Smútok, smrť blízkeho človeka – ako si pomôcť pri žiali

IMAG0551Ak sme stratili niekoho blízkeho, či už smrťou, alebo jeho odchodom, prichádza bolesť a smútok. Každý z nás potrebuje svoj čas a svoj spôsob na spracovanie tejto novej a bolestivej situácie. Univerzálny návod neexistuje. Tak, ako psychológia odporúča smútok nepotláčať, nechať si dostatok času, nájsť svoj vlastný spôsob pre spracovanie a poprípade sa obrátiť na odbornú pomoc, my vám v článku prinášame pár tipov, ako si pomôcť na energetickej úrovni. Či už meditáciou, pohybom, alebo drahými kameňmi.

Fázy smútku

Pri spracovávaní novej situácie prechádzame rôznymi fázami, ktoré sa ale nedajú od seba oddeliť, sčasti sa prelínajú a striedajú:

–      Šok a neprijatie
–      Vynorenie pocitov smútku, hnevu, bolesti, zúfalosti, …
–      Hľadanie útechy a odpútanie sa
–      Vytvorenie nového vzťahu ku sebe a svetu okolo seba

Každý deň, hodina, minúta sú iné, vyber si intuitívne, čo ti akurát najviac pomôže:

Zodpovedanie otázok, rituál rozlúčky:

Osobný rituál rozlúčky

Nájdi si osobný rituál, ako sa rozlúčiš so zosnulým. Pomocou kresby, listu, vypustením balónu do neba… Možno chceš nejakú osobnú vec zosnulého zakopať na osobitnom mieste. Alebo vytvoríš špeciálny spomienkový fotoalbum, pre spracovanie vášho vzťahu so zosnulým, znova prežitie a spracovanie spoločných chvíľ. Zvoľ niečo, pri čom cítiš, že ti to pomôže. Vytvor rituál vedome a nechaj prísť aj bolesť. Maj ale celú dobu na vedomí, že ide o pustenie a rozlúčku.

Prečo?

Ak sa stále vynára myšlienka „Prečo?“ – zober si papier a napíš všetky dôvody, ktoré ti napadnú. Napíš všetky, aj keď nelogické, absurdné myšlienky, ktoré ti napadnú. Ich napísanie ti môže pomôcť oslobodiť sa od nich. Tieto papiere zahoď alebo spáľ.

Čo mi prinesie útechu?

Môžeš napísať, alebo si len uvedomiť, čo ti prinesie útechu. Či už konkrétne činy, ako čerstvé kvety na hrobe, ísť zapáliť sviečku, alebo predstava ďalšej cesty milovanej osoby, či už vo svetle, v Božom chráme. Alebo máš pocit potreby nosiť pri sebe osobný spomienkový predmet.

Čo mi prináša smrť/strata?

Ak máš silu, napíš, alebo si uvedom, aké poznanie ti strata blízkeho človeka prináša. Môžu to byť veci ako:

 • Učí ma, žiť môj život naplno a milovať ho.
 • Pripomenula mi význam času života.
 • Pripomenula mi, čo je v živote naozaj dôležité.
 • Učí ma, že mi nič nepatrí.
 • Učí ma, že nič v živote nie je samozrejmé.

 

ametystVírVnímanie svojho tela, relaxácia, prijatie a uvoľnenie:

Pohodlne sa posaď, alebo si ľahni.  Vnímaj a precíť tvoje telo od hlavy – kožu na hlave, čelo, oči, svaly okolo očí, nos, ústa a svaly okolo úst, jazyk, čelusť…

 • Krk, vpredu a vzadu, šiju, ramená
 • Paže, ruky, prsty na rukách
 • Trup hore, hrudník, brucho, chrbát, chrbticu
 • Nohy, kolená, prsty na nohách
 • Všetky myšlienky, ktoré prichádzajú a odchádzajú
 • Všetky pocity, ktoré prichádzajú a odchádzajú
 • Všetky pocity tela, ktoré prichádzajú a odchádzajú
 • A nechaj všetko tak odísť, ako to prišlo
 • Sleduj tvoje telo a zober, čo treba zobrať, uvoľňuj, čo uvoľniť treba…

