Kroky na horu

Kroky na horu

Naše veľké ciele dosiahneme veľa malými krokmi. Tina BWSom. Žijem. Žijem v prúde života, vnímam ho a pozorujem, pomocou neho sa rozvíjam. Inšpirujem a som inšpirovaná. Pomáham a je mi pomáhané. Vediem Centrum Effata Vita v Hainburgu, miesto stretnutí, seba-poznania