Spoločné stretnutie mi umožní pochopiť vás, váš okolitý život a životné výzvy, ktorým čelíte. Týmto spôsobom dokážem nájsť vhodné techniky na zvládanie tém, na ktorých chcete pracovať.

Leave a comment