Odkiaľ a aké sú naše nevhodné presvedčenia a ako ich rozpustiť?

Odkiaľ a aké sú naše nevhodné presvedčenia a ako ich rozpustiť?

Pri vedomom žití prichádza človek často na vzorce správania sa a pocity, ktoré stoja za preskúmanie. Zdanlivo nevysvetliteľné reakcie na situácie sa vykľujú ako podvedomé reakcie na situácie v minulosti. Proces nachádzania ich zdroja je niekedy viacvrstvový a môže byť cítený ako bolestivý,