Zdroj

 

Meditácia:

– Rozlúčka s milovanou osobou, rozhovor, poprípade od-pustenie – stretni sa na tvojom silovom mieste, alebo na mieste, ktoré je v tomto momente správne v tvojej vizualizácii s osobou, s ktorou sa chceš rozlúčiť

– Symbolické zobrazenie smútku v meditácii, intuitívna práca s ním – v meditácii, vizualizácii si nechaj ukázať symbol tvojho smútku a intuitívne s ním pracuj. Môžeš si tento symbol aj predtým premyslieť a s ním pracovať.

– Očistný kúpeľ – v jazere, rieke, mori. Prechádzaš z brehu do vody, prichádzaš do kontaktu s vodou, vchádzaš do nej a nechávaš sa ňou niesť. So silnými ťahmi si zaplávaj, ponor sa, alebo sa nechaj niesť a nechaj vodu, nech z teba zmyje všetky starosti. Priplávaj k brehu, poutieraj sa uterákom v tvojej obľúbenej farbe, obleč si príjemné oblečenie a v kľude sa dostaň do prítomnosti.

– Modlitba

 

Prijatie emócie:

Polož ruku na miesto, kde najviac cítiš bolesť smútku. Zavri oči, vyslov pre seba: „Teraz viem, aké je cítiť bolesť zo straty.“ Pozoruj tento pocit, pozoruj jeho energiu. Možno sa rozplynie, stratí, zmení, alebo premiestni na iné miesto v tele. Ak sa premiestni, polož si tam ruku, pocit pomenuj a použi vyššie uvedenú vetu. Týmto procesom pokračuj tak dlho, až nedosiahneš kľud, alebo máš pocit, že nateraz treba prestať a vrátiš sa, keď to najbližšie pôjde.

 

Vizualizácia liečenia:

Polož si dlane na tú časť tela, kde pociťuješ smútok najintenzívnejšie. Niekoľkokrát sa do tejto časti tela nadýchni, čím umožníš všetkým emóciám vyjsť jednoducho na povrch.

Uvoľni dlane.

Povedz: „Vnútorná liečivá inteligencia, pomôž mi, prosím ťa, pomocou oranžovo-červeného očisťujúceho plameňa vyliečiť všetok smútok, žiaľ a stratu. Pomôž mi zbaviť sa všetkého obviňovania, sebaľútosti, zmätku a nešťastia, ktoré v sebe nosím. Odstráň, prosím, intenzívnu dlhotrvajúcu bolesť, túžbu a depresiu. Dovoľ mi pochopiť požehnanie skryté v mojom smútku a žiali a získať múdrosť a silu. Ďakujem.“

Opakuj slovo „Vyčistiť“ niekoľkokrát, až kým nepocítiš úľavu.

Sleduj, ako oranžovo-červené lúče svetla pohybujú tvojím telom, mysľou, emóciami a energetickým poľom a začínajú čistiť a odstraňovať všetky negatívne myšlienky, slová, pocity, spomienky a podoby smútku, žiaľu, obviňovania a sebaľútosti.

Zdroj: Segal: Čo vám hovorí vaše telo

 

Prinavrátenie, vyrovnanie energie, rozlúčka (vizualizácia):

Postav si osoby, s ktorými sa chceš rozlúčiť pred seba  (vizualizácia, alebo ich obraz ak si ich namaľovala alebo iné čo ti ich pripomína) a postupne im vráť energiu, ktorú ste si vymenili (smútok, úzkosť z osamotenia, zodpovednosť ktorá ti nepatrí …) – stačí obyčajná rekapitulácia. Zároveň si voči nim v duchu alebo nahlas opakuj nasledovné vety (univerzálne):

“Vážim a ctím si tvoj osud. Všetko, čo som od teba prevzala, čo mi nepatrí ti vraciam. Prepúšťam ťa zo svojho života.”

