest, nikoli na situaci nebo na člověka, o němž si myslíte, že ji způsobil. Nedovolte své mysli, aby si z bolesti vytvořila totožnost oběti. Budete-li litovat sami sebe a budete-li každému o své bolesti vyprávět, nikdy se utrpení nezbavíte. Jelikož své bolesti nemůžete uniknout, plně si ji uvědomujte, ale nesnažte se i hodnotit. Buďte intenzivně ostražití. Zpočátku to může být hrozivé, ale přesto ji pozorujte. Uvědomujte si ji, ale nic nedělejte. Uvědomujte si všechny své pocity.

Buďte ostražití, zůstaňte v přítomnosti – buďte vědomě přítomní celým svým Bytím, každou buňkou svého těla. Tím přinesete světlo do této temnoty. Tohle je plamen vašeho vědomí. V tomto stadiu se už nemusíte zabývat vzdáním se. K tomu již došlo. Jak? Absolutní pozornost je absolutním přijetím reality. Když si plně uvědomujete přítomný okamžik, používáte jeho moc, která je mocí vaší vědomé přítomnosti. Ve vaší vědomé přítomnosti nemůže přežít žádná skrytá rezistence. Přítomnost odstraňuje čas. A bez času nemůže přežít žádné utrpení a žádná negativita.

mourning-97795_1920PŘIJÍMÁNÍ UTRPENÍ je cesta do sféry smrti. Uvědomovat si hlubokou bolest, nechat ji být a soustředit na ni veškerou pozornost znamená uvědomit si smrt. Jakmile umřete touto smrtí, uvědomíte si, že smrt neexistuje – a vy se nemáte čeho bát. Umírá jen vaše ego. Sluneční paprsek, který zapomněl na slunce, je neoddělitelnou součástí slunce, přestože věří, že musí bojovat o přežití a snaží se vytvořit si novou totožnost. Nebyla by smrt této falešné představy neuvěřitelným osvobozením?

CHCETE BEZBOLESTNOU SMRT? Chtěli byste umřít bez bolesti a utrpení? Jestliže ano, umírejte v každém okamžiku a dovolte světlu své vědomé přítomnosti rozptýlit temné já, s nímž jste se
dosud ztotožňovali.

NESTE SVŮJ KŘÍŽ – OSVÍCENÍ SKRZE UTRPENÍ
Tato cesta k osvícení je velmi stará a ještě donedávna byla jedinou cestou. Ale nepodceňujte její účinnost. Na této cestě se to nejhorší ve vašem životě – váš kříž – změní v to nejlepší, co se vám kdy mohlo stát, neboť jste nuceni vzdát se a stát se ničím, stát se Bohem, neboť Bůh není žádnou věcí.
Osvícení skrze utrpení znamená být donucen vstoupit do království Božího proti vlastní vůli. Nakonec se vzdáte, protože už nemůžete snášet svou bolest. Nicméně můžete trpět velmi dlouho,
než k tomu dojde.

VĚDOMĚ ZVOLENÉ OSVÍCENÍ ZNAMENÁ přestat se vázat na minulost a budoucnost a soustředit se na přítomný okamžik. Znamená to začít žít ve stavu vědomé přítomnosti a přestat žít v čase. Znamená to přijmout všechno, co existuje. Teprve pak nepotřebujete bolest. Jak dlouho vám bude trvat, než si řeknete: „Už nebudu způsobovat bolest, už nebudu způsobovat utrpení.“ Jak dlouho ještě budete trpět, než učiníte toto rozhodnutí? Jestliže si myslíte, že potřebujete víc času, pak víc času dostanete – a také víc bolesti. Čas a bolest jsou neoddělitelné.

E. Tolle – Sila prítomného okamihu


Najbližšie udalosti:

30. marca 2020 - 5. apríla 2020

Maľovanie žiarivej mandaly – 05.04.2020 19:00

6. apríla 2020 - 12. apríla 2020

Medicína meditácie s krištáľovými miskami – 07.04.2020 19:45 - 21:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

11. mája 2020 - 17. mája 2020

Balans víkend – 15.05.2020 - 17.05.2020 Celodenná

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Prihlás sa na odber nášho informačného letáku:

Select list(s):

1 Comment

  • iskra
    Posted 31. marca 2016 12:26 0Likes

    Ako krásne mi to pasuje do súčasného diania 🙂
    Veľká vďaka a poklona za súznenie 😉

Leave a comment

mersin escort çorlu escort erzincan escort görükle escort Samsun escort