6994389-stones-sand-circles41. Skrytost Taa (Viktor Horák)

Když o Tau slyší moudrý člověk, snaží se žít s ním v souladu.
Průměrný člověk se jím někdy řídí a jindy na něj zapomíná.
Hlupák se Tau vysmívá.
Kdyby však nebylo vysmíváno, nebylo by Tao tím, čím je.
Cesta ke světlu zdá se temná,
cesta vpřed jakoby se vracela,
rovná cesta jakoby se vlnila,
skutečná moc působí slabě,
opravdová čistota vypadá poskvrněně,
největší ctnost zdá se nedostatečná,
nejpevnější odhodlání jeví se vratké,
největší věc zdá se beztvará,
největší moudrost zdá se dětinská,
nejkrásnější hudba zdá se neslyšná,
největší láska zdá se lhostejná.
Tao je skryté a beze jména,
přesto vyživuje všechny věci
a dovádí je k dokonalosti.

42. Z Taa vzniklo vše

Z Taa se zrodilo jedno.
Z jednoho vznikly dva – jin a jang.
Ze dvou se zrodily tři – jin, jang a čchi.
Ze tří se zrodilo vše.
Vše v sobě nese jin a objímá jang.
Vzájemným působením těchto sil vše dosahuje harmonie.
Lidé nechtějí být nicotní, osamělí,
přesto se tak moudří sami označují.
Neboť ztrácením se získává
a získáváním se ztrácí.
Učím jen to, co už učí jiní:
“Kdo s čím zachází, tím také schází.”
Toto je základ mého učení.

41. Stejnost rozdílnosti (Josef A. Zentrich)

Vědoucí vždy dbá, aby žil v souladu s TAO.
Člověk, vědění teprve hledající, někdy o TAO dbá a jindy jde svou cestou.
Hlupák se o TAO nestará, případně se mu vysmívá.
Ale právě posměch nemoudrých svědčí o síle TAO

Inem, jak pravili moudří:

kdo pochopil TAO, jeví se světu jako pošetilý,
kdo jde vstříc TAO, jeví se světu, jako by ustupoval,
kdo jde pevně podle TAO, jeví se světu, jako by bloudil

Skutečná cesta k Ctnosti se podobá prázdnému údolí.
Skutečná vzdělanost jeví se jako neúplná.
Skutečný charakter jeví se jako chatrný.

TAO zůstává skryto oku hlupákovu,
ale právě to umožňuje jeho obrovský vliv,
který vede k dokonalosti věcí a dění…

42. Proměny TAO

Z TAO vychází jedno,
z jednoho vzcházejí dvě,
ze dvou vznikají tři
a ze tří je všechno ostatní.

Všechno živé –
má za sebou temnotu
a před sebou světlo –
a věčná síla čchi
tvoří soulad mezi nimi.

Lidé se bojí osamělosti a bezvýznamnosti,
ale vědoucí samotu spíše vyhledávají,
protože vyprázdnění je potřebné,
aby mohl být vytvořen prostor pro dostávání;
velká jednostrannost přecházívá ve svůj opak.

Hromadění bohatství a moci
zotročuje a vede ku ztrátě svobody
a plodí násilí, které
vždy vede k pochmurným koncům…

41 (Václav Cílek)

Když urozený člověk slyší o Tau,
pečlivě je provozuje
když průměrný člověk slyší o Tau,
někdy je dodržuje a jindy zanedbává
když malý člověk slyší o Tau, nahlas se směje
nebylo by to Tao, kdyby se mu nesmál
Proto je takové úsloví:
ta nejjasnější cesta vypadá jako temná,
kdo na ní pokročil, jakoby se vracel
nejhrubší cesta je ta nejhladší
nejvyšší síla je jako údolí
nejčistší bělost je zablácená
velká síla jakoby na něco čekala
ustanovená síla přichází kradmo
úplná jednoduchost vypadá jako ústupek
velký čtverec nemá rohy
velkou nádobu neuděláš hned
velký tón není slyšet
velká podoba je bez tvaru
Tao může být skryté a beze jména,
ale ono jediné je dobré,
vše poskytuje
vše završuje!

42

Tao počíná jedno
jedno rodí dvě
dvě rodí tři
a tři rodí deset tisíc věcí
všechny věci nesou jin a objímají jang
mísí tyto síly a vytvářejí tak sjednocený soulad.
Lidé nemají rádi,
když je někdo sirotek, vdovec nebo nehodný
a přece se urození tak titulují!
Někteří se zvětšují,
tím, že se zmenšují
jiní se zmenšují,
tím jak se zvětšují
co učí ostatní,
já také učím
drzí a zpupní neumírají přirozenou smrtí
a proto je učiním otci svého učení

zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

6. apríla 2020 - 12. apríla 2020

Medicína meditácie s krištáľovými miskami – 07.04.2020 19:45 - 21:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

11. mája 2020 - 17. mája 2020

Balans víkend – 15.05.2020 - 17.05.2020 Celodenná

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment

mersin escort çorlu escort erzincan escort görükle escort Samsun escort