Opakuj a rekapituluj to dovtedy, kým nebudeš cítiť energetické vyrovnanie. Môžeš si zavolať niektorého archanjela aby ti pomohol (Azraela, Michaela), môžeš si k tomu doplniť aj iné vety, ktoré ťa povzbudia ako napr.:

 “Uvidíme sa znova keď uplynie môj čas na Zemi”

a pod., ale tie tri základné sú dôležité, pretože každá z nich má svoju funkciu pri prepúšťaní. Najprv to môže ísť ťažko, alebo so slzami, treba len vytrvať.

Kvôli úplnosti – na oddelenie a ukončenie väzby sa pre prípad, že by tá posledná z troch viet nestačila, použije dodatočná veta:

 “Ja som živý/á, ty si mŕtvy/a”.

Opakuje sa a rekapituluje sa do energetického vyrovnania (to prakticky každá z nich). V prípade, že sme dotyčného kritizovali, alebo sme mali naňho zlosť, t.j. sme si v podstate vymenili role (ak to bola naša matka napr. tak sme sa my stali jej matkou … 😉 ) sa použije veta

“Ja som malá/ý, ty si veľká/ý”.

Touto vetou sa navzájom vrátime späť do korektného vzťahu, aký by sme ho mali mať. Môže sa pre lepší účinok robiť v pokľaku alebo s úklonom voči prepúšťanému.

IMAG1666Ak máme veci, ktoré sme voči sebe navzájom nevypovedali, môžeme ich tomu druhému počas rekapitulácie povedať a predstavíme si aj odpoveď, ktorú by sme dostali. Malo by to byť také záverečné vyrozumenie… V tomto mám jednu poznámku – ľudia si zvyknú prestavovať, čo všetko by s dotyčným mohli zažiť a pod., keby sa nestalo to alebo ono. Sú to také bubliny falošnej nádeje. Pravdou je, že všetci, ktorí zomreli zomrieť aj chceli, možno ešte s výnimkou malých detí, ktoré zomreli pri nehode (tie sa ale môžu inkarnovať znova v blízkom čase). Vlastná skúsenosť a skúsenosť iných z množstva konštelácii a prepúšťaní v rôznych rodoch …

Poslednou vecou je energetické doladenie, korekcia. Ak sa uvoľní väčšie množstvo energie, nastáva v organizme zmena a aby jej priechod a následné zastabilizovanie v novom bode spojenia prebehlo v pohode je vhodné (vlastne vždy, nie len v prípade prepúšťania) použiť určité korekcie. Za starých čias si ľudia zvykli ešte niekoľko dní popíjať na zdravie zosnulého … ;-), dá sa aj to 🙂 alebo pre lepšie zotavenie (fyzické, emocionálne) je vhodné použiť Bachovú esenciu č. 30, ktorá je v tomto univerzálna, hoci pri presnom testovaní (alebo cez kyvadlo a pod.) môže samozrejme vyjsť aj iná. Z equilibrií Aura-somy napr. č. 11 – znova získanie sebalásky – viaže sa na tú vetu “Všetko, čo som od teba prevzal, čo mi nepatrí ti vraciam”, ktorá rieši pointu, že sme uprednostnili druhého pred samým sebou. Tiež sa po prepustení dá poprosiť archanjela Rafaela o energetické zharmonizovanie tela a svojich čakier.

Zdroj


IMAG1612Práca s farbami:

Farba smútku je buď biela, alebo čierna, pre vyrovnanie a ukľudnenie sú vhodné farby ako fialová,  ružová, modrá, zelená. Pre navrátenie radosti: žltá, zlatá, oranžová. Pre liečenie a harmonizáciu: zelená, tyrkysová. Zvoľ si takú farbu, na ktorú máš akurát „chuť“.

S farbami môžeš pracovať v meditácii – vizualizácii:

–      Kúpať sa vo farbe

–      Dýchať farbu, napĺňať ňou celé telo

–      Obklopiť sa kryštálmi danej farby

–      Obliecť sa do danej farby (toto môžeš aj v reálnom živote)

–      Prechádzať rôznymi farbami, nechať sa nimi napĺňať a odnášať nepotrebné

Môžeš si nabiť vodu danou farbou – polož napríklad na farebný papier pohár s vodou a nechaj pôsobiť 10 minút.

