1693
Som šťastná? / Môžem byť šťastná? /
Čo mi v tom bráni?
Kto je za moje šťastie zodpovedný?
Ako podľa mňa vyzerá šťastný život?
Čo malé môžem preto, aby som bola šťastná, urobiť každý deň?
Čo presne si potrebujem dovoliť, aby som bola šťastná?
Čo by som chcela robiť pre seba viac alebo častejšie?
V čom sa sama obmedzujem?
Som k sebe úprimná?

Pridaj komentár