 

Anjeli:IMAG0541

Gabriel – prinesie jasnosť, nadhľad, porozumenie situácie

Michael – prinesie možnosť vyplakať sa, pomôže pri odpútaní sa od minulosti

Zadkiel – prinesie pripustenie zmeny

 

Lúče bieleho bratstva, vzostúpení majstri:

2. lúč: Majster Lanto, farba zlato-žltá. Prináša prijatie a porozumenie

3. lúč: Majsterka Lady Rowena, farba ružová. Prináša harmonizáciu srdcového centra

4. lúč: Majster Serapis Bey, farba krištáľovo biela. Prináša nádej.

5. lúč: Majster Hilarion, farba zelená: prináša harmonizáciu, vyliečenie rán duše

Kozmické znaky:

Aldebaran – pomôže spracovať smútok

Kozmický znak Aldebaran, Esejské učenia a zrkadlá vzťahov
Aldebaran – spracovanie smútku

 

Zdroj: Karty Esejské učenia a zrkadlá vzťahov

 

DSC_0158Kamene:

Ametyst: pomôže pri spracovaní straty milovaných osôb. Umožní vidieť situáciu s nadhľadom, rozpoznať jej zmysel a tak nájsť hlboké poznanie a útechu.

Ušľachtilý opál: pomôže uvoľniť zajatie zo smutného zážitku a preniesť vedomie na iné časti života, pomôže rozpoznať krásu života a nájsť v ňom znova radosť.

Dumortierit: umožní otvorene a úprimne rozprávať, zdielať s inými svoj smútok a tým prináša úľavu a útechu. Pomôže znova získať odvahu a dôveru a obnoviť pozitívne životné naladenie.

Gagát: pomôže zvládnuť rany osudu a prejsť cez hlboký smútok, hlavne ak je spojený s pocitmi viny. Pomáha ukončiť márne bedákanie, akceptovať nezmeniteľné a otvoriť sa znova životu.

Rodonit: pomáha prekonať smútok, ak sa ním cítime úplne uväznení. Pomôže zbaviť sa duševných bolestí, pocitu nespravodlivosti a role akejkoľvek obete a odpustiť druhým. Týmto prináša spontánne rozjasnenie nálady, obnovenie schopnosti jednania a vyjdenie z beznádejne vyzerajúcich situácií.

Turmalín indigolit: v prvom rade pomáha poriadne sa vyplakať. Prináša rozprúdenie sĺz, aj keď sa nedalo roky plakať a týmto prináša veľkú úľavu. Umožní vyrozprávať z duše svoje trápenie.

Zdroj: Michael Gienger – Die Heilsteine Haus-Apotheke

 

Bachove kvapky:

Agrimony (Repík lekársky) – pomôže zdielať svoje skutočné pocity

Gorse (Útesovec európsky) – pomôže pri obnovení viery a nádeje, napriek ťažkej situácii

Hornbeam (Hrab obyčajný) – prinavrátenie sily pre dennú prácu, obnovenie duševnej schopnosti

Honeysuckle (Zimolez kozí) – spracovanie minulosti, rozlúčenie sa, prijatie a žitie v prítomnosti

Pine (Borovica lesná) – pomôže, ak cítite pocity viny

Olive (Oliva európska) – znovuobnovenie sily, záujmu o život

Star of Betlehem (Bledavka okolíkatá) – spracovanie šoku

Sweet chestnut (Gaštan jedlý) – oslobodenie od zúfalstva

White chestnut (Pagaštan konský) – vyrovnanosť a vnútorný pokoj

Wild Rose (Ruža šípová) – odvrátenie rezignácie voči životu, nachádzanie nového záujmu o život

Willow (Vŕba biela) – vyrovnanie sa s osudom, vystúpenie z role obete

 

Aura soma:

Equilibrium 0 – duchovná prvá pomoc

Equilibrium 2 – flakón mieru

Equilibrium 3 – flakón srdca

Equilibrium 8 – anubis, pomáha zbaviť sa pocitov viny, prináša nový pohľad na veci

Equilibrium 13 – zmena v novej dobe, pomáha žiť v prítomnosti, vyrovnať sa s minulosťou

Equilibrium 16 – fialové rúcho, pomáha prekonať smútok

Equilibrium 23 – láska a svetlo, obnovuje lásku k sebe samému, keď nevieme, čo si počať

Equilibrium 26 – éterická prvá pomoc, pomáha pri hlbokých žiaľoch

Pomander 1 – biely  – vyrovnanie emócií

Pomander 2 – ružový  – pomoc pri depresii a sebaľútosti

Pomander 3 – rubínový – pomoc pri pocitoch úzkosti

Pomander 5 – korálový – lieči hlboké zranenia

Pomander 6 – oranžový – pomoc pri šoku

Pomander 7 – zlatý – prinavrátenie radosti

Pomander 9 – olivový – pomoc pri vyjadrení svojich pocitov

Pomander 12 – modrý – upokojenie

Pomander 14 – fialový – vnútorný pokoj

 

Čaje:

Medovka – upokojuje

Ľubovník – pri úzkosti

Ženšen – navráti chuť do života

Levanduľa – pre pokojný spánok

Valeriána – uvoľnenie, upokojenie

Chmeľ – upokojuje

Harmanček – upokojuje, uvoľňuje

 

Éterické oleje:

Spracovanie smútku: Myrha, Hyacinta, Grapefruit, Mandarinka, Rozmarín, Majoránka, Ružová palma, Angelika

Uvoľnenie, úľava, upokojenie: Citrónová tráva, Cyprus, Elemi, Eukalyptus, Medovka citronelová, Amyris

Pozdvihnutie nálady: Levanduľa, jasmín, ruža, citrón, citronela, pelargónie, ylang ylang, Litsea Cubeba, Ravintsara

Vykurovadlá:

Avokádo – pre vnútorný mier

Benzoe – stabilizuje

Čokoláda – zaháňa nepríjemné myšlienky

Eukaliptus – úľava

Harmanček – upokojenie

Jalovcové bobule – pomáha akceptovať realitu

Jasmín – uvoľňuje, dodáva energiu

Komonica – ukľudňuje

Mandarinka – uvoľňuje, psychicky ukľudňuje

Mekkánsky (arabský) balzam – utešuje

Myrta – psychická rovnováha

Pačuli – pomáha pri úzkostiach a depresiách

Ruža – upokojenie

Santalové drevo – upokojenie, meditácia

Šafrán – uvoľňuje

Škorica – zvyšuje psychickú odolnosť

Verbena – utešuje

Vanilka – dodáva duševnú silu, zvyšuje chápavosť

Zdroj: Kniha “Vonné tyčinky a jiné aromatické látky

 

Čínska medicína:

llungsLiečime pľúca (smútok)

Popis: Stojíme rozkročení asi tak na šírku pliec. Ruky a prsty máme zdvihnuté nad hlavou. Stojíme, akoby sme boli bleskozvod – energia zhora vstupuje do nášho tela cez končeky našich prstov, prechádza telom a cez nohy prechádza do zeme, takže akoby sme v danej chvíli prepájali nebo a zem. Súčasne sme ako strom – energia zeme vchádza cez naše nohy, preteká telom a vyžaruje sa cez končeky prstov do neba. Sme ako obrovský energetický stĺp, ktorým tečie energia oboma smermi.

Cvik: Pomaly zdvíhajme ruky do tejto pozície. Relaxujme a uvoľnime ramená, aby v nich nebolo žiadne napätie. Liečivý zvuk pre pľúca je “eeeeej” a my ho urobíme trikrát po sebe:

–      nadýchneme sa, pri výdychu formulujeme “eeeej” a cítime, ako sa z pľúc odplavujú negatívne emócie a smútok

–      tentokrát pri nádychu hovoríme “eeeej” a predstavujeme si, ako do pľúc prúdi žiarivé biele svetlo

–      vydýchneme a pri novom nádychu formulujeme “eeeej” a plníme pľúca odvahou a nebojácnosťou.

Zdroj

 

Akupresúrne body

DI1Ukľudnenie, spracovanie smútku – bod hrubého črevaDI2

Bod nájdeme na hornej časti ruky, v tkanive medzi palcom a ukazovákom. Pre nájdenie bodu pritlač palec o prvú časť ukazováku – bod na najvyššej časti svalu, vedľa koncu záhybu.

Bod stimuluj stlačením. (Nevhodné pre tehotné ženy!)

 

LU1Liečenie následkov smútku na telo – bod pľúc

Drž ruku s nechtom na palci smerom hore. Pohýb palcom smerom hore a dozadu (od dlane). Teraz uvidíš jamku pri začiatku palca, medzi dvoma šľachami. Prstom smeruj od tejto jamky po strane ruky, až nepocítiš vrch kosti (asi na jednu šírku palca pod jamkou). Bod je na kosti, medzi dvoma šľachami, ktoré môžeš cítiť. Môžeš ho stimulovať palcom alebo ukazovákom.

Zdroj

 

Mudry

Vedomosť – Budhove gesto – pri emocionálnom tlaku, smútku, pomáha pri nespavosti

MudraVedomost

 

Nebeské schody chrámu pomáha pri smútku, beznádeji, samote

MudraNebeskeSchody

 

Flautaspracovanie žiaľu, smútku, túžby

 

MudraFlauta

Akceptovanie – pri smútku, prináša prijatie

MudraAkceptovanie
Zdroj

 

Jin Shin Jyutsu:

JSJ_22_23Energetické zámky 13 (Srdce) a 22 (Prijatie)

Prekrížime ruky (ako je na prvom kreslenom obrázku) a položíme ich na hruď ťak, aby boli prsty tesne pod kľúčovou kosťou (zámok 22) a dlane nad prsiami (zámok 13). Netlačíme, len držíme 20-30 minút.

 

Punkt_4

 

Energetický zámok 11(Pustiť)

Prekrížime ruky a chytíme sa za šiju/krk.

Netlačíme, len držíme 20-30 minút.

 

 

Pre harmonizáciu  podľa JSJ pozri aj tu.

 

IMAG0550 Meridián pľúc/druhá hĺbka:

– Držíme prsteník

– Položíme ruky na lýtka a držíme ich

 

 

 

 

Zdroj: 48 Arbeitskarten für die direkte Anwendung von Jin Shin Jyutsu

Akupresúra podľa orgánových hodín:

lu1Sadneme si tak, aby sme mali vystretý chrbát.

Prekrížime ruky, zasunieme pod pazuchy a palce sa dotýkajú a tlačia na bod na spodnom konci kľúčnej kosti (LU1).

Zdroj

 

 

 

Ďalšie krátke tipy pre spracovanie žiaľu:

Pohyb

Uvoľnenie a harmonizácia pomocou akéhokoľvek pohybu. Z čchi kungu a jógy pochádza aj vytrasenie tela – či už len rúk, alebo ponatriasať celé telo, vytriasť a uvoľniť ho.

Výborné cvičenie je aj Osem Brokátov:

 

Hudba:

Mantry, kľud

Maľovanie 

Mandaly

Vnútorné obrazy

Písanie

Rozlúčka pomocou listu

Sebavyjadrenie písaním

Príroda – kontakt s prírodou, prechádzky

IMAG1615

 

Určite existujú aj ďalšie pomôcky a barličky. Dôležité je, nechať si čas, uvedomiť si a prijať to, čo sa teraz deje v mysli a v tele. Zároveň sa postupne posúvať od minulosti do prítomnosti, prijať nový stav a vykročiť do prítomnosti.

♥♥♥

Pokračovanie článku: Stačí len tento 1 krok k odstráneniu žiaľu a pochopeniu smrti

 

pošli na vybrali.sme.sk


Najbližšie udalosti:

20. januára 2020 - 26. januára 2020

Sebapoznávanie, joga a meditácia v Thajsku – 21.01.2020 - 01.02.2020 0:00

Prihlás sa na odber nášho informačného letáku:

Select list(s):

Leave a comment